(Senior) Expert Informatie- en Archiefbeheer – Kwaliteitssysteem (11) 16-20 u/w
Volgnummer: 15447

>(Senior) Expert Informatie- en Archiefbeheer – Kwaliteitssysteem (11) 16-20 u/w
Volgnummer: 15447
(Senior) Expert Informatie- en Archiefbeheer – Kwaliteitssysteem (11) 16-20 u/w
Volgnummer: 15447
2019-05-14T00:00:00+00:00
  • LELYSTAD
  • Start datum: 14-05-2019
  • Eind datum: 30-09-2019

Standplaats: Lelystad
Duur: 4 maanden, start 1-6-2019
Optie tot verlenging: 1 x 3 maanden

Organisatie
De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers die werken binnen 3 primaire afdelingen Gebiedsprogramma’s & Europa, Strategie & Beleid en Infra) en 4 ondersteunende afdelingen. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Je opereert vanuit de ondersteunende afdeling Informatievoorziening (IV) die bestaat uit 3 clusters: Beleid & Architectuur, Informatiemanagement en Informatie- en communicatietechnologie. Binnen de afdeling willen we op hoofdlijnen met de informatievoorziening het volgende bereiken:
1. De provincie is op informatievoorzieningsgebied een betrouwbare en veilig (keten-) partner;
2. Bedrijven kunnen digitaal zaken doen met de provincie Flevoland;
3. Bij de provincie Flevoland is de informatie duurzaam, vindbaar en toegankelijk. Realisatie van de genoemde doelen wordt gestuurd vanuit een programma Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering (MAB) langs een vijftal thema’s. Het MAB wordt uitgevoerd via een plateaubenadering.

Binnen het cluster Beleid en Architectuur willen we een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer opzetten. Met behulp van de ‘Handreiking kwaliteitssysteem informatiebeheer decentrale overheden (KIDO)’ zijn in 2017 en 2019 nulmetingen op het DMS uitgevoerd als een zelfevaluatie om verbeterpunten te identificeren.

Opdracht
Voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitssysteem willen we in 2019 de volgende resultaten bereiken:
РInventarisatie van reeds beschikbare componenten voor het kwaliteitssysteem informatiebeheer conform KIDO, inclusief toets op bruikbaarheid ̩n actualiteit van de componenten als beheersinstrument;
– Op basis van het kwaliteitssysteem KIDO een risicoduiding geven aan de gewenste beheerinstrumenten (zowel het actualiseren van bestaande instrumenten als het opstellen van ontbrekende instrumenten);
– Roadmap voor het invulling geven van het kwaliteitssysteem informatiebeheer op basis van de hierboven genoemde punten a, en b. vooruitlopend op de roadmap in 2019 nadere invulling geven aan ontbrekende beheerinstrumenten van het kwaliteitssysteem;
– Classificeren van de informatie van processen, prioriteit ligt bi processen met informatie die gepubliceerd moet worden in het kader van de Wet pen Overheid.

Minimumeisen / knock-outcriteria
– Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad;
– Werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag, niet op vrijdagen;
– In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

(Aansturing vindt plaats door het clusterhoofd Beleid en Architectuur. Inhoudelijk vindt afstemming plaats met o.a. adviseur informatiebeheer, coördinator DIM, recordmanager, juristen, informatiebeveiliger, medewerker kwaliteitszorg en inhoudelijk vakexperts).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met digitaal informatie- en archiefbeheer (30 punten);
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met opzetten van kwaliteitssysteem informatiebeheer conform de richtlijnen DUTO/KIDO in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
– Afgeronde opleiding informatiemanagement bij een in Nederland erkende
Archiefopleiding (minimaal HBO niveau) (20 punten);
– Aantoonbare werkervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen als projectleider in de afgelopen 5 jaar (aangeven in 2 referentie voorbeelden);
a geen projecten (0 punten)
b bij 1 project (5 punten)
c bij 2 projecten (10 punten)
d bij 3 en meer projecten (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Verbinder / samenwerker;
– Taakzelfstandig;
– Proactieve houding (doener), pragmaticus;
– Organisatiesensitiviteit;
– Verbinder / samenwerker;
– Proactieve houding (doener), pragmaticus.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: invulling in onderling overleg op maandag t/m donderdag.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op donderdag 23 mei 2019 van 10.00 tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 22 mei 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Overige informatie
– De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
– Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

Zakelijke ritten
Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via www.routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Interesse?

Vacature:
(15447) (Senior) Expert Informatie- en Archiefbeheer - Kwaliteitssysteem (11) 16-20 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022