Senior fiscaal juridisch adviseur 24-36 u/w
Volgnummer: 13333

>Senior fiscaal juridisch adviseur 24-36 u/w
Volgnummer: 13333
Senior fiscaal juridisch adviseur 24-36 u/w
Volgnummer: 13333
2019-01-15T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 15-01-2019
  • Eind datum: 01-10-2019

Standplaats: Amsterdam Z-O, Herikerbergweg 290
Duur: Start zsm t/m 01-10-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Senior fiscaal juridisch adviseur

Werkzaamheden
In deze functie draag je vanuit fiscale expertise bij aan het het opstellen van verordeningen en formuleren en realiseren van het fiscale beleid van gemeente Amsterdam. Vragen als ‘hoe kan het toerisme worden gereguleerd met fiscale maatregelen?’, ‘hoe beprijzen we het gebruik van grachten?’ en hoe beperken we de administratieve lasten?’ zijn voorbeelden van vragen die aan je gesteld kunnen worden en waarop jij met collega’s een goede aanpak voor moet formuleren. Je bekijkt mogelijkheden en grenzen en onderzoekt hoe andere gemeenten dit doen. Landelijke, fiscale beleidsontwikkelingen voorzie je tijdig. Daarnaast lever je een bijdrage aan ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming. Jouw voorstellen getuigen van een uitstekende pen en een goed analytisch en pragmatisch vermogen. Je werkt daarbij diverse scenario’s uit en weegt daarbij de impact op Amsterdam vanuit verschillende invalshoeken. Je doet dit met aantoonbaar gedegen kennis van- en ervaring met het fiscale instrumentarium maar je loopt ook andere opties om beleid te realiseren af. Je werkt risicobewust, resultaatgericht, Je staat in verbinding met collega’s en ketenpartners. De nadruk van de functie ligt op je gedegen fiscale kennis en vlotte en toegankelijke aanpak om die te delen in het proces van beleidsrealisatie. Je hebt een adviserende rol, je bent creatief en houdt van juridische uitzoekklusjes.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Belastingen gemeente Amsterdam ontvangt jaarlijks ca. 500 miljoen euro. Dat is geld van Amsterdammers, dat is geld voor de stad. Belastingen gemeente Amsterdam draagt er zorg voor dat Amsterdammers hun rechtmatige bijdrage betalen voor de voorzieningen in de stad. Denk bijvoorbeeld aan het wegennet, het onderhoud van de grachten, de sociale voorzieningen en de leefbaarheid in de stad. Dit gebeurt door het heffen van belastingen zoals de afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting, toeristenbelasting etc. En hiernaast zorgt Belastingen Amsterdam ook voor de afdracht van Amsterdam aan de Rijksbelastingdienst. De burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat Belastingen gemeente Amsterdam op een goede manier met hun gegevens en hun geld omgaat. Belastingen gemeente Amsterdam is als organisatie volop in ontwikkeling en streeft er elke dag naar om een risicobewuste organisatie te zijn, die effectief en resultaatgericht samenwerkt met partners in de keten. Het is een prachtige organisatie, met volop kansen en mogelijkheden voor mensen die hun nek durven uit te steken!

Afdeling Centrale Processen en Advies (CP&A):
CP&A levert de organisatie een ´hands on’ betrouwbare en wendbare ondersteuning en is de motor voor innovatie, ontwikkeling en externe oriëntatie. Zowel bij het dagelijkse presteren als bij de vindtocht naar innovatieve werkwijzen. Dat doet zij samen met partners in de stad, bijdragend aan een Belastingdienst die voor Amsterdammers past in het tijdsbeeld van nu.

CP&A bestaat uit Team Gegevensregie (GGR), Team Juridische Zaken en Advies (JZ&A), team Bureau Management Ondersteuning (BMO) en Fiscaal Advies & Control (FAC).
Team Gegevensregie (GGR) ondersteunt en adviseert Belastingen bij ontwikkeling en implementatie van datagedreven werken, de uitvoering van de operationele productiewerkzaamheden en bij de implementatie van nieuwe innoverende processen en producten.
Team Juridische Zaken en Advies (JZ&A) draagt zorg voor de ontwikkeling van het fiscaal beleid en het voeren van procedures die daar betrekking op hebben. JZ&A adviseert over de interne- en externe communicatie, compliance en risicomanagement en legt de verbinding tussen bestuurlijke ontwikkelingen in college en raad en de uitvoeringspraktijk van Belastingen en omgekeerd.
De managementondersteuning is in team Bureau Management Ondersteuning (BMO) belegd. Daarnaast voert het BMO als bedrijfsbureau ondersteunende en faciliterende werkzaamheden uit voor heel Belastingen.

Eisen:
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende WO diploma Rechten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) met bestuurlijke projecten vanuit een brede invalshoek, waaruit ook fiscale expertise blijkt.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) met het opstellen van verordeningen en beleidsregels m.b.t. gemeentelijke heffingen.

Wensen:
– Is de kandidaat in het bezit van aanvullende opleidingen op het gebied van lokale Belastingen?
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) werkervaring binnen een G4 gemeente.
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbaar gedegen kennis van- en ervaring met het fiscale instrumentarium.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(13333) Senior fiscaal juridisch adviseur 24-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022