Senior Groen-/Cultuurtechnisch Werkvoorbereider 36 u/w
Volgnummer: 11356

>Senior Groen-/Cultuurtechnisch Werkvoorbereider 36 u/w
Volgnummer: 11356
Senior Groen-/Cultuurtechnisch Werkvoorbereider 36 u/w
Volgnummer: 11356
2018-09-12T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 12-09-2018
  • Eind datum: 30-04-2019

Standplaats: Hoofddorp
Duur: 5-11-2018 t/m 30-4-2019
Optie verlenging: 9 x 6 maanden

De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise en het, als rechterhand van de projectleider, zelfstandig organiseren van alle werkzaamheden in de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van diverse groenprojecten (nieuw werk en renovaties) en groen onderhoudswerkzaamheden.

Functieprofiel:
Je bent mede verantwoordelijk voor de integrale groen/cultuurtechnische voorbereidingsfase van werken in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturende) vaste projectteam ‘Groen’.

In de projecten lever je, samen met je collega’s van de vakdisciplines landschap, verkeer, verlichting & civiele techniek, vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de projectleider zelfstandig alle voorbereidende werkzaamheden. Zo coördineer je het toetsen van plannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases, opdrachten aan ontwerp- c.q. ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, bestekken en tekeningen. Tevens toets je ook alle inhoudelijke producten op de groen- en cultuurtechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad DIOR. Je begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid.

Daarnaast worden door het projectteam zelf ook diverse werkzaamheden voorbereid en draag je zorg voor (besteks-)tekeningen en werkomschrijvingen/RAW bestekken en de aanbesteding daarvan. Je verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen de gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Binnen het team wordt aan een veelvoud van plannen gelijktijdig gewerkt, dit vereist een flexibele instelling.

Deeltaken en korte uitwerking
– toetsen van de inrichting van de openbare buitenruimte in ontwerpen, bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
– uitzetten van toetsen van de producten gemaakt door interne en externe partijen, verzamelen van toets resultaten en (laten) verwerken toets resultaten;
– opstellen van programma’s van eisen, plannen van aanpak en risicoanalyses;
– het maken van bestekstekeningen, bestekken en werkomschrijvingen;
– samenstellen van shapes uit het beheerprogramma Gisib;
– opstellen van interne offertes en projectplanningen;
– verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan projectleider;
Рco̦rdineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen;
– aanvragen van vergunningen (keurontheffing, omgevingsvergunning , wet natuurbescherming etc.);
– deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
– tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten);
– het uitvoeren van flora en fauna inventarisaties op basis van de wet natuurbescherming inclusief de rapportage daarvan;
– het toetsen van ontwerpen aan de wet natuurbescherming inclusief de advisering daarvan.

Kandidaatomschrijving
De kandidaat voldoet aan:
– de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. In overleg is een eerdere of latere startdatum ook mogelijk;
– is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
– beschikt over een afgeronde HBO-opleiding Cultuur- of Groentechniek of MBO-opleiding met aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau richting Cultuur- of Groentechniek;
– heeft ervaring met tekenen door middel van CAD-systeem. Ervaring met MicroStation is een pre;
– heeft goede en actuele kennis van RAW systematiek, RAW beeldsystematiek, RAW raamcontracten , UAV en UAV-GC;
– ervaring met opstellen van bestekken met Bakker & Spees is een pre;
– heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring als groen- en cultuurtechnisch werkvoorbereider en heeft ervaring met projectmatig werken;
– heeft aantoonbaar kennis en ervaring met de wet natuurbescherming en het uitvoeren/opstellen van flora en fauna inventarisaties;
– ervaring met past performance en Visi is een pre;
– bezit van certificaat VCA-vol is een pre;
– gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Toelichting op rooster
Het genoemde aantal uren is het maximale. De duur en het aantal uren van de inzet wordt bepaald door de teammanager, afhankelijk van het werkaanbod.

Eisen
– Op CV aantoonbaar een afgeronde HBO-opleiding Cultuur- of Groentechniek / MBO-opleiding met aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau richting Cultuur- of Groentechniek.
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als cultuurtechnisch werkvoorbereider, ervaring met projectmatig werken, ervaring met het uitvoeren van flora en fauna inventarisaties. Referentie vereist
– In bezit zijn van het certificaat Zorgvuldig handelen natuurbeschermingswet, niveau: werkvoorbereider/bedrijfsleider ruimtelijke ontwikkeling (niv.3 RO) of planvormer ruimtelijke ontwikkeling (niv. 4 RO).
– In bezit zijn van het certificaat Flora & Fauna controleur of inspecteur.
– Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
– Gedraagt zich integer en is bereid integriteitverklaring te ondertekenen.

Gunningscriteria
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met relevante werkzaamheden binnen (in dienst van/gedetacheerd bij) een gemeentelijke organisatie.
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als groen/cultuurtechnisch werkvoorbereider.
– Ervaring heeft met het (samen-)werken met diverse in- en externe partijen (Hoogheemraadschap, ingenieursbureaus) bewoners en andere belanghebbenden.

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– sensitief, handelen in relatie burger/bestuur, alsmede omgevingsbewustzijn;
– inlevingsvermogen, weet de drijfveren van de ander en handelt overeenkomstig;
– teamspeler, het samenwerken binnen een zelfsturend team;
– communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
– projectmatig werken (GOTIK;
– persoonlijke groei en groei van het team.

Aanleveren bij offerte
– certificaat Zorgvuldig handelen natuurbeschermingswet
– certificaat Flora & Fauna controleur of inspecteur

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 8 oktober 2018. De exacte tijdstippen worden na de eerste selectie doorgegeven.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– relevante werkervaring;
– houding en gedrag;
– de mate van passendheid binnen de zelfsturende projectteams;
– communicatie / mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Interesse?

Vacature:
(11356) Senior Groen-/Cultuurtechnisch Werkvoorbereider 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022