Senior inkoopadviseur (12) 36 u/w
Volgnummer: 19500

>Senior inkoopadviseur (12) 36 u/w
Volgnummer: 19500
Senior inkoopadviseur (12) 36 u/w
Volgnummer: 19500
2019-12-05T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 05-12-2019
  • Eind datum: 31-10-2021

Standplaats: Arnhem
Duur: 1-11-2019 t/m 31-10-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x maximaal 12 maanden, na afloop intiele opdracht

Opdrachtomschrijving
Grootse infraprojecten vragen om de efficiënte en verantwoorde inzet van budgetten en om heldere inkoopstrategieën. Als senior inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat is dat precies wat jij realiseert.

Je stelt heldere inkoopstrategieën en -plannen op en let hierbij op de geldende wet- en
regelgeving. Denk aan de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit maar ook aan het toepassen van jurisprudentie. Mogelijke risico’s en mogelijkheden heb je scherp in beeld en je adviseert betrokkenen, zoals opdrachtgevers, projectteams, contractmanagers en andere stakeholderse hierover in alle fases van het inkoopproces.. Je ziet erop toe dat contracten voldoen aan de kaders, richtlijnen en randvoorwaarden in afstemming met de verantwoordelijke contractmanagers. Daarnaast geef je tijdens de uitvoering van contracten bij je collega’s aan hoe zij het beste met wijzigingsvoorstellen of claims kunnen omgaan.

Als inkoopadviseur werk je nauw samen met je collega’s en fungeer je als vraagbaak voor contract(beheersings)zaken. Hierbij pas je gevraagd en ongevraagd jouw specifieke kennis van aanbesteden, contracteren en systeemgerichte contractbeheersing toe. Contractopstellingen overleg je met je projectteamleden en met deskundigen uit verschillende disciplines. Je zorgt voor duidelijke informatievoorziening over het inkoop-, contracterings- en contractmanagementproces.

Binnen onze organisatie maak jij je verder sterk voor de verdere ontwikkeling van de
vakgebieden inkoop en contracten. Dit doe je onder meer door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op deze vakgebieden. Deze kennis deel je actief met je collega’s.
Verder lever je een aantoonbare bijdrage aan kwaliteitsborging. Dit doe je onder meer door gebruik te maken van je uitgebreide (RWS) netwerk en het pro-actief delen van kennis en ervaring met andere projectteams en vakgenoten.

Locatie
Je standplaats is Arnhem en je bent daarnaast landelijk inzetbaar.

Rijkswaterstaat, Programma’s, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke
organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan de waterveiligheid van Nederland, doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen uit ons areaal. Samen met marktpartijen werken we innovatieve ideeën uit en passen die toe in onze projecten.

Bij PPO werken onder andere inhoudelijke adviseurs en managers op het gebied van techniek, inkoop, contracten, projectbeheersing en projecten. PPO’ers delen hun kennis onderling en werken elke dag aan de verbetering van hun werkwijzen. PPO werkt actief samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
– kandidaat heeft vakinhoudelijke opleidingen op gebied van inkoop en contracten. Bijvoorbeeld: NEVI 1 of 2 of andere cursussen gericht op inkoop- of contractmanagement.
– kandidaat heeft (> 5 jaar) aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van inkoopkaders bij de overheid en UAV-GC, ARVODI, EMVI-BPKV, ISO 9001, SCB en SAP.
– kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente (binnen de afgelopen 10 jaar) en relevante werkervaring (inkoop bij een Aanbestedende Dienst, zelfstandig meerdere Europese aanbestedingen voor GWW-contracten doorlopen) in een vergelijkbare rol (senior adviseur inkoop) met het werkproces aanleg en onderhoud in de sector grond-weg- en waterbouw bij een grote overheidsorganisatie (bijvoorbeeld RWS, provincie, Waterschap, Prorail).
– kandidaat heeft minimaal een afgeronde opleiding HBO in relevante richting.
– kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunnig.
– kandidaat heeft een aantoonbare kennis en ervaring als Sr. inkoper, waarbij de kandidaat zelfstandig (grote) Europese aanbestedingen heeft begeleid.
– kandidaat heeft kennis en ervaring in het specifieke marktsegment “”Onderhoud c.q. assetmanagement droge en natte infrastructuur”” en is op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van inkoop in de GWW-markt. .
– kandidaat heeft aantoonbare kennis van risicomanagement, SE en projectbeheersing.
– kandidaat is bekend met de organisatie RWS en heeft aantoonbare werkervaring binnen de organisatie.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(19500) Senior inkoopadviseur (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022