Senior Juridisch Adviseur Mobiliteit 32 u/w
Volgnummer: 14229

>Senior Juridisch Adviseur Mobiliteit 32 u/w
Volgnummer: 14229
Senior Juridisch Adviseur Mobiliteit 32 u/w
Volgnummer: 14229
2019-03-11T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 11-03-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: 1-5-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, max 1 jaar

Functiebeschrijving
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Het domein Mobiliteit
Je komt te werken binnen het domein Mobiliteit waar alle op mobiliteit gerichte werkzaamheden zijn samengevoegd. Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, doen waar behoefte aan is bij de gebruikers, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega’s en omgeving hebben. Kernkwaliteiten zijn: snel en goed, humor, zicht op andermans belangen/nieuwsgierig en verantwoordelijkheid voor de bijdrage aan het totaal resultaat. Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Wat ga je doen
Je brengt advies uit op het raakvlak van bestuur, beleid en de vaak complexie realiteit van de uitvoering van het openbaar vervoer. Hiervoor zet je je brede juridische kennis en ervaring in op het gebied van privaatrecht en bestuursrecht. Kennis en ervaring op het gebied van de Wet personenvervoer 2000 en de Wet Lokaal spoor is pre. Je fungeert als juridisch aanspreekpunt en draagt bij aan de juridische kwaliteit van de veelheid aan dossiers. Dit houdt onder meer de volgende werkzaamheden in: Je brengt (ad hoc) advies uit met betrekking tot o.a. de uitvoering van concessies en contracten, aansprakelijkstellingen en subsidies maar ook andere generieke (bestuursrechtelijke) advisering. Als juridisch adviseur breng je advies uit aan teamleiders, beleidsmedewerkers en projectleiders. Zodoende draag je bij aan een integrale en volledige advisering aan het bestuur. In het advieswerk bewaak je de kaders en denk je mee over juridische mogelijkheden voor de voorliggende opgaven.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
– Je stelt juridische brieven/documenten op, zoals contracten, aansprakelijkstellingen, ingebrekestellingen en verweerschriften.
– Je behandelt en/of begeleidt juridische procedures (waaronder bezwaar- en beroepschriftprocedures).
– Je verdiept je in OV-gerelateerde regelgevingen, zoals de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaal spoor en adviseert (proactief) over vraagstukken of ontwikkelingen op dat gebied.
– Je draagt bij aan de vergroting van het juridische bewustzijn van medewerkers ter verhoging en borging van de juridische kwaliteit van producten.

Eisen
– Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score op de shortlistwensen onderbouwt.
– Een afgerond opleiding op universitair niveau
– Minimaal drie jaar recente werkervaring in een juridische functie
РMinimaal 3 jaar werkervaring in de laatste vijf jaar met zowel privaatrecht als bestuursrecht, waarbij minimaal ̩̩n van de volgende onderwerpen een kernpunt was in de werkzaamheden:
1. Contractenrecht
2. Aanbestedingsrecht
3. Bouwrecht
4. Aansprakelijkheidsrecht
– Minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring met het werken bij de overheid in de afgelopen 10 jaar.

Wensen
– Een afgeronde opleiding op universitair niveau
– Een afgeronde opleiding Nederlands recht
– Minimaal drie jaar werkervaring in een juridische functie
– Werkervaring in de laatste vijf jaar met zowel privaatrecht als bestuursrecht
РWerkervaring in de laatste vijf jaar met zowel privaatrecht als bestuursrecht, waarbij minimaal ̩̩n van de volgende onderwerpen een kernpunt was in de werkzaamheden:
1. Contractenrecht
2. Aanbestedingsrecht
3. Bouwrecht
4. Aansprakelijkheidsrecht
– Minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring met het werken bij de overheid

Motivatie beoordelingswijze
A. Persoonlijke eigenschappen
– Resultaatgericht
– Overtuigingskracht
– Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
– Nauwgezet en gericht op snelle en tijdige afhandeling van openstaande (bestuurlijke) vragen
– Analytisch sterk

B. Vaardigheden
– Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden vooral gericht op de onafhankelijke juridische advisering in een overheidsomgeving
met een goed gevoel voor de bestuurlijke context
– Project- en procesmatig werken bij overheden en je realiseert je wat de impact is van de borging van de implementatieafspraken op belangrijke financiële administratieve juridische processen
– Inzicht in bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en in ambtelijke organisaties
– In staat breder te kijken en opereren dan infrastructuur en mobiliteit

C Kennis
– Kennis van gemeenschappelijke herindeling met voorkeur bestuurlijk, financiën en juridisch
– Kennis van zowel privaat- als bestuursrecht
– Kennis en ervaring op het gebied van de Wet personenvervoer 2000 en de Wet Lokaal spoor is pre

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprekken voeren: maandag 1, dinsdag 2 en/of donderdag 3 april 2019

Interesse?

Vacature:
(14229) Senior Juridisch Adviseur Mobiliteit 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022