Senior Jurist (11) 28-36 u/w
Volgnummer: 8355

>Senior Jurist (11) 28-36 u/w
Volgnummer: 8355
Senior Jurist (11) 28-36 u/w
Volgnummer: 8355
2018-02-12T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 12-02-2018
  • Eind datum: 15-08-2018

Standplaats: Amsterdam
Duur: 6 maanden na start, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
De senior jurist werkt als senior juridisch adviseur aan grootstedelijke projecten en complexe gronduitgifte- en erfpachtzaken. De jurist moet direct inzetbaar zijn op complexe juridische dossiers binnen het werkveld van Grond en ontwikkeling.

Werkzaamheden
De jurist:
– Levert zelfstandig advies en expertise in de gebiedsontwikkeling in samenhang met financieel economische en vastgoed aspecten en erfpacht;
– Adviseert o.a. bij de selectie van marktpartijen, het opstellen van contracten in alle fases van de gebiedsontwikkeling, het afhandelen van geschillen, kwesties inzake schadeloosstelling en nadeelcompensatie en heeft daarmee een pro-actieve juridische
inbreng in projecten;
– Behandelt en bereidt gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures voor en ondersteunt de Gemeenteadvocaat en de Huisadvocaat van de gemeente Amsterdam;
– Is daarnaast inzetbaar in de afhandeling van (complexe) erfpachtuitgiftes en de juridische advisering over beleidsstukken van Grond en Ontwikkeling.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De afdeling Regie en Advies is een afdeling binnen Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Grond en Ontwikkeling draagt bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen betreffende gebieds- en vastgoedontwikkeling. De afdeling Regie en Advies ontwikkelt beleid en adviseert daarover, ook in projecten.
Binnen deze afdeling zijn adviseurs werkzaam vanuit verschillende disciplines, zoals commercieel vastgoed, woningbouw, transformatie en grondprijsbeleid. De afdeling is daarmee het beleid- en kenniscentrum van Grond en Ontwikkeling. De afdeling bestaat uit zo’n 38 medewerkers. Het team Juridische Zaken is een onderdeel van de afdeling Regie en Advies en bestaat uit 11 medewerkers.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende WO diploma Nederlands recht, afstudeerrichting privaatrecht- of notarieel recht. Let op! Afstudeerrichting Bestuursrecht volstaat niet voor deze functie).
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beƫindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime kennis van vastgoedrecht (goederenrecht, bouwrecht, huurrecht, verbintenissenrecht, aanbestedingsrecht, staatssteun).
– De aangeboden kandidaat heeft inzicht in bestuurlijke en gemeentelijke verhoudingen en ervaring met bestuurlijke advisering en bestuurlijke aangelegenheden en politiek gevoelige dossiers. Geef in maximaal 0,5 A4-tje een toelichting waaruit de bovenstaande eis blijkt. Uw toelichting/motivatie/referentie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring inzake contractering met de overheid (overheidscontracten).
– De aangeboden kandidaat heeft gedegen kennis van het erfpachtstelsel en ervaring met gronduitgifte.
– De aangeboden kandidaat heeft gedegen kennis en ervaring met zakenrechtelijke constructies.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar gedegen kennis en ervaring in juridische advisering en procesbegeleiding op het gebied van privaat- en contractenrecht.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar gedegen kennis en ervaring in grootstedelijke gebiedsontwikkeling.
– De aangeboden de kandidaat heeft minimaal 5 jaar (recent opgedaan in de afgelopen 10 jaar) ervaring opgedaan bij een overheids- of semi-overheidsinstelling.
– De aangeboden kandidaat heeft gedegen kennis en ervaring met het adviseren over gemeentelijk beleid en het opstellen van beleidsnotities.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis en ervaring van het Amsterdamse erfpachtstelsel?
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis en ervaring met de gebiedsontwikkeling in Amsterdam?
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis en ervaring met bestuursrecht?
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis en ervaring opgedaan met voorbereiden en begeleiden van gerechtelijke procedures?

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken vinden plaats tussen 2 en 9 maart.

Interesse?

Vacature:
(8355) Senior Jurist (11) 28-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022