Senior Jurist 30 u/w
Volgnummer: 18787

>Senior Jurist 30 u/w
Volgnummer: 18787
Senior Jurist 30 u/w
Volgnummer: 18787
2019-11-04T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 04-11-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Weesperplein 8, Amsterdam
Duur: 1-1-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
Jurist Omgevingsrecht, juridische advisering en opstellen juridische producten in het Omgevingsrecht voor projecten NDSM, Hamerkwartier en Zeeburgereiland (o.a. Sluisbuurt).

Werkzaamheden
– is verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en MER;
– redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het overleg en beantwoording ex artikel 3.1.1 Bro;
– stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden op grond van de Wgh;
– is verantwoordelijk voor het opstellen van bestemmingsplannenen de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages;
– adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;
– adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;
– volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden, en aanverwante wetgeving alsmede relevante jurisprudentie;
– werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;
– werkt aan relatiebeheer met verschillende afdelingen binnen de gemeente (projecten, gebieden, vergunningen);
– verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;
– oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders;
– een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid. De samenstelling van de teams binnen R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij Amsterdam.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting: Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en de planprocedures.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal tien jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh, Lib en NSL.
– De aangeboden kandidaat heeft werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven).

Wensen
– De aangeboden kandidaat is bekend met het werken in meerdere G4 gemeenten, waaronder Amsterdam op grote projecten, bij voorkeur Noord en Oost.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met de bestuurlijke organisatie van Amsterdam, waaronder stadsdeelorganisaties.
– De aangeboden kandidaat is in staat om samen te werken met andere disciplines (projectleiders, stedenbouwkundigen, geluidsdeskundigen, verkeersdeskundigen e.a.).
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met interdisciplinair werken.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring als projectleider MER.
– De aangeboden kandidaat is in staat om met grote tegengestelde belangen om te kunnen gaan.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: n.t.b.

Interesse?

Vacature:
(18787) Senior Jurist 30 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022