Senior jurist ruimtelijke ordening 32 u/w
Volgnummer: 16595

>Senior jurist ruimtelijke ordening 32 u/w
Volgnummer: 16595
Senior jurist ruimtelijke ordening 32 u/w
Volgnummer: 16595
2019-07-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-07-2019
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Amsterdam, Stadsdeel Noord
Duur: 01-09-2019 t/m 31-08-2020
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 24 maanden

Functieomschrijving
Senior jurist

Werkzaamheden
In de functie van senior jurist werk je in het hart van de ruimtelijke ordening van Amsterdam. Je hebt een belangrijke rol bij strategisch adviseren van projectleiders en het opstellen en/of begeleiden van bestemmingsplannen en andere juridisch planologische producten bij transformatieopgaven, nieuwbouw en wijziging van gebruik van gronden en panden, zowel in stedelijk als in landelijk gebied . Ook het voeren van bezwaar en beroep namens de gemeente Amsterdam behoort mogelijk tot de werkzaamheden. Inhoudelijk betreffen de werkzaamheden complexe ruimtelijke opgaven waarvoor een goed analytisch vermogen en een flexibele instelling noodzakelijk is. Daarnaast is een goede communicatie met collega’s, opdrachtgevers en bestuur zowel in woord als in schrift van groot belang.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Ruimte en Duurzaamheid
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.
Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO/WO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het zelfstandig opstellen, redigeren van planregels en toelichting van bestemmingsplannen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring als juridisch planologisch projectleider bestemmingsplannen binnen ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden en in landelijk gebied inclusief advisering aan het bestuur.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het gebied van analyse en advisering met betrekking tot ruimtelijke vraagstukken.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van de Wro, Wabo en Awb.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in de afgelopen jaren in een G4 gemeente, bij voorkeur een stadsdeel. (20%)
– De aangeboden kandidaat heeft inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en politieke bestuurlijke verhoudingen. (20%)
– De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met multidisciplinaire samenwerking. (20%)
– De aangeboden kandidaat heeft een open, communicatieve en flexibele instelling en geen vrees voor het vinden van de “weg” in de organisatie. (20%)
– De aangeboden kandidaat is bekend met projectmatig werken. (20%)

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(16595) Senior jurist ruimtelijke ordening 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022