Senior Manager Projectbeheersing (12) 12-16 u/w
Volgnummer: 10402

>Senior Manager Projectbeheersing (12) 12-16 u/w
Volgnummer: 10402
Senior Manager Projectbeheersing (12) 12-16 u/w
Volgnummer: 10402
2018-06-29T00:00:00+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 29-06-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Voor het dijkversterkingstraject Vianen zijn voor de gehele lengte verbetermaatregelen
nodig om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan het werk.

Werkzaamheden/taken
Opdrachtnemer (of de door hem in te zetten medewerker) zal de volgende werkzaamheden uitvoeren in het kader van projectbeheersing van het dijkversterkingsproject Vianen:
– Organiseert en geeft leiding aan het projectbeheersingsteam en de medewerkers
binnen projectbeheersing;
– Stuurt de projectondersteuners aan;
– Is namens en in overleg met de projectmanager intermediair tussen
projectorganisatie en lijnorganisatie (capaciteitsmanagement);
– Heeft contact en afstemming met de manager projectbeheersing van het
Programmateam;
– Zorgt voor tijdige terugkoppeling naar projectmanager en lijnmanagement;
– Zorgt voor een (geactualiseerd) projectplan;
– Zorgt voor een PPI planning;
– Zorgt voor een integrale raming;
– Stuurt het risicomanagementproces aan;
– Zorgt voor documentbeheer;
– Beheerst het proces van scopewijzigingen;
– Zorgt voor implementatie en beheersing van het kwaliteitssysteem;
– Stelt voortgangsrapportages op;
– Zorgt voor verankering van het project in de managementcyclus;
– Is eerste aanspreekpunt voor reviews, (interne) audits en dergelijke.

Functieprofiel
De senior manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor de processen, waar het gaat om de project brede beheersing van het project op de aspecten tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing. Deze senior manager projectbeheersing is ook verantwoordelijk voor de project brede voortgangsrapportages en documentbeheersing. De senior projectmanager is zowel toetsend (primair op het functioneren van het systeem en de interne processen van het project) als ondersteunend en is daarmee de belangrijkste sparringpartner voor de andere kernrollen.

WSRL is op zoek naar een senior manager projectbeheersing. De geschikte kandidaat
beschikt over genoemde functie-eisen en competenties over de volgende eigenschappen en vaardigheden:

Specifieke rolaccenten manager projectbeheersing
– Beheersing operaties;
– Informatie analyse;
– Plannen en organiseren;
– Kostenbewust handelen.

Functie-eisen
– Minimaal HBO werk- en denkniveau o.a. bereikt door het afronden van een relevante
technische en/of bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding in de richting van
civiele techniek, technische bestuurskunde, bedrijfskunde of watermanagement in
het algemeen;
– Aangevuld met verdiepende opleidingen op het gebied van projectmanagement en
projectbeheersing;
– Werkervaring bij (een) waterschap(pen) of Rijkswaterstaat met dijkversterkingsprojecten;
– Ervaring met MIRT-2 verkenning;
– Aantoonbare ervaring met Relatics;
– Aantoonbare ervaring met SE;
– Kennis van en ervaring met het leveren van financiële input voor de ambtelijke en
bestuurlijke besluitvorming op basis van overheidsplanning- en controleprocessen,
financiële systemen, projectadministratie en Exel waarbij het essentieel is een goede
verbinding te leggen tussen de projectinhoud en de vertaling naar de financiële
functie;
– Strategisch inzicht in ontwikkelingen in de omgeving van het project doorvertaald
naar de projectbeheersingsaspecten;
– Kennis en ervaring met risico gestuurd werken conform Systeemgerichte Contract
Beheersing;
– Minstens 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring in de rol van manager
projectbeheersing van infrastructurele projecten (GWW sector) in de planvorming en
realisatiefase in de afgelopen 10 jaar;
– Kennis van en ervaring met het opstellen van en het sturen op projectplanning, PPI
planning, voortgangsrapportages, capaciteitsplanningen en plannen van aanpak;
– Kennis en ervaring met het bijhouden van planningen (Excel, MS-Project),
risicomanagement (RISMAN systematiek), opstellen en werken met risicodossiers,
risicoprofielen en Monte Carlo analyses, het houden van risicosessies, zowel in
groepsverband als individueel;
– Aantoonbare ervaring met het adviseren over en werken met innovatieve
contractvormen (zoals UAV-GC-contracten, allianties, etc.) en staat voor afgesproken
kwaliteit;
– Aantoonbare ervaring met het managen van complexe trajecten (trajecten zoals
dijkversterkingstrajecten van HWBP en/of grootschalige projecten waar grote
diversiteit van stakeholders betrokken zijn);
– Hands on mentaliteit: voert ook zelf projectbeheersingswerkzaamheden uit;
– In staat om kennis over te dragen en mensen te enthousiasmeren;
– Daarnaast is de functionaris pro actief, resultaatgericht en klantgericht;
– Beschikt over de volgende competenties: communicatieve vaardigheden, integraal
denken, besluitvaardigheid, voortgangscontrole, risico denken, samenwerken,
plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit, oordeelsvorming, kostenbewustzijn,
informatieanalyse en innovatief handelen.

Ervaring onderbouwen door het geven van 1 referentieopdracht per genoemde competentie die in de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd.
Referenties: het is toegestaan om de competenties in 1 referentie op te geven. Lopende opdrachten mogen ook als referentie worden opgegeven, hiervoor geldt dat deze opdracht minimaal 6 maanden is uitgevoerd.

U dient uw referentiegegevens, inclusief de contactgegevens van de te benaderen
contactpersonen, op te geven conform het format, dat gevoegd is als bijlage. WSRL zal
eventueel de gegevens rechtstreeks verifiëren.

De opdracht zal uitgevoerd worden op het hoofdkantoor van WSRL te Tiel, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De gesprekken worden in week 33 gehouden. Tijdens het gesprek worden de volgende onderdelen beoordeeld:
1. Zelfstandig, klantgericht en resultaatgericht kunnen werken;
2. Goede contactuele vaardigheden en goed kunnen samenwerken;
3. Werkzaamheden goed kunnen plannen;
4. Ontbrekende informatie (tijdig) kunnen signaleren;
5. In de gesprekken wordt vervolgens nader beoordeeld op de volgende onderdelen:
– Relevantie werkervaring
– Relevantie opleiding of training
– Specifieke vaardigheden voor functie
– Communicatie-/ luistervaardigheden
– Houding en drijfveren
– Belangstelling voor bedrijf/functie
– Sterke punten
– Zwakke punten

Interesse?

Vacature:
(10402) Senior Manager Projectbeheersing (12) 12-16 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493