Senior Medewerker Ruimtelijke Ordening 36 u/w
Volgnummer: 11148

>Senior Medewerker Ruimtelijke Ordening 36 u/w
Volgnummer: 11148
Senior Medewerker Ruimtelijke Ordening 36 u/w
Volgnummer: 11148
2018-08-28T00:00:00+00:00
  • DELFZIJL
  • Start datum: 28-08-2018
  • Eind datum: 01-04-2019

Standplaats: Delfzijl
Duur: 1-10-2018 t/m 1-4-2019
Optie verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Delfzijl zoekt een senior medewerker Ruimtelijke ordening

Samen doen wat goed is voor Delfzijl…
De gemeente Delfzijl heeft met haar haven een bijzondere positie in de regio. Ze verbindt het Groningse achterland met de werelden achter de horizon. Met haar stedelijke kern, haven, industrie, diverse dorpen en buurtschappen, is het een gemeente met meerdere gezichten. Nuchterheid, daadkracht, dromen en ambities gaan hier hand in hand.

De ligging aan de rand van Nederland, een krimpend inwonersaantal, de gaswinning, de komende gemeentelijke herindeling. Uitdagingen en dynamiek genoeg. Bewoners en bedrijven willen energie steken in hun toekomst en daarbij kunnen ze rekenen op een gemeente die hen ondersteunt, samenwerking zoekt, bouwt aan vertrouwen en helpt hun dromen waar te maken.

Dat doen we met 200 collega’s die midden in de samenleving staan. Luisteren naar wat onze inwoners en bedrijven nodig hebben en wat hen beweegt, oog voor de kracht van onze samenleving, oog voor nieuwe samenwerkingsverbanden en op de juiste momenten een stap voor- of achteruit om initiatieven te laten groeien en bloeien. Dat zijn de drijfveren van waaruit we dagelijks werken.

Om in te spelen op wat er van ons wordt gevraagd, is onze organisatie continu in beweging. Dat biedt kansen en uitdagingen. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Medewerkers krijgen ruimte zich te ontwikkelen en initiatieven te nemen. Korte lijnen zorgen voor voldoende slagkracht om snel en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Door de continue ontwikkelingen van de gemeente en het vele werk wat dat met zich mee brengt hebben we tijdelijk ruimte voor een: Senior medewerker Ruimtelijke Ordening, 36 uur per week.

Kandidaatomschrijving
Als zeer ervaren medewerker RO ben je thuis in juridische RO-procedures en wetgeving en heb je meerdere jaren ervaring hiermee. Je adviseert het college van B&W integraal, en vindt de afstemming met andere beleidsterreinen. Daarnaast denk je ”ja, mits” in plaats van ”nee, tenzij” en anticipeer je op de werkwijze van de nieuwe Omgevingswet. Je bent gewend in een (dynamische) politieke/bestuurlijke omgeving te werken en gericht op samenwerking.

Werkzaamheden:
РCo̦rdineren, voorbereiden en deels begeleiden van complexe bouwplannen, visies en daarbij behorende ruimtelijke onderbouwingen. Onderzoeken c.q. daarvoor nodige bestemmingsplanprocedures en visies inclusief het kostenverhaal via (anterieure) overeenkomsten opstellen.
– Fungeren als vraagbaak en sparringpartner voor collega’s en management.
– Je brengt jouw expertise in bij de afstemming, verdeling en zo nodig verbetering van werkzaamheden, werkprocessen en ontwikkeling van beleid;
– Het mede richting en invulling geven aan de beleidsontwikkelingen in relatie tot de omgevingswet;
– Je behandelt ruimtelijke vragen (mondeling en schriftelijk);
– Je adviseert over en begeleidt afwijkingsprocedures;
– Je wikkelt verzoeken om tegemoetkoming in planschade af en stelt anterieure overeenkomsten op;
– Je adviseert bij ruimtelijke procedures in het kader van de Wabo en Wet ruimtelijke ordening.

Functie-eisen
– Je hebt minimaal een HBO-opleiding Planologie, Ruimtelijke Ordening of vergelijkbaar;
– Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie Je bent een generalist en hebt kennis van de fysieke leefomgeving in de brede zin;
– Je bent klantgericht, resultaatgericht, communicatief sterk en adviesvaardig;
– Je bent flexibel, je past je snel aan, aan een nieuwe werkomgeving en vindt snel en makkelijk je weg in de organisatie.

Competenties
– Samenwerken/netwerken
– Bestuurlijke sensitiviteit
– Overtuigingskracht
– Analytisch vermogen
– Pragmatisch

Bijzonderheden:
De vacature is naast Groningen huurt in, gelijktijdig in DAL-verband uitgezet (Delfzijl-Appingedam-Loppersum). Bij gelijk gebleken geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

De invulling van deze opdracht, wordt vanwege de projectmatigheid ingevuld via een detacherings,- payroll, of ZZP-constructie. In gezamenlijk overleg wordt de constructie vorm gegeven. Voor ZZP’ers geldt dat dit mogelijk via een intermediair verloopt.

Eis
– Werkervaring Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.

Gunningscriteria
– Je hebt kennis en ervaring met de omgevingswet en bent in staat in het kader van de (beleids)ontwikkeling/implementatie hiervan een voortrekkersrol te vervullen binnen en sámen met het team.
– Je hebt aantoonbare ervaring in de rol van gesprekspartner/vraagbaak voor collega’s en management. Je hebt deze ervaring bij voorkeur opgedaan binnen een gemeente.
– Door jouw meerjarige kennis en expertise ben je kritisch op processen, heb je aantoonbare ervaring met het doen van verbetervoorstellen het ontwikkelen van beleid op het gebied van RO. Hierin leg je ook de verbinding met andere afdelingen/vakgebieden.

Aanleveren bij offerte
РPersoonlijk geschreven motivatiebrief. Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de criteria, zoals vermeld in de opdrachtomschrijving. De brief dient door de kandidaat z̩lf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.

Gespreksplanning
De gesprekken staan gepland op dinsdagmiddag 19 september 2018.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Tijdens het gesprek wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de in de opdracht gestelde functie-eisen. Deze zijn in de tekst van deze opdracht terug te vinden.

Aanleveren bij gesprek
– HBO/WO diploma

Interesse?

Vacature:
(11148) Senior Medewerker Ruimtelijke Ordening 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022