Senior omgevingsmanager dijkerversterkingsproject Neder-Betuwe 24-36 u/w
Volgnummer: 14308

>Senior omgevingsmanager dijkerversterkingsproject Neder-Betuwe 24-36 u/w
Volgnummer: 14308
Senior omgevingsmanager dijkerversterkingsproject Neder-Betuwe 24-36 u/w
Volgnummer: 14308
2019-03-14T00:00:00+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 14-03-2019
  • Eind datum: 01-04-2020

Standplaats: Tiel
Duur: 1 jaar, start 01-04-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 1 jaar

Aanleiding van de opdracht
In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma werkt WSRL op verschillende
plekken in het rivierengebied aan dijken. Langs de Waal is dat van Gorinchem tot Nijmegen. De dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en buurtschap Wolferen is volledig afgekeurd op basis van de geldende veiligheidsnorm. Deze dijk heeft een lengte van ruim 20 kilometer en wordt binnen het dijkversterkingsproject Neder-Betuwe versterkt. Het project bevindt zich momenteel in het einde van de verkenningsfase. In het najaar van 2019 zal het voorkeursalternatief door het dagelijks bestuur van WSRL worden vastgesteld. Vanwege een plotseling verstrek van een medewerker en omdat het project zich momenteel in een cruciale fase bevindt is WSRL met spoed op zoek naar een senior omgevingsmanager.

Functieprofiel
WSRL is op zoek naar een senior omgevingsmanager. De geschikte kandidaat beschikt over de in het functieprofiel voor de bovengenoemde functie genoemde competenties en ervaring. De senior omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de aansturing en het functioneren van het omgevingsteam van dijkversterkingsproject Neder- Betuwe. De senior omgevingsmanager werkt binnen het omgevingsteam en het projectteam (IPM-rollen) nauw samen met interne en externe partijen onder andere bestaande uit collega overheden, particulieren, bedrijven, (nuts)beheerders, belangengroeperingen, adviseurs overige partners. Verantwoording wordt afgelegd aan de projectmanager.

Plaats en dagen van de uit te voeren werkzaamheden
De opdracht gaat uitgevoerd worden op het hoofdkantoor van WSRL te Tiel en projectlocatie te IJzendoorn tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Werkdagen zijn bij voorkeur in ieder geval op maandag en donderdag.

Werkzaamheden/taken
De aangeboden kandidaat, ofwel de Senior omgevingsmanager moet de volgende
werkzaamheden uitvoeren:
? De omgevingsmanager organiseert en geeft leiding aan het
omgevingsmanagementteam;
? De omgevingsmanager verzamelt eisen en wensen bij omgevingspartijen en brengt
deze in bij het projectteam (o.a. bij technisch manager en projectmanager);
? De omgevingsmanager kent de omgeving en verzamelt tijdig benodigde informatie
voor de strategie, voortgang, realisatie en organisatie van het project t.b.v. het
realiseren van de opdracht;
? De omgevingsmanager legt en onderhoudt contacten op ambtelijk niveau met voor
de eigen functie belangrijke personen en organisaties;
? De omgevingsmanager draagt binnen zijn vakgebied risico’s aan, actualiseert en
beheerst deze binnen zijn vakgebied en voert beheersmaatregelen uit;
? De omgevingsmanager heeft de regie over omgevingsgerelateerde overleggen buiten
het project;
? De omgevingsmanager levert omgevingsgerelateerde informatie als bijdrage aan de
contractbeoordeling bij aanbiedingen alsmede de contractbeheersing;
? De omgevingsmanager levert het omgevingstechnische deel van de kostenraming;
? De omgevingsmanager “vertaalt” technische projectinformatie naar taal voor
stakeholders en bestuurders.
? De omgevingsmanager stelt vanuit het omgevingsspoor het PVE t.b.v. ingenieursdienst conform de gehanteerde SE-systematiek op en het PVA van de PU-fase en beheerst de raakvlakken tussen de andere IPM-rollen.

Eis:
? Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol als senior omgevingsmanager in
PU-fase van dijkversterkingsprojecten of gelijkwaardige infrastructurele projecten en
doorleeft deze fase.

Wensen;
– Heeft kennis en ervaring met System Enginering (SE)
– Heeft ervaring in het tot stand komen van natuur- en rivierkundige compensatiemaatregelen en het vastleggen daarvan
– Heeft kennis en ervaring met planprocedures van dijkversterkingsprojecten
– Heeft ervaring als omgevingsmanager in dijkversterkingsprojecten

Gesprek:
Het gesprek is op 26 maart.

Interesse?

Vacature:
(14308) Senior omgevingsmanager dijkerversterkingsproject Neder-Betuwe 24-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022