Senior Planningsadviseur Projecten Gebiedsontwikkeling 28-36 u/w
Volgnummer: 13739

>Senior Planningsadviseur Projecten Gebiedsontwikkeling 28-36 u/w
Volgnummer: 13739
Senior Planningsadviseur Projecten Gebiedsontwikkeling 28-36 u/w
Volgnummer: 13739
2019-02-11T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 11-02-2019
  • Eind datum: 01-03-2020

Standplaats: Flexibel; projectlocaties / Weesperstraat 430 Amsterdam (hoofdkantoor)
Duur: start voorkeur 1-3-2019 t/m 1-3-2020
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Senior Planningsadviseur Projecten Gebiedsontwikkeling

Help jij een aantal van de grootste, meeste complexe gebiedsontwikkelingsprojecten van Amsterdam in de uitvoeringsfase met structuur, inzicht en planningsadvies hun beloftes aan de stad waar te maken?
Als planningsadviseur ben je verantwoordelijk voor de planning en planningsadvies van een aantal verschillende projecten in de gebiedsontwikkelingen aan de Zuid-Oost-zijde van Amsterdam. Je stapt in op lopende projecten waar je je snel de inhoud, mores en actualiteit eigen maakt. Je expertise gebruik je om te ontrafelen, te structureren en te adviseren. Je combineert hierin kennis, ervaring en handson mentaliteit op het gebied van planningen met organisatorisch inzicht, een gunfactor en goede samenwerkingsvaardigheden.

Je werkt voor het team Risicomanagement, Planning en Kosten van het Ingenieursbureau en maakt actief deel uit van de vakgroep Planning (ca 25 personen groot) en lever je een bijdrage vanuit je inzet in Amsterdam en je eerdere ervaring. We verwachten van je dat je vanuit je achtergrond, kennis en ervaring direct inzetbaar bent, waarbij recente kennis/ervaring in het gebied zwaarwegend gewaardeerd wordt.

Werkzaamheden
– Een belangrijk deel van je tijd zit in het kernteam van projecten voor de stad en sta je de projectmanagers bij in het realiseren van complexe opgaven. Je bent adviseur en/of lid van meerdere projectteams in de uitvoeringsfase van de gebiedsontwikkelingen.
– Je adviseert het project over projectactiviteiten in de tijd, over het kritieke pad en over mogelijke alternatieven daarvoor. Daarin zorgt je dat risico’s een plek hebben in de planning(sproducten). Je geeft het project(team) inzicht door de activiteiten te structureren en doorlooptijden en afhankelijkheden in beeld te brengen. Daarbij benut je de standaarden van Amsterdam waar het kan, en lever je maatwerk waar het moet.
– Je maakt de opzet en doet het beheer van het planningssysteem Primavera en stelt de integrale projectplanning op waarbij je een passend detailniveau en visualisaties kiest.
– Je bent sparringpartner voor het projectteam (alle IPM-rolhouders), vaak voor de strategische (plannings- en structurerings)keuzes in het project. Je zorgt voor tegenspraak en adviseert onderbouwd over passende oplossingen. Denk aan het maken van analyses, scenario’s, modellen en prognoses.
– Je bent verantwoordelijk voor de planning in de uitvoeringsfase (Plaberum fase 4), maar zoekt afstemming om aansluiting te hebben en houden bij de integrale gebiedsplanning voor de ontwikkeling. Daarin ben je proactief en geef je (on)gevraagd advies over doorlooptijden om het totaal realistisch te houden.
– Je bent de verbindende schakel tussen de projectteamleden en/of adviseurs van het project op het gebied van tijd en fasering, en haalt informatie binnen en buiten op om je producten op te stellen.
– Je bewaakt de voortgang en interne of externe ontwikkelingen met impact op de planning en rapporteert hierover. Je signaleert de afwijkingen en knelpunten.
– Je werkt samen en stemt af met andere planningsadviseurs over aanpak, dilemma’s, oplossingen en de verdeling van projecten. Ook neem je actief deel aan de vakgroep planning waar samen kennis wordt gedeeld en ontwikkeld.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Amsterdam groeit en bloeit. De gemeente investeert jaarlijks honderden miljoenen in de openbare ruimte. Het Ingenieursbureau van de gemeente is hét projecten- en adviescentrum van de stad en zet alle ambities om naar de praktijk. Het bureau staat voor projectrealisatie, advies en inkoop binnen de grond-, weg- en waterbouw waarbij de passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn de kracht van het Ingenieursbureau. Ben je net zo ambitieus als Amsterdam? Meer weten? www.ingenieursbureau.amsterdam.nl.

Al deze opgaven vragen om realistische planningen, structuur en inzicht in kritieke paden en alternatieven daarvoor. Alleen dan kan het Ingenieursbureau als ‘projectencentrum’ van de stad de wensen van het bestuur en onze opdrachtgevers betrouwbaar, voorspelbaar en binnen de afgesproken kaders realiseren. De vakgroep planning speelt een belangrijke rol in het ingenieursbureau. De veelvoud aan diverse projecten vraagt om een frisse aanpak; realistisch, werkbaar en van toegevoegde waarde voor de projectleiders en opdrachtgever(s). Voor nu en de toekomst.
Het Ingenieursbureau is, in opdracht van de eigenaren in de stad, verantwoordelijk voor de integrale voorbereiding, contractering en realisatie van alle projecten in de openbare ruimte en de gebiedsontwikkelingen van Amsterdam, ter waarde van jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Dit verschilt van grote, langlopende projecten (met contractwaarden van > € 100 miljoen) tot meer standaard, kortlopende projecten van veel kleinere omvang. Een goede planning, planningsadvies en proactieve sturing zijn cruciaal om deze projecten tot een succes te brengen.

De afdeling ‘Risicomanagement, Planning & Kosten’ is een adviesafdeling (ca 50 personen) binnen het Ingenieursbureau die kosten-, plannings- en risico-adviseurs en managers projectbeheersing levert aan projecten. Dat betreft zowel een structurele inzet in projecten (als onderdeel van het projectteam) als een enkelvoudige betrokkenheid op productbasis of met een adviesopdracht. Ingenieursbureau heeft een stevige ambitie op de doorontwikkeling van planningsadvies in de organisatie en de projecten. Voor Planningsadvies is een vakgroep actief (ca 25p). Daarin wordt kennis er ervaringen gedeeld, werkwijzen ontwikkeld en verschillende ontwikkelingen aangestuurd die de kwaliteit en bijdrage van planningsadviseurs binnen het Ingenieursbureau moeten vergroten.

Aantal uren per week: 32 +/- 4 uur

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.Nadere toelichting: Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
РDe aangeboden kandidaat beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau met technische opleiding(en) als een pr̩. Als studie-achtergrond valt te denken aan civiele techniek , planologie of bouwkunde.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare (handson) ervaring (10 jaar) hebt op het gebied van planningen en planningsadvies in een (technische) projectomgeving.
РDe aangeboden kandidaat heeft Kennis en ervaring met Primavera en MS Project. Kennis en gebruik van visualisatie in MS Visio of andere programmatuur is een pr̩.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring in de technische projectenwereld waarin planningen met meerdere levels worden gebruikt; bij elkaar brengen van meerdere (deel)projecten in overall planningen en overzichten.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis, ervaring en affiniteit met ontwikkeling van werkwijzen en overdracht van kennis op projecten en collega’s vanuit de interne organisatie.
– De aangeboden Kandidaat heeft Kennis en ervaring met de samenhang tussen planning en aanverwante vakgebieden, zoals risicomanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft Surplus aan ervaring op het gebied van planningen en planningsadvies in een (technische) projectomgeving (bovenop gestelde eis van >10 jaar.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: week 8/9

Interesse?

Vacature:
(13739) Senior Planningsadviseur Projecten Gebiedsontwikkeling 28-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022