Senior Privacy Adviseur (12) 32 u/w
Volgnummer: 16594

>Senior Privacy Adviseur (12) 32 u/w
Volgnummer: 16594
Senior Privacy Adviseur (12) 32 u/w
Volgnummer: 16594
2019-07-09T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 1 maand, start 15-08-2019
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)
De Informatiebeveiligingsdienst ondersteunt de Nederlandse gemeenten op de terreinen
informatiebeveiliging en privacy. De Informatiebeveiligingsdienst ondersteunt hen bij
preventie, detectie en coördinatie en fungeert als Computer Emergency Response Team. Op het gebied van bescherming van persoonsgegevens richt de IBD zich onder meer op het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie/uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De IBD faciliteert daarnaast kennisdeling tussen gemeenten, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Je maakt onderdeel uit van het IBD team dat het bovenstaande uitwerkt en uitvoert.

Doel van de opdracht
De ondersteuningsopgave van de IBD op het vlak van gegevensbescherming richt zich op 5 sporen, met als doel om altijd de concrete handeling perspectieve te bieden op het vlak van gegevensbescherming:

1. Stimuleren van bewustwording op het vlak van gegevensbescherming/privacy, zowel van gemeenten als van gemeentelijke leveranciers.
2. Verhogen van kennis van gemeentelijke medewerkers t.a.v. privacyvraagstukken.
3. Structureel verbeteren van gemeentelijke processen, systemen en werkwijzen; zoals
sociaal domein en domein Werk en Inkomen.
4. Faciliteert de Helpdesk/loketfunctie voor de 2de Lijn waar gemeenten antwoord
krijgen op hun ondersteuningsvragen t.a.v. de gemeentelijke uitvoering in het sociale
domein, werk en inkomen.
5. Structurele inbedding in gemeentelijke processen en architecturen, e.e.a. conform de
wettelijke kaders rondom openbaarheid van bestuur en bescherming van
persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
• Ontwikkelen en realiseren (samen met gemeenten) van integrale strategische-,
tactische- en operationele advies- en kennisproducten op het gebied van privacy en
aanverwante wet- en regelgeving;
• Analyseren van- en adviseren over risico’s en ontwikkelingen op het gebied van
privacy;
• Het geven van presentaties en/of workshops voor gemeenten.
• 2e -lijns vraagbeantwoording en bieden van concreet handelingsperspectief voor de
gemeentelijke uitvoering.

Resultaat van de opdracht
• Ontwikkelen en realiseren (samen met gemeenten) van integrale strategische-,
tactische- en operationele advies- en kennisproducten op het gebied van privacy en
aanverwante wet- en regelgeving;
• Analyseren van- en adviseren over risico’s en ontwikkelingen op het gebied van
privacy;
• Het geven van presentaties en/of workshops voor gemeenten.
• 2e -lijns vraagbeantwoording en bieden van concreet handelingsperspectief voor de
gemeentelijke uitvoering.

Kennis- en ervaringsvereisten
• Minimaal afgeronde HBO-opleiding. Afgestudeerd zijn op het onderwerp privacy of
een opleiding waar privacy een onderdeel van is een pré (bijvoorbeeld: IT recht,
bestuurskunde met scriptie over privacy, cybersecurity opleiding waar privacy
onderdeel van is)
• Aantoonbaar minimaal 3 jaar WO-werkervaring in een privacygerelateerde functie, bij
voorkeur ervaring binnen het gemeentelijk domein;
• Aantoonbaar kennis van gegevensbescherming en de (Europese) privacywetgeving in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van Nederlandse gemeenten;
• Kennis van de gemeentelijke juridische kaders o.a. de drie decentralisaties
(jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen);
• Ervaring met de gemeentelijke praktijk en van daaruit in staat om tot werkbare
oplossingen en/of producten te komen;
• Aantoonbaar ervaring met het opstellen van ondersteuningsproducten (bijv. privacy
impact assessment), bij voorkeur vanuit koepelorganisatie;
• Certificering CIPP/E of vergelijkbaar is een pré;
• Ruime ervaring met het geven van presentaties en/of workshops voor gemeenten;
• Ervaring als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer in een gemeente is
een pré;
• Kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging of interesse daarin is een
pré;

Houdingaspecten
• Pragmatisch
• Realiteitszin
• Gestructureerd
• Samenwerkingsgericht
• Klantgericht
• Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)

Gesprek:
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden
maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 8 augustus 2019, tussen
13:00 – 16:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek op 12 augustus 2019, tussen 10:00 – 11:00 uur.

Interesse?

Vacature:
(16594) Senior Privacy Adviseur (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022