Senior Procesmanager (13) 8-16 u/w
Volgnummer: 10055

>Senior Procesmanager (13) 8-16 u/w
Volgnummer: 10055
Senior Procesmanager (13) 8-16 u/w
Volgnummer: 10055
2018-06-11T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 11-06-2018
  • Eind datum: 01-01-2019

Standplaats: Hoofddorp
Duur: 13-8-2018 t/m 1-1-2019
Optie verlenging: 4 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Voor de gebiedsontwikkeling van Nieuw-Vennep West is de gemeente Haarlemmermeer op zoek naar een senior procesmanager. Met de marktpartijen uit het gebied is recentelijk een Letter of Intent ondertekent waarin is afgesproken om gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden en haalbaarheid is voor woningbouw in het gebied. Als senior procesmanager ben je verantwoordelijk voor het verder brengen van deze afspraak.

Als senior procesmanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen zoals die zijn afgesproken met de bestuurlijke – en ambtelijke opdrachtgever voor de gebiedsontwikkeling van Nieuw-Vennep West. Je organiseert en structureert op professionele wijze het proces en project, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en de diverse gemeentelijke teams. Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het proces en beoogd resultaat. Je draagt zorg voor helder geschreven projectdocumenten. Van de procesmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Functieprofiel:
– Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke vraagstukken en projecten gericht op alle mogelijke stedelijke functies zoals woningbouw, commercieel onroerend vastgoed, kantoren, bedrijfsterreinen, inclusief gebieds(her)ontwikkeling.
РJe regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing van de gebiedsontwikkeling/project en je co̦rdineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden.
– Je bent verantwoordelijk voor het gewenste resultaat en zorgt ervoor dat jouw project binnen de gestelde planningen en budgetten gerealiseerd worden.
– Je organiseert jouw proces en project gestructureerd.
– Je legt de basis vast in een project- en procesplanning, risicoanalyse en een plan van aanpak. Je bent binnen jouw opdracht en mandaat integraal verantwoordelijk voor jouw project.
– Je rapporteert professioneel over voortgang en legt verantwoording af over jouw project naar de ambtelijk- en bestuurlijk opdrachtgever.
– Je bent initiatiefrijk, open en samenwerkingsgericht.
– Je bent flexibel en stressbestendig en functioneert goed onder druk. Je bent een goede netwerker en hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit.

Over cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid (RED)
De gebiedsontwikkeling van Nieuw-Vennep West valt onder de verantwoording van het cluster RED. Het cluster gaat over bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke advisering in het kader van de Wabo, Verkeer, Economie, Luchthavenzaken en complexe ruimtelijke projecten. Met elkaar adviseren wij bestuur, directie en andere clusters over de ruimtelijke en economische ontwikkelingen binnen de polder en over de strategische positionering van de gemeente in het overleg met rijk, provincie, de Stads- en Metropoolregio Amsterdam.

Aanvullende informatie
– bij vakantieperiodes (in de zomer en rondom kerst) neemt de hoeveelheid werk af. Dat betekent dat het aantal te werken uren gedurende deze periodes kan worden teruggebracht tot nul;
Рde gemeente Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval de gedetacheerde kandidaat na ̩̩n jaar detachering kosteloos over te nemen in dienst van de gemeente Haarlemmermeer.

Kandidaatomschrijving
De kandidaat:
– is qua gevraagde inzet beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;
– is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
– beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;
– is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering;
– beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
– weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;
– gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (is bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Toelichting op rooster
Uren per week 8-16 (gemiddeld 12).

Eisen
– Op CV aantoonbaar afgeronde universitaire opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van planologie, civiele techniek of bedrijfskunde.
– Op CV aantoonbaar afgeronde aanvullende opleiding op het gebied van projectmanagement, bijvoorbeeld IPMA, Prince2 of vergelijkbaar.
РOp CV aantoonbaar minimaal 10 jaar relevante ervaring in de afgelopen 15 jaar als projectmanager in het sturen van complexe ruimtelijke gebiedsontwikkeling gericht op woningbouwprojecten ̩n ervaring met gebiedsontwikkeling waarbij grondeigendommen bij de marktpartijen liggen.; Referentie vereist
– Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar rondom de gewenste startdatum van 13 augustus maar bij voorkeur eerder, in overleg. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
– Gedraagt zich integer en is bereid integriteitverklaring te ondertekenen.

Gunningscriteria
– Motivatiebrief: Bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur; Het organiseren van het project; Stijl van werken en leidinggeven als procesmanager.
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 15 tot 20 jaar met procesmanagement en leidinggevende werkzaamheden binnen (in dienst van/gedetacheerd bij) een (middel)grote gemeentelijke organisatie (100.000+).
– Indien kandidaat eerder dan 11 augustus 2018 kan starten: starten op 6 augustus (3 %); starten op 30 juli (5 %).

Aanleveren bij offerte
– Motivatiebrief kandidaat & c.v. kandidaat
– Referenties (opdracht, naam contactpersoon en telefoonnummer)

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken vinden (onder voorbehoud) plaats in week 28 op maandag 9 juli 2018. De exacte tijdstippen worden na selectie doorgegeven.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In het sollicitatiegesprek zal de mondelinge presentatie** van een casus gebruikt worden om aan de hand van de hieronder genoemde criteria kandidaten te beoordelen:
– Relevante werkervaring (senioriteit);
– Relevante opleidingen;
– Bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;
– Het organiseren van het proces/project.
** Mondeling presentatie van een casusbeschrijving van een belangrijke projectsituatie naar eigen keuze waarbij “het er op aan kwam” wordt beoordeeld volgens de STAR methode (situatie, taak, actie, resultaat).

Aanleveren na gunning
– VOG (niet ouder dan 6 maanden)

Interesse?

Vacature:
(10055) Senior Procesmanager (13) 8-16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541