Senior Procesoperator 36 u/wVolgnummer: 11200

>Senior Procesoperator 36 u/wVolgnummer: 11200
Senior Procesoperator 36 u/wVolgnummer: 11200 2019-06-25T05:32:04+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 31-08-2018
  • Eind datum: 22-04-2019
  • Solliciteren is gesloten

Standplaats: Tiel
Duur: 6 maanden, start 22-10-2018
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 2 maanden

Achtergrond van de specifieke uitvraag
De afdeling Technische Installaties draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de
zuiveringsinstallaties, kunstwerken, gebouwen en materieel in het beheergebied van het
WSRL. De afdeling is verdeeld volgens de processen Beheer en Onderhoud. Het beheer richt zich op het uitvoeren van het zuiveringsproces, (produceren van gezuiverd afvalwater) het inzamelen en transporteren van rioolwater en de verwerking van het zuiveringsslib. Het onderhoud richt zich op het in de vereiste functionele toestand houden van de beheerobjecten en materieel.
De afdeling is verdeeld in twee werkregio’s, West en Oost en twee centrale teams. De
vacature proces operator is voor het team beheer in de regio West. De regio West bestaat uit de werkgebieden (Alblasserwaard, Alm en Biesbosch, Tielerwaard, Vijfheerenlanden en Bommelerwaard).

Functie-eisen
WSRL is op zoek naar een senior procesoperator (vaktechnisch medewerkers A). De
geschikte kandidaat beschikt, naast de in het functieprofiel voor de bovengenoemde functie genoemde competenties en ervaring, over de volgende eigenschappen en vaardigheden:
– Beschikt over een afgeronde MBO+ opleiding procestechniek/elektrotechniek, aangevuld met specifieke relevante opleidingen UTAZ, N&P en VAPRO-B of je bent bereid deze te behalen;
– Een service- en een klantgerichte instelling heeft;
– Affiniteit heeft met procestechniek en storingsanalyse;
– In staat is om zowel zelfstandig, als in teamverband inhoud te geven aan de functie;
– Die enige jaren werkervaring heeft in het vakgebied;
– Voldoet aan de kerncompetenties van WSRL: resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken.

Werkzaamheden/taken
Opdrachtnemer (of de door hem in te zetten medewerker) zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:
– Het organiseren en uitvoeren van alle werkzaamheden (w.o. bediening, procesvoering en onderhoud), in samenwerking met de Centrale Regiekamer en onderhoudsdienst, die
benodigd zijn voor het leveren van de gewenste eindproducten van de installaties:
getransporteerd en gezuiverd afvalwater en verwerkt slib;
– Het leveren van een bijdrage aan wijzigingen, uitbreidingen of nieuwbouw van de
installaties;
– Het optimaliseren van de installaties;
– Het zorgdragen voor de veiligheid van de installaties;
– Het zorgdragen voor de naleving van milieuvergunningen;
– Wacht- en storingsdiensten.

Plaats van de uit te voeren werkzaamheden
De opdracht zal uitgevoerd worden op diverse nader te bepalen locaties in het werkgebied. De senior procesoperator draagt verantwoordelijkheid voor 2 à 3 zuiveringen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 24 en 28 september.

Interesse?

Vacature:
(11200) Senior Procesoperator 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022