Senior Projectleider 8 u/w
Volgnummer: 15538

>Senior Projectleider 8 u/w
Volgnummer: 15538
Senior Projectleider 8 u/w
Volgnummer: 15538
2019-05-17T00:00:00+00:00

Standplaats: ‘s-Hertogenbosch
Duur: 19-6-2019 t/m 1-6-2020
Optie verlenging: 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
De sector Stadsontwikkeling bestaat uit zeven afdelingen, waaronder de afdeling Programma’s en Projecten. Omwille van extra capaciteit zijn we tijdelijk op zoek naar een ervaren daadkrachtige professionele senior projectmanager. U heeft daarvoor in ruime mate gemeentelijke of andere overheidservaring en past binnen de afdeling Programma’s en projecten. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen (resultaat in de stad) van de meest complexe projecten van Stadsontwikkeling. Hiervoor werkt u intensief samen met een groot aantal disciplines binnen en buiten de sector/organisatie. U formuleert afspraken over de in het project te realiseren resultaten in termen van tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit, informatie communicatie, risico en geld. Daarbij stemt u af met het lijnmanagement over de te leveren kwaliteit en capaciteit. U adviseert zelfstandig en in overleg met opdrachtgevers het bestuur (college en gemeenteraad) op basis van integraal gewogen documenten.

De belangrijkste taken in de functie zijn:
– operationeel leidinggeven aan de projectmedewerkers;
– het bewaken van afspraken met betrekking tot tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit, informatie, risico, communicatie en geld, en zonodig maatregelen nemen om een en ander in goede banen te leiden;
– het sturen van alle voor de realisering van het project benodigde activiteiten;
– het tijdig signaleren en oplossen van knelpunten die zich gedurende het project voor (kunnen) doen;
– het zorgen voor benodigde informatie en communicatie m.b.t. het project naar betrokkenen (bestuur, opdrachtgever, (externe) deelnemers);
– het functioneren als aanspreekpunt voor het project en onderhandelen met externe partijen waar mee wordt samengewerkt.

Kandidaatomschrijving
– U heeft kennis van zowel planologisch/stedenbouwkundige als bouwkundige processen en een gedegen juridisch/financiële kennis, gekoppeld aan kennis van grond- en vastgoedexploitatie.
– U bent in staat zelfstandig projecten tot ontwikkeling te brengen en aan te sturen. U weet hiervoor samen te werken met partijen binnen en buiten de organisatie.
– U heeft een relevante opleiding op academisch niveau (bijvoorbeeld WO Bedrijfseconomie/WO Bouwkunde/WO Planologie) en een aanvullende opleiding op het gebied van Grondbedrijf en vastgoed.
– U heeft tenminste 10 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement en contractvorming bij (semi)-overheden.

U beschikt over:
– een resultaatgerichte en ondernemende instelling;
– gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
– vaardigheid in bemiddelen, onderhandelen en improviseren;
– uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
– gevoel voor omgevingsmanagement.

Toelichting op rooster
Het gaat om een inhuur/detachering voor 32 dagdelen per maand. Werkdagen en werktijden worden ingevuld in overleg.

Eisen
– Kandidaat beschikt over een relevante opleiding op academisch niveau (bijvoorbeeld WO Bedrijfseconomie/WO Bouwkunde/WO Planologie). Dit blijkt uit het CV.
– Kandidaat beschikt over een aanvullende opleiding op het gebied van Grondbedrijf en vastgoed. Dit blijkt uit het CV.
– Kandidaat beschikt over minimaal 10 ervaring op het gebied van projectmanagement en contractvorming. Dit blijkt uit het CV.

Gunningscriteria
– Kandidaat beschikt over minimaal 10 ervaring op het gebied van projectmanagement en contractvorming. Dit blijkt uit het CV.
– Kandidaat beschikt over ervaring op het gebied van projectmanagement en contractvorming bij (semi-) overheden. Dit blijkt uit het CV.
– Kandidaat beschikt over ervaring met complexe gebiedsontwikkelingen; met nadruk op financieel juridisch vlak. Dit blijkt uit het CV.
– Kandidaat beschikt over het vermogen zelfstandig projecten tot ontwikkeling te kunnen brengen en aan te sturen. Dit blijkt uit het CV.

Competenties
Kandidaat beschikt over:
– een resultaatgerichte en ondernemende instelling;
– gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
– vaardigheid in bemiddelen, onderhandelen en improviseren;
– uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
– gevoel voor omgevingsmanagement.

Gespreksplanning
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 11 juni 2019.

Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top-3 of 5 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

Interesse?

Vacature:
(15538) Senior Projectleider 8 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022