Senior Projectleider Civiele Techniek 16 u/w
Volgnummer: 12927

>Senior Projectleider Civiele Techniek 16 u/w
Volgnummer: 12927
Senior Projectleider Civiele Techniek 16 u/w
Volgnummer: 12927
2018-12-13T00:00:00+00:00
  • TIEL
  • Start datum: 13-12-2018
  • Eind datum: 25-02-2020

Standplaats: Tiel
Duur: 1 jaar, start 25-02-2019
Optie tot verlenging: Mogelijk

WSRL beheert en onderhoudt een groot aantal kunstwerken en zuiveringsinstallaties.
WSRL heeft ondersteuning nodig bij de uitvoering van het civiel-bouwkundig onderhoud aan kunstwerken en overige civiel-bouwkundige constructies. Dit zijn veelal grotere onderhoudswerkzaamheden of meerdere kleine onderhoudswerkzaamheden die zelfstandig op projectmatige basis opgepakt moeten worden.

Daarnaast moet er een persleiding inspectie uitgevoerd worden. Een deel van de
persleidingen heeft inmiddels de afschrijvingstermijn bereikt. Dit betekent echter niet dat
daarmee ook het einde van de technische levensduur is bereikt en vervanging noodzakelijk is. In 2017-2018 is reeds een representatief deel van de persleidingen geïnspecteerd. Dit dient een vervolg te krijgen in 2019 en eventueel 2020. Het doel van deze inspecties is vaststelling van de technische staat en daarmee doorzicht te krijgen in een investeringsplanning.

De opdracht vindt plaats binnen de afdeling Technische installaties, de voorbereiding op het hoofdkantoor en coördinatie op diverse locaties in de 4 onderhoudsregio’s.

Functie-eisen:
– Afgeronde HBO opleiding in civiele techniek met bouwkundige affiniteit;
– Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider van civieltechnische
projecten;
– Kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement met betrekking tot
realisatie van projecten in het waterbeheer;
– Uitgebreide kennis en ervaring van leiding(inspectie)technieken en advisering;
– Zelfstandig kunnen werken binnen de kaders van een project waarbij minimale
begeleiding vanuit WSRL nodig is;
– Vaardig in het werken met MS-officepakketten, met name Word;
– Ervaring met aanbesteden (verloopt bij WSRL via Negometrix).

De geschikte kandidaat beschikt daarnaast over de volgende eigenschappen en vaardigheden
(competenties):
Planmatig / coördinerend;
Communicatief / organiserend;
Oordeelsvormend / adviserend;
Improviserend / slagvaardig.

De senior projectleider civiele techniek zorgt voor een goede uitvoering van de geplande onderhoudswerkzaamheden en persleiding inspecties. Daarnaast adviseert hij/zij WSRL over te nemen vervolgstappen op basis van de uitgevoerde persleidinginspecties.

Projectleider dient aan te tonen dat hij kennis en ervaring (kerncompetenties) heeft met:
Projectleiding van civiel- bouwkundige projecten in zowel de natte als de droge
waterbouw en de aanleg- en inspectie van riool(pers)leidingen;
Opstellen en aanbesteden van bestekken en contracten;
Uitvoering van persleidinginspecties en advisering inspectiemethodieken;
Beoordelen van inspectiedata.

Werkzaamheden/taken
Opdrachtnemer (of de door hem in te zetten medewerker) zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:
– Het opzetten van een projectaanpak en planning van de uit te voeren civielbouwkundige onderhouds- en inspectiewerkzaamheden;
– Het opstellen van werkomschrijvingen;
– Het aanbesteden, beoordelen en gunnen namens het Waterschap aan een partij voor
uitvoering van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden;
РHet aansturen/ co̦rdineren van de werkzaamheden uitgevoerd door derden;
– Het adviseren over de resultaten van de uitgevoerde onderhouds- en
inspectiewerkzaamheden;
– Verantwoording afdragen binnen het gestelde budget van de gemaakte kosten;
– Het overleggen met interne en externe partners en betrokken ingezetenen;
– Het op eigen initiatief delen van kennis en ervaring met de collega’s van WSRL.

Plaats van de uit te voeren werkzaamheden
De opdracht zal voorbereid worden op het hoofdkantoor van WSRL te Tiel, de coördinatie van de werkzaamheden vindt plaats op betreffende locatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Tijdens het gesprek worden de volgende onderdelen beoordeeld:
1. Zelfstandig, klantgericht en resultaatgericht kunnen werken;
2. Goede contactuele vaardigheden en goed kunnen samenwerken;
3. Werkzaamheden goed kunnen plannen;
4. Ontbrekende informatie (tijdig) kunnen signaleren;
5. In het interview wordt vervolgens nader beoordeeld op de volgende onderdelen:
? Relevantie werkervaring
? Relevantie opleiding of training
? Specifieke vaardigheden voor functie
? Communicatief / organiserend
? Houding en drijfveren
? Belangstelling voor bedrijf/functie
? Sterke punten
? Zwakke punten

Gesprek:
28 januari 2019 t/m 1 februari 2019.

Interesse?

Vacature:
(12927) Senior Projectleider Civiele Techniek 16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022