Senior projectleider (ICT) Programma Varen 32 u/w
Volgnummer: 14224

>Senior projectleider (ICT) Programma Varen 32 u/w
Volgnummer: 14224
Senior projectleider (ICT) Programma Varen 32 u/w
Volgnummer: 14224
2019-03-11T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 11-03-2019
  • Eind datum: 15-03-2020

Standplaats: Amsterdam
Duur: 15-03-2019 t/m 15-03-2020
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
IV projectmanager binnen het programma Transitie Nautische Taken van Waternet naar de gemeente Amsterdam

Werkzaamheden
De projectleider draagt zorg voor de transitie van de nautische taken van Waternet naar de gemeente Amsterdam op IV en ICT gebied. Uitgangspunt daarbij is dat de nautische taken binnen Amsterdam ondersteund gaan worden met applicaties die al in gebruik zijn binnen de gemeente Amsterdam. Alleen bij uitzondering worden applicaties overgenomen die in gebruik zijn bij Waternet voor ondersteuning van de nautische taken. De uit te voeren werkzaamheden zijn (niet uitputtend):
Opstellen overall projectplanning, en laten opstellen benodigde risico- en architectuurdocumenten;
Coördineren van de realisatie van de benodigde aanpassingen in de bij de transitie betrokken applicaties van de gemeente Amsterdam;
Laten overzetten naar en in beheer nemen door de gemeente Amsterdamvan de benodigde applicaties van Waternet;
Aansturen migratie van data en dossiers van de oude omgeving naar de nieuwe omgeving;
Laten vervangen of overnemen door de gemeente Amsterdam van de voor de nautische taken benodigde ICT-middelen;
Organiseren van de benodigde opleidingen;
Communicatie met diverse betrokken partijen binnen gemeente Amsterdam;
Verwachtings- en risicomanagement.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Om te komen tot een meer integrale aanpak van toezicht en handhaving op het Amsterdamse binnenwater is onder meer besloten om het team Nautisch toezicht & handhaving én een aantal aan het team verbonden medewerkers uit onder meer de teams Beleid, Vergunningen, Invordering, Juridische zaken en Communicatie van Waternet over te plaatsen naar de gemeente Amsterdam.
Het team Nautisch toezicht & handhaving wordt ondergebracht binnen het cluster Stadsbeheer bij de directie THOR, als één van de teams van de afdeling Specials buiten. Invordering van Binnenhavengelden wordt ondergebracht bij de directie Belastingen. De overige werkzaamheden worden binnen het cluster Ruimte & Economie ondergebracht bij de directie V&OR, in het programma Varen.

Deze projecten worden uitgevoerd onder de regie van de expertisepool project- en programmamanagement. De expertisepool project- en programmamanagement is onderdeel van de IV-organisatie van gemeente Amsterdam. In de pool zijn alle IV-projectleiders en IV-programmamanagers verenigd. Zij kunnen worden ingezet voor IV-projecten en programma’s van de hele gemeentelijke organisatie.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) als projectleider van projecten met een soortgelijke complexiteit.
– De aangeboden kandidaat is ervaren in het leiden van projecten met een grote inhoudelijke en organisatorische complexiteit, en met een hoge tijdsdruk.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met soortgelijke projecten voor een gemeente.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met toezicht en handhaving binnen een gemeente.
– Geef aan hoeveel jaren aantoonbare ervaring de kandidaat heeft ervaring met transitie van taken en medewerkers naar een andere organisatie.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met een complexe IV-omgeving met zowel interne als externe leveranciers.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(14224) Senior projectleider (ICT) Programma Varen 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022