Senior Projectleider versterking bedrijfsvoering 24-32 u/w
Volgnummer: 13792

>Senior Projectleider versterking bedrijfsvoering 24-32 u/w
Volgnummer: 13792
Senior Projectleider versterking bedrijfsvoering 24-32 u/w
Volgnummer: 13792
2019-02-13T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 13-02-2019
  • Eind datum: 01-12-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: Start zsm t/m 01-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Aanleiding
Vanuit het rapport “versterking bedrijfsvoering” zijn diverse projectopdrachten gedefinieerd. De projecten waar jij regie op gaat voeren, zijn nu belegd bij de Concernmanager F&C, Concernmanager HRM en de Concernmanager IPM.

Gezien de volle portefeuilles en de raakvlakken tussen de projecten, hebben wij besloten ze samen te beleggen bij een senior Projectleider versterking Bedrijfsvoering.
De overkoepelende focus ligt op het optimaliseren van de bedrijfsvoering gekoppeld aan het opgavegericht werken met veel aandacht voor het inrichten van de bedrijfsvoeringsagenda, de doorontwikkeling van de P&C cyclus en een strategische personeelsplanning Het is van belang dat de senior projectmanager de ingezette koerswijziging realiseert met de inzet van projectmedewerkers middels een veranderstrategie op maat. De projectmedewerkers zijn gerekruteerd vanuit de eigen organisatie en nemen deel aan dit project naast hun reguliere werkzaamheden.

Om succesvol te zijn in deze rol heb jij ruime ervaring als senior projectleider bedrijfsvoering in een complexe overheidsinstantie gecombineerd met aantoonbare veranderkundig ervaring op de onderwerpen uit de 3 projecten.

Wij zoeken iemand die op het bestuurs- en directieniveau mensen kan meenemen in de beweging die we willen realiseren. Je stelt je op als boegbeeld voor opgavegericht werken en je herkent jezelf in de termen: Senioriteit door vakmanschap, leiderschap, overzicht, draagvlak creëren, visie uitdragen en goed kunnen prioriteren & delegeren.

Project 1
Stapsgewijs verandering in werken aan het opzetten van een vernieuwde P&C cyclus voor het geheel.
1. Stapsgewijze herinrichting P&C cyclus met aandacht voor:
– balans tussen gemeenschappelijke en individuele verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid
– aansluiten bij de opgaven
– continueren opgavegerichte realisatie gesprekken
– waarde gedreven werken gericht op effectiviteit
– continue proces op sturing
2. Ontwikkel naast individuele voortgangsgesprekken ook collectieve momenten met het strategisch management, “d” (de volledige managementraad) waarin verantwoording wordt afgelegd over gezamenlijke opgaven, waaronder bedrijfsvoeringsopgaven.

Project 2
Dynamische bedrijfsvoering agenda verder uitwerken en voorzien van instrumentarium.
1. In en tussen alle kolommen wordt zichtbaar geprioriteerd in relatie tot de
opgaven
2. Er is instrumentarium zoals portfoliomanagement ontwikkeld en dit wordt
toegepast om tot de juiste prioritering en uitvoering te komen van de
dynamische bedrijfsvoering- agenda (zowel binnen de kolom als tussen de
kolommen)
3. De dynamische Bedrijfsvoerings-agenda is –in nauwe samenwerking met
het strategisch management ()- aangevuld met projecten en activiteiten
die integraal en opgavegericht werken versterken.

Project 3
Versterking van vakmanschap in de bedrijfsvoering (skills, competenties en houding)
1. Een strategisch personeelsplan voor de gehele bedrijfsvoering en per
kolom
2. Een strategisch opleidingsplan met een aanpak om te investeren in skills,
competenties, houding & gedrag. Opleiden op maat staat hierbij centraal.

Plaats in de organisatie
De bedrijfsvoering binnen de Gemeente Utrecht is deels centraal georganiseerd en deels decentraal binnen alle organisatieonderdelen. Voor dit project is het van belang dat jij ruime ervaring met het behalen van resultaten in een gelijksoortig complex organisatie.

Functie-eisen
Als projectleider is het jouw verantwoordelijkheid om zowel de inhoudelijke doorontwikkeling als het proces te leiden en te sturen op basis van een met betrokkenen afgestemde plannen met projectplanning.
? Een afgeronde opleiding op academisch niveau
? Je hebt aantoonbare werkervaring (minimaal 4 jaar) als projectleider (opgedaan in de
periode 2014 -2019) op het gebied van bedrijfsvoering gecombineerd met ruime
veranderkundige ervaring.
? Je hebt aantoonbare werkervaring (minimaal 3 jaar) als projectleider op het gebied van de doorontwikkeling van de Planning & Control cyclus en het inrichten van een portfolioproces.
? Je hebt recente ervaring (minimaal 2 jaar) als projectleider met aandachtsgebied opgave gericht werken.
? Je hebt recente ervaring (minimaal 2 jaar) met het implementeren van moderne
instrumentarium ten behoeve van de bedrijfsvoering
? Je hebt werkervaring (minimaal 5 jaar) binnen een complexe overheidsorganisatie
? Je hebt werkervaring binnen een 100.000 plus gemeente, dit is een pre
? Je hebt aantoonbare veranderkundige ervaring gecombineerd met het behalen va n
resultaten in een gelijksoortige complexe organisatie.

Eisen:
– CV toont academisch werk- en denkniveau.
– CV toont werkervaring (minimaal 5 jaar) binnen een complexe overheidsorganisatie.
– CV toont recente ervaring (minimaal 2 jaar) met het implementeren van modern instrumentarium ten behoeve van de bedrijfsvoering.
– CV toont recente ervaring (minimaal 2 jaar) als projectleider met aandachtsgebied opgave gericht werken.
– CV toont aantoonbare werkervaring (minimaal 3 jaar) als projectleider met op het gebied van de doorontwikkeling van de Planning & Control cyclus.
– CV toont recente ervaring (minimaal 4 jaar) in de rol van senior projectleider (opgedaan in de periode 2014 -2019) op het gebied van bedrijfsvoering gecombineerd met veranderkundige ervaring.

Wensen:
– Per wanneer is de kandidaat beschikbaar? Wij streven naar half maart.
– Omschrijf de relevante opdrachten gedurende de laatste 3 jaar (voornaamste rol & opdrachtgever).
Benoem hieruit 2 voorbeelden van opdrachten waarin jij als projectleider op strategisch niveau het verschil hebt gemaakt.
– Waarom vind je dat we jou moeten vragen voor deze opdracht?
– CV toont werkervaring binnen een 100.000 plus gemeente, dit is een pre.

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden.

CV eis:
Je cv is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Interesse?

Vacature:
(13792) Senior Projectleider versterking bedrijfsvoering 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022