Senior Projectondersteuner (8) 36 u/w
Volgnummer: 11134

>Senior Projectondersteuner (8) 36 u/w
Volgnummer: 11134
Senior Projectondersteuner (8) 36 u/w
Volgnummer: 11134
2018-08-31T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 31-08-2018
  • Eind datum: 22-01-2019

Standplaats: Rotterdam
Duur: start z.s.m. t/m 22-1-2018
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 1×1 jaar na afloop initiële opdracht

Eén Rijkswaterstaat
Als managementondersteuner heb je een belangrijke spilfunctie: je draagt bij aan het effectief functioneren van de projectdirecteur en de overige projectteam leden. Daarnaast vervul je op jouw vakgebied een coördinerende rol. Je stemt zaken inhoudelijk én procedureel af met de verschillende interne en externe partijen. Daarbij manage je de diverse informatiestromen ter ondersteuning van projectmanagementteam.

Je voelt je lekker in een politiek gevoelige context. Dat vraagt het nodige van je op het gebied van klantgerichtheid en integriteit. Je beheert de agenda van de projectdirecteur, contractmanager en de overige projectleden. Andere vragen weet je zelf af te handelen en je bent een ‘buffer’ in een zeer complex politiek gevoelig project. Je bent verantwoordelijk voor het postproces zowel intern als extern. Dat alles doe je natuurlijk volgens de huisstijl van Rijkswaterstaat. Je bewaakt de acties van met name projectdirecteur en contractmanager en zet ze zo nodig zelfs in gang. Hierbij weeg je belangen en consequenties van ontwikkelingen met een groot afbreukrisico ten behoeve van het project zelf af. Je stelt de agenda op voor diverse overleggen, notuleert en werkt de notulen uit tot verslagen waaronder die van het projectteamoverleg. Je organiseert (speciale) bijeenkomsten en verricht diverse werkzaamheden voor communicatie.

Je bent dienstverlenend, klantgericht en je werkt graag met mensen. Als een spin in het web onderhoud je een relevant relatienetwerk. Je ontvangt bezoekers en hebt contacten met externe opdrachtgevers voor het uitwisselen van informatie over lopende zaken. Ook onderhoud je voor de projectdirecteur contacten met de secretariaten van diverse externe stakeholders.

Elke dag beter
Je bent een kei in dienstverlening en proactief optreden. Je bent dus altijd bezig met het naar volle tevredenheid ondersteunen van de projectdirecteur en het projectmanagementteam. Jouw expertise is een onmisbare operationele bijdrage aan de continue verbetering van de ondersteunende en administratieve werkprocessen. En, ook erg belangrijk: je weet om te gaan met vertrouwelijke personele en bedrijfsmatige informatie die je tijdens je werk onder ogen krijgt.

Waar
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen,- vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

Project A15 MaVa
De A15 is een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse Haven- en industriegebied en het Europese achterland. Anno 2007 bood de A15 op diverse plaatsen te weinig capaciteit. De verkeersintensiteit zou, mede door de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de bouw van nieuwe woningen, verder toenemen. Om dit op te lossen is de A15 in de periode 2011-2015 verbreed en gemoderniseerd en is het nautisch knelpunt (deels) opgelost door de bouw van een nieuwe Botlekbrug. Het werk is met een DBFM contract op de markt gezet en uitgevoerd door het consortium A-Lanes A15 B.V.

Eind 2015 zijn de realisatiewerkzaamheden aan de A15 ten behoeve van het hoofdwegennet afgerond en sinds april 2016 is de exploitatiefase van het DBFM-contract ingegaan, de beheer- en onderhoudsperiode tot en met juni 2035. Een aantal werkzaamheden dienen nog gerealiseerd te worden. Dit betreft het aanleggen van een nieuw spoor (inclusief aansluiting op het bestaande spoor) en een langzaam verkeersverbinding over de nieuwe Botlekbrug en de sloop van de oude Botlekbrug. Deze werkzaamheden zijn samengevoegd tot de ‘deelrealisatie Botlek’ en zullen medio 2018 afgerond zijn. De werkzaamheden voor deze functie komen zowel voort uit de deelrealisatie Botlek als de exploitatiefase.

Eisen
– Beheersing van de Windows-gestuurde programma’s van MS-Office (met name Outlook, Word en Excel)
– Kandidaat is beschikbaarheid conform wervingsprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Afgeronde MBO 4 opleiding in relevante richting
– Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring in soortgelijke functie
– Aantoonbare kennis van samenhangende algemeen secretarieel-administratieve procedures en voorschriften en wet- en regelgeving.
– Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met notuleren en uitwerken op directeursniveau
– Meerdere opdrachten per kandidaat mogen niet een totale inzet per week hebben van meer dan 36 uur. Daarnaast zullen de gevraagde uren van de nieuwe opdracht niet worden verlaagd. De aanbieding moet gelijk zijn aan de gevraagde uren van de opdracht.

Wensen
– Je bent een spin in t web
– Aantoonbare helicopterview en in staat om prioriteiten te stellen
– Aantoonbare ervaring met HP Trimm en Hummingbird
– Je hebt aantoonbare werkervaring bij Rijkswaterstaat
– Je bent proactief, hulpvaardig en een teamspeler

Competenties
De kandidaat bezit de kerncompetenties RWS RADIO-V: Resultaatgerichtheid, Aanspreekbaar, Dienstverlenend, Integer, Ondernemend en Verbindend (Kerncompetenties RWS RADIO-V). Aanvullende competenties: Plannen en Organiseren, Organisatiesensitiviteit, Innovatief handelen, Klantgerichtheid.

Interesse?

Vacature:
(11134) Senior Projectondersteuner (8) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Bastiaan Wiggelinkhuijsen - bastiaan.wiggelinkhuijsen@dcengineers.nl - 0623532820