Senior Projectontwikkelaar Huisvesting 32-36 u/w
Volgnummer: 15432

>Senior Projectontwikkelaar Huisvesting 32-36 u/w
Volgnummer: 15432
Senior Projectontwikkelaar Huisvesting 32-36 u/w
Volgnummer: 15432
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • LANDELIJK
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 31-07-2020

Standplaats: Rotterdam, werkterrein landelijk
Duur: 01-08-2019 (indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) t/m 31-7-2020
Optie tot verlenging tot een maximaal van 24 maanden.

Opdracht omschrijving:
Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van ontwikkel- en procesmanagement in de gebouwde omgeving voor publieke opdrachtgevers? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De sector Huisvesting van de politie zoekt meerdere senior projectontwikkelaars!

Jij bent een enthousiaste professional met veel ervaring in complexe publieke organisaties. Naast het uitvoeren van jouw werkzaamheden, draag je graag bij aan de grote opgave waarvoor we staan omtrent onze huisvestingsportefeuille en aan het opbouwen van onze organisatie. Je bent ambitieus en flexibel, hebt een sterk analytisch vermogen, straalt natuurlijk overwicht en leiderschap uit, een gezonde dosis humor, weet collega’s te enthousiasmeren en te binden. Je werkt in een grote organisatie waardoor een korte klap soms een lange afstand moet afleggen.

Wij zijn op zoek naar collega’s die hands-on zijn, om kunnen gaan met weerstand en complexiteit. Je kunt goed samenwerken, hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de politie werkt.

Doelstelling
De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. Huisvesting wordt gezien als een belangrijke “enabler” voor de ontwikkeling van de Politie. Daarmee ligt er een belangrijke relatie tussen de ontwikkeling van de strategie van de Politie, de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van de operatie en de organisatie en de realisatie van de meer complexe huisvestingsopgaves. Deze rol van huisvesting, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, leidt tot een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden kleinere en tientallen grote projecten. Deze projecten moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en toekomst vaste huisvestingsportefeuille. De realisatie van deze projecten vraagt om goed procesmanagement waarin gedurende proces goed gestuurd moet worden op de congruentie tussen de relevante besluitvorming binnen en buiten de politie, binnen een complex politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de huisvesting zelf maar ook de daarmee samenhangende facilities, werkplekautomatisering en voertuigenmix.

Verantwoordelijkheden:
Als senior procesmanager voer je een breed pallet aan werkzaamheden en projecten uit. Daarbij kan je denken aan:

– Fungeren als procesmanager bij complexe strategische huisvestingsopgaves van verkenningsfase fase tot en met de initiatiefase van een huisvestingsopgave;
– Het leiding geven aan programma’s op het terrein van huisvesting met een grote politiek- bestuurlijke gevoeligheid;
– Het leiding geven aan integrale projectteams met een grote diversiteit aan disciplines;
Het via de ontwikkeling van de huisvestingsopgave actief bijdrage aan beleids- en organisatieontwikkeling;
– Het regisseren van complexe besluitvorming binnen de Politie en tussen verschillende overheidsinstanties;
– De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied binnen de Polities zoals procesmanagementtechnieken, stakeholdersmanagement, gebiedsontwikkeling.

Vakmatige taken:
Het bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialistische kennis en vaardigheden over te dragen. Tevens beoordeel je als mentor de vak volwassenheid van collega’s.

Contacten:
Je onderhoudt op tactisch en strategisch niveau (met zwaartepunt op tactisch niveau) contacten met:
– eenheidsleiding politie eenheid;
– diensthoofden en directeuren binnen de politie en het Rijk;
– medewerkers, operationeel leidinggevenden en management team van de politie – eenheid betrokken bij een project;
– medewerkers sector huisvesting Politiedienstencentrum;
– medewerkers facilitaire services Politiedienstencentrum;
– medewerkers ICT Politiedienstencentrum;
– ketenpartners;
– vastgoedpartijen zoals verhuurders;
– gemeenten (o.a. gemeentebesturen).
– Inzet in de lijn of project
– Inzet in een project of programma.

Opleiding:
Een afgeronde WO-opleiding.

Werkervaring:
– Aaantoonbaar grote politiek bestuurlijke en organisatie sensitiviteit;
– Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het zelfstandig realiseren, met mandaat, van complexe(meerdere stakeholders en actoren), ruimtelijke en organisatieopgaves;
– Minimaal 5 jaar ervaring in het managen van voor organisatie strategische besluitvormingsprocessen in complexe politiek bestuurlijke omgevingen;
– Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het vertalen van strategische beleids- en organisatievraagstukken in huisvestingsvraagstukken;
– Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en hebt laten zien deze ontwikkelingen te kunnen vertalen naar huisvestings- en – Organisatieopgaves;
– Getraind in en ervaring met coaching van medewerkers.

Eisen:
– Afgeronde WO-opleiding.
Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen.
– In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige rol als Senior Projectontwikkelaar Huisvesting.
Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt

Gunningscriteria (wensen)
Wens 1. Meer dan 5 jaar ervaring met het managen van besluitvormingsprocessen in een complexe (meerdere stakeholders en actoren) politiek bestuurlijke omgeving.
Uit het CV dient te blijken waar deze ervaring is opgedaan. Wat is de rol van de kandidaat binnen deze besluitvorming. Onderbouw de complexiteit van de rol en de besluitvorming. 40%.
Wens 2.Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het vertalen van strategische beleids- en organisatievraagstukken in huisvestingsvraagstukken.
Uit het CV dient te blijken waar deze ervaring is opgedaan. Wat is de rol van de kandidaat binnen deze besluitvorming. Onderbouw de complexiteit van de rol en de besluitvorming. 30%.
Wens 3. Minimaal 5 jaar ervaring met het zelfstandig realiseren, met mandaat, van complexe ruimtelijke opgaves.
Uit het CV dient te blijken waar deze ervaring is opgedaan. Wat is de rol van de kandidaat binnen deze besluitvorming. Onderbouw de complexiteit van de rol en de besluitvorming. 30 %.

Vereiste (gedrags)competenties:

– Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
– Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategischeplanning om in te spelen op de ontwikkelingen.
– Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
– Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
– Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
– Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf.

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.

Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.
Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 24.

Na guning:
Geheimhoudingsverklaring
De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat ook binnen de termijn van 7 kalenderdagen na voornemen tot gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Interesse?

Vacature:
(15432) Senior Projectontwikkelaar Huisvesting 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022