Senior Servicenow Technisch Consultant 40 u/w
Volgnummer: 15464

>Senior Servicenow Technisch Consultant 40 u/w
Volgnummer: 15464
Senior Servicenow Technisch Consultant 40 u/w
Volgnummer: 15464
2019-05-14T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 14-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Entrada, Amsterdam
Duur: Juni 2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2020

Functieomschrijving
De Senior ServiceNow Technisch Consultant is verantwoordelijk voor:
Ontwerpen en ontwikkelen van applicaties op het ServiceNow platform;
Realiseren van integraties met omliggende systemen;
Onderhoud van bestaand Onderhoud Regie Systeem en Onderhoud Beheer Systeem, beiden gerealiseerd op het ServiceNow platform;
Implementeren van best practice oplossingen, welke binnen de ServiceNow community beschikbaar zijn;
Ontwikkeling in scrum teams met een agile werkwijze.

Werkzaamheden
De werkzaamheden als Senior ServiceNow Technisch Consultant zullen onder andere bestaan uit:
Ontwikkelen, testen en in productie brengen van applicaties op het ServiceNow platform;
Ondersteunen van gebruikers bij de uitrol;
Doorvoeren van wijzigingen, verhelpen van bugs en upgrades van releases;
Pro-actief adviseren t.a.v. toekomstige functionaliteit bij nieuwe ServiceNow releases.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico’s zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is minimaal in het bezit van een erkend HBO diploma in een ICT- richting.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van het ServiceNow Certified System Administrator en Certified Implementation Specialist ITSM.
– De aangeboden kandidaat is per 1 juni beschikbaar.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ontwikkelervaring (> 6 maanden) met recent ServiceNow release (minimaal London-release).

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met Regiesystemen op basis van ServiceNow?
Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met Regiesystemen voor het onderhoud en beheer van fysieke assets op basis van ServiceNow relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
Ervaringen in het ontwerpen en/of ontwikkelen van een Regiesysteem voor onderhoud en beheer van (bij voorkeur) fysieke assets;
Aantoonbaar ervaring met werken in een SIAM georiënteerde omgeving. Voor ervaring telt mee een periode van minimaal 6 maanden;
Aantoonbare ervaring met ontwikkelen op het ServiceNow platform (minimaal 3 jaar).
De beoordeling van deze eis vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en/of de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met Integraties met andere systemen op basis van een integratieoplossing (service bus)?
Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met systeemkoppelingen relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
Ontwerpen en/of ontwikkelen van technische koppelingen tussen ServiceNow en andere systemen.
De beoordeling van deze eis vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en/of de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met de Customer Service Management module van ServiceNow en de portalfunctionaliteit in het bijzonder?
Criterium: De mate waarin kandidaat aantoonbaar opgedane kennis en ervaring heeft met de ServiceNow module Customer Service Management relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
De kandidaat heeft bij voorkeur het certificaat Certified Implementation Specialist CSM;
Heeft eerder een portal implementatie van ServiceNow gerealiseerd.
De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en/of de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(15464) Senior Servicenow Technisch Consultant 40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022