Senior stedenbouwkundig ontwerper 8 u/w
Volgnummer: 16604

>Senior stedenbouwkundig ontwerper 8 u/w
Volgnummer: 16604
Senior stedenbouwkundig ontwerper 8 u/w
Volgnummer: 16604
2019-07-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-07-2019
  • Eind datum: 01-04-2020

Standplaats: Amsterdam, Weesperplein 8
Duur: 01-08-2019 t/m 01-04-2020
Optie tot verlenging: Ja, totaal 2 jaar

Functieomschrijving
De ontwerper brengt adviezen uit en maakt ontwerpen voor stedenbouwkundige vraagstukken in de stad en werkt met interne en externe partijen aan stedenbouwkundige projecten zoals zelfbouw, transformatie en stedelijke vernieuwing. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van stadsdelen, grote projecten of het gemeentebestuur. Samenwerking vindt plaats met andere teams, disciplines en andere gemeentelijke organisatieonderdelen. De stedenbouwkundig ontwerpers worden in principe op basis van geschiktheid voor de opgave flexibel ingezet binnen Ruimte en Duurzaamheid.
Momenteel zijn we op zoek naar een ontwerper voor Team Westflank, waar gewerkt wordt aan diverse grootstedelijke projecten Specifiek zoeken we naar een ontwerper die gaat werken aan het project Spieringhorn.

Werkzaamheden
Het opstellen van stedenbouwkundige adviezen, analyses, ontwerpen en visies inclusief afstemming op alle relevante disciplines;
Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
Het voeren van overleg met externe stakeholders en bewoners;
Het presenteren van plannen aan bewoners, binnen ontwerp- en projectteam, bij externe partijen en indien nodig in bestuurlijke bijeenkomsten;
Input leveren ten behoeve van de afwegingsnotitie met daarin verschillende varianten van het ontwerp en de projectnota, ten behoeve van het bestuur.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Ruimte en Duurzaamheid (R&D) is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Zij werkt in opdracht voor stad en stadsdelen en brengt daarbij kennis in over stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid. Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau: van portiek tot metropool.
Je gaat werken binnen de Afdeling Gebieden waarin een teamnetwerk van 7 stadsdelen je thuisbasis wordt. Je representeert G&O waarvoor je werkt op stedelijk niveau voor wat betreft je eigen expertise. Vanuit een gedeconcentreerd team op locatie voer je je werkzaamheden uit en bent daarmee de oren en ogen binnen G&O.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat heeft een academische opleiding in vakrichting stedenbouwkundig ontwerp.
– De aangeboden kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring op gebied van ontwerp, advisering, analyse en planvorming m.b.t. complexe ruimtelijke vraagstukken.
– De aangeboden kandidaat is in staat om op verschillend schaalniveau te denken en te acteren.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring op gebied van bewonersparticipatie.
– De aangeboden kandidaat beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis/ervaring met ontwikkeling van (sport)parken waarin stedenbouwkundige vraagstukken van omliggende gebiedsontwikkeling meegenomen moeten worden.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat is in staat zelfstandig te opereren, naast de nodig samenwerking met extern landschapsbureau en projectteam. (50%)
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met de planontwikkeling binnen Sloterdijk en Spieringhorn. (50%)

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(16604) Senior stedenbouwkundig ontwerper 8 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022