Senior Tactisch Inkoper Werken (11) 36 u/w
Volgnummer: 16695

>Senior Tactisch Inkoper Werken (11) 36 u/w
Volgnummer: 16695
Senior Tactisch Inkoper Werken (11) 36 u/w
Volgnummer: 16695
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • HILVERSUM
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 31-01-2020

Standplaats: Hilversum
Duur: 6 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn; inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:
– Uitvoeren van verschillende aanbestedingen voor met name de afdeling Openbare Ruimte. Betreft:
1. Inkoop & aanbesteden voor team Vastgoed voor o.a. het meerjaren onderhoudsplan (werken, diensten en leveranties).
2. Inkoop & aanbesteden voor team Beheer en Onderhoud, voornamelijk werken volgens de RAW systematiek.
– Inventariseren van de inkoopbehoefte bij stakeholders, het houden van marktconsultaties en hierover adviseren, dit vertalen naar de inkoopstrategie en bepalen aanbestedingsvorm incl. uitvraag volgens RAW systematiek, UAV-GC, Turn key etc.
– Inrichten en aansturen van multidisciplinair inkoopprojectteam.
– Opstellen van alle relevante aanbestedingsdocumenten, zoals o.a. programma van eisen en gunningcriteria, nota van inlichtingen etc.
– Begeleiding van het gehele inkoopproces, waaronder de beantwoording van leveranciersvragen d.m.v. de nota van inlichtingen, selectie en de beoordeling van de offertes en gunning.
– Bewaking van de voortgang, planning en beslismomenten en het signaleren van knelpunten.
– Na afronding van de aanbesteding een gedegen overdracht aan de interne contractmanager.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden van Europese aanbestedingen binnen de overheid.
3. Aantoonbare kennis van de RAW en STABU systematiek.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Beschikbaar per 1 augustus 2019 (10 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en aansturen van een multidisciplinair inkoopprojectteam, blijkend uit minimaal 1 referentie-project (25 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met het inventariseren van de interne inkoopbehoefte, het houden van marktconsultaties en de vertaling ervan naar een inkoopstrategie als onderdeel van een Europese aanbestedingsprocedure (25 punten).
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het zelfstandig begeleiden van complexe Europese aanbestedingen, waarbij er onder meer uitvragen volgens RAW systematiek, UAV-GC zijn gehouden, blijkend uit een beknopte beschrijving en minimaal 2 referentie-projecten (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Uitstekende communicatieve vaardigheden / gesprekstechnieken
– Affiniteit met techniek
– Sterk in plannen en organiseren
– Professioneel en representatief

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen hier zo spoedig mogelijk bericht over. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(16695) Senior Tactisch Inkoper Werken (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022