Senior Technisch Adviseur Bruggen en Viaducten (12) 36 u/w
Volgnummer: 10403

>Senior Technisch Adviseur Bruggen en Viaducten (12) 36 u/w
Volgnummer: 10403
Senior Technisch Adviseur Bruggen en Viaducten (12) 36 u/w
Volgnummer: 10403
2018-06-29T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 29-06-2018
  • Eind datum: 30-06-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m 30-6-2019
Optie tot verlenging: ja, maximaal 24 maanden na afloop initiële opdracht

Rijkswaterstaat staat voor de grootste onderhoudsopgave in zijn geschiedenis. Keringen, sluizen, bruggen, tunnels en viaducten die in de vorige eeuw zijn gebouwd, zijn toe aan renovatie en vervanging. We zien dit als een kans om onze infrastructuur meteen veiliger, duurzamer en digitaal up-to-date te maken. Dat vraagt, naast flinke investeringen, om menskracht en specifieke kennis. Als senior adviseur lever jij een wezenlijke en sturende bijdrage aan de aanleg en onderhoud van de bruggen en viaducten door heel Nederland.

Specialistische kennis van bruggen en viaducten is in alle fases van aanleg en onderhoud essentieel. Die lever jij als adviseur, waarbij je een adviserende rol vervult binnen projectteams. Jouw inhoudelijke bijdrage is van essentieel belang voor het succes van de projecten. Je toetst de haalbaarheid van plannen, analyseert inspectieresultaten en specificeert de benodigde functies en systemen in contracten. Daarnaast toets je op basis van risico’s het ontwerpproces en de -oplossingen van de opdrachtnemer en de uitvoering van de bouw. Binnen het team van technisch adviseurs vervul jij voor bruggen en viaducten een voortrekkersrol en je adviseert over de projecten heen. Je werkt aan het toepassen van kaders, richtlijnen en normen en de verbetering daarvan. Bij projecten ben je het aanspreekpunt voor de projectorganisatie en gesprekspartner voor de opdrachtnemer(s). Ontwikkelingen binnen je vakgebied volg je op de voet en je stuurt daarop. Daarvoor gebruik je zowel je in- als externe netwerk.

Met de andere specialisten neem jij het voortouw om kennis te delen en samen de gevraagde expertise, op alle projecten die dit nodig hebben, te leveren. Ook creëer je draagvlak voor (proces)verbeteringen. Als collega bij Rijkswaterstaat werk je mee aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland en draag je bij aan tastbare en maatschappelijk relevante projecten.

Een aantal concrete voorbeelden van mogelijke werkzaamheden zijn:
– Bijdrage aan het onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie: als senior bruggen stuur je op de onderzoeken die elders gedaan worden, om onze vervangingsopgave zo goed mogelijk in beeld te houden en waar mogelijk te verbeteren. De uitkomsten hiervan vertaal je naar maatregelen/conclusies en je zorgt voor de inbedding hiervan in de organisatie met de betreffende collega’s. Zowel voor staal, als voor werktuigbouwkunde als voor beton zoeken we hier nog deskundige seniors om dit aan te sturen.
– Begeleiden herberekeningen bruggen naar aanleiding van het onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie en/of voor concrete bruggen die al in het uitvoeringsprogramma V&R zitten.
– Senior adviseur bruggen in technische teams van aanlegprojecten, met specifieke inhoudelijke (constructeurs)kennis. Voorbeelden van dit soort projecten zijn: Zuidasdok, A27hoho, etc

Organisatieonderdeel RWS Grote Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Grote Projecten en Onderhoud
Via beeldbepalende projecten de Nederlandse infrastructuur vormgeven; dat doe je wanneer je werkt bij Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Wij zijn verantwoordelijk voor aanleg- en onderhoudsprojecten met een waarde van meer dan € 65 miljoen. Denk aan de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel en de duurzame Zeesluis IJmuiden, de renovatie van de Velsertunnel en de weguitbreiding rondom Schiphol/Amsterdam/Almere.

In onze projecten zijn duurzaamheid, innovatie en balans tussen mens, economie en natuur belangrijke uitgangspunten. Door het opwekken en opslaan van duurzame energie streven we naar een 20%-reductie van CO2-uitstoot in 2020. Ook zetten we binnen GPO sterk in op de circulaire economie: in 2030 functioneren Rijkswaterstaat en zijn infrastructurele projecten energieneutraal. Met onze partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen, streven we zo naar projecten met maatschappelijke meerwaarde.

Onze managers en vakinhoudelijke adviseurs werken op het gebied van techniek, inkoop en contracten, projectmanagement, projectbeheersing en bedrijfsvoering. Collegialiteit, bevlogenheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke groei kenmerken GPO.

De afdeling – Bruggen en Viaducten
De afdeling Bruggen en Viaducten levert de inhoudelijke expertise voor bruggen en viaducten in alle fases van aanleg en onderhoud. Voor lopende projecten van Rijkswaterstaat leveren we de juiste adviezen voor bruggen en viaducten op het goede moment. Onze ongeveer 45 medewerkers hebben veel technisch inhoudelijke kennis en weten die goed in te brengen in de organisatie. Ons doel? De infrastructuur nog beter krijgen en houden.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding richting Civiele Techniek.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede kennis en ervaring op het gebied van bruggen en viaducten. (> 5 jaar).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede kennis en ervaring op het vakgebied van Systeem Engineering (SE) en systeemgerichte contractbeheersing.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede ervaring in een adviserende rol (> 3 jaar)
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft specialistische kennis van betonnen bruggen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede kennis van en ervaring met relevante normen en richtlijnen op het gebied van bruggen en viaducten.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met werken aan RWS projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft een aantoonbaar relevant netwerk op zijn/haar vakgebied (hier gaat het erom dat de kandidaat voldoende mensen kent op zijn/haar vakgebied om mee te sparren of bij te rade te gaan)

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(10403) Senior Technisch Adviseur Bruggen en Viaducten (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022