Senior Werkvoorbereider Infrastructuur 36 u/w
Volgnummer: 18732

>Senior Werkvoorbereider Infrastructuur 36 u/w
Volgnummer: 18732
Senior Werkvoorbereider Infrastructuur 36 u/w
Volgnummer: 18732
2019-11-01T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 01-11-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Arnhem
Duur: 06-01-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een
no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.
De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés.
De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.
De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een
deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de
wegenbouwprojecten.
De senior werkvoorbereiders werken voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, doorgaans vanuit het provinciehuis in Arnhem.

De provincie zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest met provinciaal logo.

Verantwoordelijkheden
De senior werkvoorbereider Infrastructuur:
– Is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van (complexe) civiel-technische projecten. Het betreft hier o.a bestek/contract, tekeningen en het (technisch) overleg met betrokken partijen;
– Draagt zorg voor een goede voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen;
– Draagt zorg voor een goede communicatie van de werkzaamheden naar derden;
– Overlegt indien nodig met stakeholders (o.a. bewoners).
De werkzaamheden zijn onderdeel van het proces “voorbereiden van wegenbouw projecten vanaf definitief ontwerp tot aan de aanbesteding”. In de meeste gevallen gaat het hierbij om RAW-bestekken. De daarbij te leveren producten zijn:
– Bestektekeningen
– Werktekeningen
– Ontwerptekeningen
– RAW- bestek
– Besteksraming

De tekeningen dienen te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor autocad-tekeningen en het bestek dient te voldoen aan de provinciale leidraad voor besteksoplossingen. Bestekken moeten worden opgesteld overeenkomstig de
RAW-systematiek. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider Wegenbouw aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht. De senior werkvoorbereider is veelal voor goedkeuring van het DO al in
projectteamverband betrokken bij de ontwerpfase.
In voorkomende gevallen levert de senior werkvoorbereider een bijdrage aan de contractvorming en realisatie van UAV-gc projecten. De daarbij te leveren producten zijn:
– Basisovereenkomst
– Vraagspecificatie
– Annexen
De producten dienen te voldoen aan het basiscontract op grond van het provinciaal contracten buffet.

Van de senior werkvoorbereider wordt tevens verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de kennisontwikkeling en -overdracht binnen de afdeling.

Eisen:
– inzetbaar vanaf 6 januari 2020 tot en met 31 december 2020 voor gemiddeld 36 uur
per week.
– U voegt een CV van maximaal 5 pagina’s A4 toe.
– is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denkniveau, verkregen door:
– een afgeronde opleiding HTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 5 jaar relevante werkervaring, of
– een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
-Beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode
2009 – 2019) met het zelfstandig schrijven van RAW bestekken, inclusief het maken van bestekstekeningen in Autocad.
– beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar relevante ervaring (opgedaan in de
periode 2014 – 2019) met het substantieel bijdragen aan de totstandkoming van UAV-gc
contracten. Bij de beoordeling van de relevantie spelen de geleverde bijdrage, de mate van zelfstandigheid bij die bijdrage en het type projecten een belangrijke rol.
Geef een toelichting (beschrijving) hoe u denkt aan de gevraagde minimaal 2 jaar relevante ervaring in deze eis te voldoen.

Gunningscriteria
– heeft aantoonbaar ervaring met de toepassing van 3D tekensystemen en
visualisatieprogramma’s, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 40%
– beschikt aantoonbaar over ervaring met de werkvoorbereiding van
projectonderdelen uit aanpalende vakgebieden zoals elektrotechnische installaties,
kunstwerken en groenvoorzieningen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 30%
– beschikt aantoonbaar over ervaring met werken in (multidisciplinaire) projectteams
vanuit de functie van senior werkvoorbereider, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 30%

Competenties
Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
– Resultaatgerichtheid: je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
– Pro-actief (Klantgerichtheid): je onderzoekt de wensen en behoeften van de (interne of externe) klant/gebruiker en handelt hiernaar. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht.
– Samenwerkingsgerichtheid: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
– Zorg voor kwaliteit: je hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering.
– Flexibel gedrag: als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.

Interview:
De gesprekken zullen plaats vinden op maandag 25 november 2019.

Interesse?

Vacature:
(18732) Senior Werkvoorbereider Infrastructuur 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022