Specialistisch Adviseur Vrachtwagenheffing (13) 36 u/w
Volgnummer: 20253

>Specialistisch Adviseur Vrachtwagenheffing (13) 36 u/w
Volgnummer: 20253
Specialistisch Adviseur Vrachtwagenheffing (13) 36 u/w
Volgnummer: 20253
2020-01-14T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 14-01-2020
  • Eind datum: 02-02-2022

Standplaats: Utrecht
Duur: 02-02-2020 t/m 02-02-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2 x maximaal 12 maanden na afloop intiele opdracht

Opdrachtomschrijving coördinerend/specialistisch adviseur financieel management
vrachtwagenheffing

Context
In het regeerakkoord Rutte III van 2017 is afgesproken om de vrachtwagenheffing, net als in de ons omringende buurlanden, ook in Nederland in te voeren. In 2018 is er door het ministerie van IenW gestart met de voorbereiding van de realisatiewerkzaamheden, die projectmatig worden uitgevoerd en waarvan de oplevering staat gepland voor 2023. Nadere informatie over het programma Vrachtwagenheffing (VWH) is te vinden op www.vrachtwagenheffing.nl

Inmiddels is besloten dat Rijkswaterstaat één van de publieke uitvoeringsorganisaties wordt, die tijdens de exploitatiefase in de rol van Tolheffer verantwoordelijk wordt voor de taken financieel management, contract management en publiekscommunicatie. Nu de verdere voorbereiding van de realisatie start, versterkt RWS zijn aandeel in het IenW programma. Dit betekent dat RWS behoefte heeft aan expertise om de functie financieel management verder vorm te geven. Meer specifiek zoekt RWS een senior coördinerend/specialistisch adviseur bedrijfsvoering, met kennis van beheersing, bedrijfsvoering en control. Zowel met het oog op de realisatiefase (perspectief: project) als de voorbereiding van de exploitatiefase (perspectief: toekomstig beheerder).

Deze opdracht kent als looptijd minimaal de voorbereidingsfase (2020, 2021), met de mogelijkheid te verlengen voor de duur van de realisatiefase. De opdrachtnemer zal deel uit gaan maken van zowel het realisatieteam als ook de binnen RWS op te zetten lijneenheid, waar de uitvoering van de taak in de exploitatiefase uiteindelijk wordt belegd.

Profielschets
Rijkswaterstaat heeft dringend behoefte aan een ervaren adviseur beheersing, bedrijfsvoering & control die de opzet en inrichting van de nieuwe VWH taak ‘financieel management’ vormt geeft. Als adviseur ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van zowel het procesmatige als systeemtechnische ontwerp van deze taak. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de begeleiding bij de voorbereiding en mogelijk realisatie ervan.

Binnen het RWS team fungeer je als de sparringpartner die (on)gevraagd input en advies levert gericht op het nemen van de (strategische) besluiten en het optimaliseren van de structuur van de organisatie, processen en systemen. Naar buiten toe opereer je als de linking-pin naar DGMo – Programmadirectie Vrachtwagenheffing en de beoogde publieke ketenpartners Rijksdienst voor het Wegverkeer, Centraal Justitieel Incasso Bureau en Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Als adviseur beheersing, bedrijfsvoering & control ben jij de specialist op jouw vakgebied en heb jij bij voorkeur kennis van en ervaring met vrachtwagenheffing en/of tijdelijke tolheffing en
soortgelijke implementatietrajecten binnen de Rijksoverheid. Verder ben je bekend met de werkwijze binnen het ministerie en één of meerdere van de beoogde uitvoeringsorganisaties. Jij bent taak- en resultaatgericht en weet feilloos de essentiële aandachtspunten te onderkennen en de mogelijke oplossingsrichtingen te benoemen.

Als jij je prima staande weet te houden binnen een hectische, complexe en nog sterk veranderende projectomgeving met meerdere stakeholders en waar ketengericht wordt gewerkt, zien wij jouw reactie graag tegemoet.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding in bedrijfskundige of financiële richting; control & audit.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 8 jaar ervaring op het gebied van implementeren van beheersing, bedrijfsvoering en control & audit maatregelen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 6 jaar kennis en ervaring van de wet en regelgeving op gebied van Grote Projecten en Overheidsfinanciën.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 6 jaar kennis en ervaring met de implementatie van financiële systemen waarvan minstens 2 jaar binnen de overheid.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring in organisaties met vergelijkbare producten/diensten binnen of buiten de overheid. Denk hierbij aan; CIJB, Translink (ov chip), Project tijdelijke tol heffing en Privaat-publieke Parkeer exploitatie.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar herleidbare kennis en ervaring van risicomanagement.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen. Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in een politieke- en bestuurlijke gevoelige omgeving en kan door voorbeelden aannemelijk maken dat hij/zij beschikt over organisatiesensitiviteit.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het opzetten van een financieel systeem van inkomende geldstromen van >20 miljoen met >1000 transacties per jaar binnen de overheid.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Revenue Assurance als methodiek
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is een maand na gunning van de opdracht.

Competenties:
– Politieke- en bestuurlijke organisatiesensitiviteit
– resultaatgericht
– samenwerkingsgericht
– Effectief communiceren
– Proactief handelen
– Adviseren (gevraagd en ongevraagd)
– Out-of-the-box denken
– Kritisch en oplossingsgericht

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(20253) Specialistisch Adviseur Vrachtwagenheffing (13) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022