Specialistisch Adviseur Werktuigbouwkunde 16 u/w
Volgnummer: 13770

>Specialistisch Adviseur Werktuigbouwkunde 16 u/w
Volgnummer: 13770
Specialistisch Adviseur Werktuigbouwkunde 16 u/w
Volgnummer: 13770
2019-02-12T00:00:00+00:00
  • MIDDELBURG
  • Start datum: 12-02-2019
  • Eind datum: 01-02-2020

Standplaats: Middelburg, Goes en Terneuzen
Duur: start z.s.m. t/m 1-2-2020
Optie tot verlenging: ja, maximaal 1×12 maanden na afloop initiële opdracht

Als specialistisch adviseur werktuigbouwkunde draag je vanuit jouw vakgebied bij aan nieuwbouw, renovatie en het onderhoud van de wereldberoemde Deltawerken in de Zeeuwse wateren. Je adviseert binnen het technisch team op het gebied van nieuwbouw, renovaties en het onderhoud van werktuigbouwkundige aspecten in het areaal. Je doet technisch uitdagend en verantwoordelijk werk dat het brede vakgebied van mechanical-engineering bestrijkt en werkt met complexe systemen. Ook adviseer je het management bij complexe strategische vraagstukken.

Je geeft adviezen op basis van je inhoudelijke expertise en zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast. Ook stel je uitgangspuntennotities en systeemspecificaties op en ondersteunt bij het opstellen van kostenramingen. Je toetst ontwerpen op kwaliteit en evalueert en toetst de werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Verder signaleer je risico’s en afwijkingen en denk je mee over passende oplossingen. Je werkt mee in één of meerdere projectteams of projectoverstijgend in een pool van inhoudelijke deskundigen. Resultaten leg je vast in rapportages en als inhoudelijk specialist treed je op bij eventuele claims en geschillen.

Je expertise is in- en extern gericht. Als vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat kun je meedraaien in technische werkgroepen en vakoverleggen binnen de branche. Je weet in een vroeg stadium betrokken stakeholders te beïnvloeden. Verder zorg je voor afstemming van de inzet en kwaliteit van de verschillende expertises en disciplines. Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en deelt je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je denkt mee over verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis op het vakgebied. En je bent inhoudelijke vraagbaak voor collega’s en coacht anderen.

Als collega bij Rijkswaterstaat werk je mee aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Je draagt bij aan tastbare en maatschappelijk relevante projecten. Bij RWS werken we volgens onze kernwaarden RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Organisatieonderdeel RWS Programma’s, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -7414wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

PPO is een organisatie die programma’s en projecten realiseert, en daarbij intensief samenwerkt met anderen en zijn resultaten elke dag verbetert. Het publiek, de politiek en onze interne en externe partners merken dat en waarderen ons als effectieve en efficiënte projectmanager, intern opdrachtnemer en extern opdrachtgever met hoogwaardige kennis en ervaring. PPO voert de productieopgave van RWS uit in opdracht van de regio’s. PPO doet dit voor programma’s, D&C projecten die kleiner zijn dan circa € 65 miljoen, prestatiecontracten en overige onderhoudsprojecten. PPO werkt nauw samen met het organisatieonderdeel Grote projecten en onderhoud (GPO). Beiden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

Eisen
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van besturing en aandrijving van werktuigbouwkundige installaties.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring op het gebied van ontwerp van werktuigbouwkundige installaties.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van relevante methodieken zoals bijvoorbeeld RAMS, System Engineering en FMECA.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbaar ervaring op het gebied van uitvoering van nieuwbouw en onderhoud van werktuigbouwkundige installaties.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar een afgeronde opleiding op het gebied van advisering of aantoonbaar ervaring op het gebied van advisering.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar een afgeronde HBO opleiding.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van de informatiesystemen die van toepassing zijn zoals bijv. Hummingbird, GRIP, MERIDIAN, INFOR, e.d.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met plannen, organiseren en innovatief handelen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van beweegbare bruggen, sluizen en stuwen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring en kennis van relevante normen en richtlijnen op het vakgebied van werktuigbouwkunde.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(13770) Specialistisch Adviseur Werktuigbouwkunde 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022