SPOED: Indicatie-Adviseur Regionale Toegang 36 u/w
Volgnummer: 16715

>SPOED: Indicatie-Adviseur Regionale Toegang 36 u/w
Volgnummer: 16715
SPOED: Indicatie-Adviseur Regionale Toegang 36 u/w
Volgnummer: 16715
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 30-11-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m eind november
Optie tot verlenging: ja

De opdracht is bij de afdeling Volksgezondheid (VG), binnen het team Volwassenen. Volksgezondheid werkt aan gezondere inwoners van Utrecht. De jeugdgezondheidszorg, gezonde leefstijl en kwetsbare volwassenen zijn een paar van de taken en thema’s waar VG aan werkt. Het team Volwassenen richt zich op kwetsbare mensen. We werken vooral op het gebied van sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen, woonvervuiling en seksuele gezondheid. Ook zijn we de (regionale) toegangspoort voor aanmeldingen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. We zijn met 26 collega’s waaronder 5 indicatie adviseurs.

Je taken zijn:
– Je beoordeelt aanmeldingen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
– Je geeft advies over een besluit voor toelating tot deze voorzieningen.
– Je verwerkt je bevindingen en je draagt zorg voor het tijdig afhandelen van de beschikking.
– Indien nodig voer je gesprekken met de aanvragers.

Specifiek houdt dit in dat jij zorgt voor:
– Formele beoordeling of de aanmeldingen voor WMO (Wet Maatschappelijk Ontwikkeling)-voorzieningen tot het WMO-domein van de centrumgemeente Utrecht hoort.
– Inhoudelijke beoordeling van ingediende aanvragen. Centraal bij de beoordeling staan de WMO-wetteksten, de gemeentelijke beleidsregels WMO en gewenste omslag m.b.t. ambulantisering, zelfredzaamheid en participatie.
– Indien nodig vraag jij nadere informatie op bij aanvrager met betrekking tot ontbrekende gegevens of over de gemaakte afwegingen.
– Indien nodig voor de beoordeling, bereid je een (keukentafel)gesprek voor.
– Opstellen van een toewijzend of afwijzend besluit/beschikking en het formaliseren van de plaatsing bij de aanbieder. Waar nodig toelichting geven aan de aanvrager.
– Nadruk ligt op uitvoerende werkzaamheden (bureauwerk en afgeven van indicaties)
– Je telefonische bureaudiensten draait waarin je vragen beantwoord en meedenkt in casuïstiek

Jij brengt mee
– Een afgeronde Hbo-opleiding, bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaalpsychiatrisch Verpleegkundige (SPV), Sociaaljuridische Dienstverlening (SJD).
– Relevante werkervaring, bijvoorbeeld binnen de GGZ, de WMO of wijk- of buurtteams.
– Specifieke kennis op het gebied van de WMO, de toegang tot maatwerkvoorzieningen of indicatiestelling (Zorg in Natura en PGB) en ruime kennis van psychopathologie.
– Stevige persoonlijkheid, in staat onafhankelijk van partijen te functioneren en belangen af te wegen.

Goed om te weten: Parkeren bij het Stadskantoor is niet mogelijk

Eisen
– Het CV toont een afgeronde opleiding op hbo niveau
– Het CV toont relevante werkervaring
– Het CV toont specifieke kennis op het gebied van de WMO, de toegang tot maatwerkvoorzieningen of Indicatiestelling en ruime kennis van psychopathologie

Wensen
– Wat is de motivatie van de kandidaat voor deze opdracht?
– Wat is je beschikbaarheid/bereikbaarheid? En heb je nog vakantieplannen?

Cv
Je cv is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties de Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.

Interesse?

Vacature:
(16715) SPOED: Indicatie-Adviseur Regionale Toegang 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022