Sr. Adviseur Contractmanagement Onderhoudscontracten WL 24-32 u/w
Volgnummer: 19480

>Sr. Adviseur Contractmanagement Onderhoudscontracten WL 24-32 u/w
Volgnummer: 19480
Sr. Adviseur Contractmanagement Onderhoudscontracten WL 24-32 u/w
Volgnummer: 19480
2019-12-04T00:00:00+00:00
  • ROERMOND
  • Start datum: 04-12-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: : Roermond, Horst en Sittard
Duur: 1-1-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: 8 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving:

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 300 medewerkers. Ons beleid wordt bepaald door een gekozen bestuur. De bestuursleden behartigen belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons werkgebied.

Ons werk

– wij zorgen voor het water in uw omgeving, zodat u veilig kunt wonen, recreëren en ondernemen;
– wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om wateroverlast tegen te gaan;
– wij leggen dijken aan en onderhouden ze. We richten beken robuust in, leggen regenwaterbuffers en vispassages aan en regelen het waterpeil om te zorgen voor voldoende, schoon en natuurlijk water;

– wij monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. We handhaven de regels rondom water en verlenen vergunningen voor activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze wateren en dijken.

Deze aanbesteding betreft het werven van een senior adviseur contractmanagement voor de overeenkomsten maai- en groenonderhoud en calamiteitenbestrijding. Deze onderhoudscontracten omvatten het op orde houden (beheer en onderhoud) op basis van deels functionele eisen van ons areaal in Limburg. Werkzaamheden die door de opdrachtnemers binnen deze contracten worden uitgevoerd zijn onder andere maaiwerkzaamheden, groenonderhoud en schapenbegrazing. Verder betreft dit het schoonmaken van roosters aan watergangen en het aanbrengen, verwijderen of repareren van rasters over het gehele gebied, ondersteuning bij calamiteiten op het gebied van wateroverlast/hoogwaterveiligheid en het op orde brengen van het databeheer voor maaien en groenonderhoud.

Wat ga je doen?
Als Senior Adviseur Contractmanagement adviseer en ondersteun je het contractbeheersteam en Integraal Project Management (IPM) team van Waterschap Limburg gedurende de realisatie.. Je beoordeelt voorliggende issues op potentiële juridische en financiële risico’s. Je geeft advies over de maatregelen die getroffen moeten worden om de risico’s te beperken en te beheersen. De Senior Adviseur adviseert omtrent de toepassing van systeemgericht contractbeheersing (SCB) in algemeenheid (opstellen toetsplan, bijdrage leveren aan het risicomanagement, het input leveren en adviseren aanzien van de contractbeheersing conform SCB , bevindingen, advies m.b.t. tekortkomingen, uitvoeren documentbeoordelingen, opstellen en afhandelen van prestatieverklaringen etc.). Verder adviseer en ondersteun je periodieke evaluaties en overleggen met de opdrachtnemer. Hierbij put de adviseur uit zijn ervaringen met contractuele aangelegenheden in het kader van UAV-GC contractvormen (bv. afwijkingen, contractwijzigingen etc). Je werkt nauw samen met de projectteamleden en je fungeer je als vraagbaak voorde contractmanager. De contractmanager is de verbindingsschakel (en gemachtigde van de opdrachtgever) voor alle interne stakeholders (waaronder Directie en Bestuur) en de opdrachtnemers. Omdat Waterschap Limburg nog weinig ervaring heeft met UAV-GC contracten voor maaien / groenonderhoud en calamiteitenbestrijding coach en ondersteun je de teamleden van het contractbeheersteam en IPM-team met betrekking tot een juiste invulling van hun rollen en de invulling van het contractmanagement in algemeenheid. Je vervangt de contractmanager van het IPM-team bij afwezigheid en neemt deel aan de voortgangsoverleggen met de opdrachtnemers. Het is jouw rol, als senior adviseur, om de medewerkers van het Waterschap te laten groeien in hun rol binnen het IPM- en contractbeheersteam. Doelstelling is dat het Waterschap het contractmananagement en de contractbeheersing van deze contracten op termijn zelfstandig oppakt.

Kandidaatomschrijving
De Senior Adviseur Contractmanagement
· Heeft een HBO opleiding minimaal 6 jaar werkervaring met geïntegreerde contracten.
· Beschikt over een sterk analytisch en conceptueel vermogen.
· Heeft ervaring met het contractmanagement binnen UAV-GC contracten.
· Heeft ruimne ervaring met contractbeheersing conform SCB.
– Heeft ruime ervaring UAV-GC contracten tijdens de voorbereiding en realisatie.
· Heeft ervaring met werken binnen IPM-teams
· Heeft ervaring met onderhoudscontracten

Competenties
Coachend en verbindend.
Goede communicatieve vaardigheden
Samenwerkend
Resultaatgericht
Kan goed luisteren
Bestuurlijke sensitiviteit
Risicobewust

Toelichting op het rooster:
Het aantal uren bedraagt gemiddeld 24 per week met een maximale piekbelasting van 32 uur per week.

Eisen:
– Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding. Graag op CV vermelden of diploma is behaald.
– Op CV aantoonbaar in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar ervaring als contractmanager of adviseur contractmanagement bij UAV-GC contracten. Referenties zijn indien gewenst na gunning op verzoek aan te leveren. Graag expliciet op CV vermelden.
– Op CV aantoonbaar in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen een projectteam binnen een publieke organisatie. Referenties zijn indien gewenst na gunning op verzoek aan te leveren. Graag expliciet op CV vermelden.

Gunningscriteria:
– ErvaringBeschrijf hoe uit uw cv blijkt in welke mate u relevante werkervaring heeft op het gebied van contractmanagement binnen UAV-GC contracten en advisering binnen een IPM- en/of contractbeheersteam. • Uw kennis en ervaring als contractmanager/adviseur contractmanagment Geef daarbij aan hoe groot deze contracten qua opdrachtwaarde waren en wat de specifieke uitdagingen hierbij waren en met welke stakeholders u te maken had. Ook willen wij weten hoe de rolverdeling in de projecten was en welke rollen er waren. Een verwijzing naar uw cv is niet voldoende, dus gaarne expliciet hier uw relevante werkervaring en motivatie beschrijven. Deze beschrijving moet door de kandidaat zelf aangeleverd worden. 15%
– Beschrijf hoe uit uw cv blijkt in welke mate u relevante werkervaring heeft op het gebied van contractmanagement en advisering bij onderhoudscontracten maaien / groen en eventueel calamiteitenbestrijding op basis van UAV-GC. Ga daarbij specifiek in op: • Uw ervaring met de realisatie van contracten middels een UAV-Gc contract. Een verwijzing naar uw cv is niet voldoende, dus gaarne expliciet hier uw relevante werkervaring en motivatie beschrijven. Deze beschrijving moet door de kandidaat zelf aangeleverd worden. 20%
– Beschrijf in welke mate u kennis en ervaring heeft met het werken binnen bestuurlijk complexe omgevingen met veel gebruikers en belanghebbenden. Een verwijzing naar uw cv is niet voldoende, dus gaarne expliciet hier uw relevante werkervaring beschrijven. Ga daarbij specifiek in op: • Uw rol en bijdragen; • Uw samenwerking met bestuurders, ambtelijke organisatie(s) en belanghebbenden. Deze beschrijving moet door de kandidaat zelf aangeleverd worden. 15%
– Sollicitatiegesprek 25%
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal kandidaten gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
1. Mondelinge toelichting op de beschreven aanpak; 2. Mondelinge toelichting op ervaringen op basis van het CV; 3. Competenties; 4. Persoonlijke klik.

Interview:
De gesprekken zullen plaatsvinden op 19 december tussen 14 en 16 uur. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.
Het Waterschap nodigt 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek.

Interesse?

Vacature:
(19480) Sr. Adviseur Contractmanagement Onderhoudscontracten WL 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022