Sr. Adviseur Huisvesting 24 u/w
Volgnummer: 12154

>Sr. Adviseur Huisvesting 24 u/w
Volgnummer: 12154
Sr. Adviseur Huisvesting 24 u/w
Volgnummer: 12154
2018-11-07T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 07-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Marten Meesweg 35, Rotterdam
Duur: 14-01-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, 1 x 12 maanden / 2 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van huisvesting? Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De sector Huisvesting zoekt een Adviseur Huisvesting voor het opstellen van diverse businesscases en haalbaarheidsstudies.

Doelstelling
De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Verantwoordelijkheden
Als Adviseur Huisvesting voer je een breed pallet aan werkzaamheden uit die leiden tot of onderdeel zijn van de initiatiefase van huisvestingsprojecten. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is er contact met de uiteindelijke gebruikers van het vastgoed, gemeenten, projectontwikkelaars en vastgoed aanbieders. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van onderzoeksopdrachten, business cases en haalbaarheidsstudies voor nieuwe of te onwikkelen locaties, je gebruikt hierbij de formats die door de politie gehanteerd worden.

Vakmatige taken
Het op hoofdlijnen vertalen van werkprocessen naar de huisvestingsbehoeften van de diverse te huisvesten onderdelen;
Het vertalen van de huisvestingsbehoeften naar varianten;
Het kwalitatief en financiëel wegen van de diverse varianten en adviseren over de voorkeursvariant en deze ter besluitvorming voorleggen aan de stuurgroep;
Opstellen van onderzoeksopdrachten en business cases en uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor nieuwe of te ontwikkelen locaties;
Beheren, analyseren, evalueren en optimaliseren van formats, rekentools, onderzoeksopdrachten en business case modellen;
Bevorderen van de deskundigheid van collega’s door specialistische kennis en vaardigheden over te dragen.

Contacten
Je gaat werken binnen team Ruimtemanagement onderdeel van de sector Huisvesting, je komt te werken binnen het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van businesscases en haalbaarheidsstudies (ongeveer 8 medewerkers). Je onderhoudt contacten met collega’s binnen de sector Huisvesting van de teams projectmanagement, technisch beheer en het uitvoeringsprogramma. Daarnaast is er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden contact met de uiteindelijke gebruikers van het vastgoed, gemeenten, projectontwikkelaars en vastgoed aanbieders.

Inzet in de lijn of project
Je wordt ingezet in de initiatiefase van huisvestingsprojecten.

Eisen:
Minimaal een afgeronde en erkende Hbo opleiding Bouwkunde;
Een afgeronde en erkende WO opleiding Bouwkunde is een pre.
Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in de afgelopen zes jaar als Adviseur Huisvesting, waarbij de kandidaat ervaring heeft opgedaan met het zelfstandig opstellen van business cases, haalbaarheidsstudies en/of vastgoedvraagstukken in de initiatieffase;
In de afgelopen tien jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring binnen huisvestingsorganisaties van de rijksoverheid, zoals ministeries of aan ministeries gelieerde organisatie;
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en je hebt laten zien deze ontwikkelingen te kunnen vertalen naar huisvestingsoplossingen.
Beschrijf een referentieproject waarvan de leverancier/kandidaat van mening is dat het een gelijkwaardig project is geweest als beschreven opdracht.

Gunningscriteria (wensen):
– In de afgelopen tien jaar heeft de kandidaat minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring binnen huisvestingsorganisaties van de rijksoverheid zoals ministeries of aan ministeries gelieerde organisatie zoals de politie. (35%)
– Kandidaat heeft bij het schrijven van huisvestingsbusinesscases of haalbaarheidsonderzoeken te maken gehad met diverse stakeholders, zowel in- als extern (zoals diverse afdelingen, teamleidingen versus sectorleidingen/of eenheidsleidingen, operationele clubs en beheersonderdelen, interne organisatie, gemeente/overige overheidsinstanties/omwonenden, leveranciers), met verschillende belangen. Deze ervaring is opgedaan in een grootschalige organisatie met complexe/langdurige besluitvormingsprocessen. (40%)
РEen afgeronde WO opleiding in de richting Bouwkunde is een pr̩. (25%)

Competenties:
Overtuigingskracht
Resultaatgericht
Systeemdenken
Organisatie sensitiviteit
Politiek bestuurlijke sensitiviteit
Netwerkvaardigheid
Probleem-analyserend vermogen
Creativiteit

CV eis:
U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat. Gelieve het CV niet in Word aan te leveren.

Gesprek:
Het verificatiegesprek zal naar verwachting plaatsvinden op vrijdag 23 november.

Interesse?

Vacature:
(12154) Sr. Adviseur Huisvesting 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022