Sr. Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening 24 u/w
Volgnummer: 20291

>Sr. Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening 24 u/w
Volgnummer: 20291
Sr. Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening 24 u/w
Volgnummer: 20291
2020-01-16T00:00:00+00:00
  • RIJSWIJK
  • Start datum: 16-01-2020
  • Eind datum: 01-08-2020

Standplaats: Rijswijk
Duur: 6 maanden. Start: z.s.m.
Optie tot verlenging: 3 maal 6 maand(en)

Organisatie / team Ruimte
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden en koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Bijna een vijfde van Rijswijk bestaat uit parken en plantsoenen. Daar tegenover staat de hoogbouw van de wederopbouwwijken, de jaren 70 wijken, het winkelcentrum In de Bogaard en het uitgestrekte bedrijventerrein Plaspoelpolder.

Plannen worden integraal gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. We focussen ons – mede in de geest van de Omgevingswet – meer en meer op onze doelen en veel minder op regels en systemen.

Er is een Stadsvisie2030 vastgesteld met daarin een aantal belangrijke bestuurlijke opdrachten / projecten, zoals een gedeeltelijke gebiedstransformatie van het bedrijvenpark Plaspoelpolder en een gebiedstransformatie van het winkelcentrum In de Bogaard. Naast deze bestuurlijke opdrachten / projecten spelen binnen Rijswijk nog tal van kleinere en grotere ontwikkelingen. Vooral voor deze laatste categorie zoeken we nu versterking met een ervaren kracht, die het team Ruimte hiermee verder helpt.

Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal, maar kent tevens ook veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om jouw werkervaring te verdiepen én te verbreden. Daarbij ondersteunt Rijswijk de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers in de regel.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 430 medewerkers. De medewerkers zijn verdeeld over vijf domeinen, die weer bestaan uit Teams en Opgaven (Opgave gestuurde Organisatie).

Opdracht
De gemeente Rijswijk is voor de komende tijd op zoek naar een senior beleidsmedewerker RO voor max. 24 uur per week. Het gaat om iemand die genoeg ervaring en vaardigheden heeft om in overleg met klant en collega’s tot planologische inbreng in ruimtelijke projecten te komen. Dit in de vorm van een advies richting vergunningverlening, bestemmingsplannen, uitgebreide Wabo procedures, visies, etc. Ook coördineer je grotere en kleinere bouwplannen in samenhang met deze planologische procedures. Anterieure overeenkomsten begrijp je en kun je samen met een collega van het beleidsveld Grondzaken (zelfde team) uitonderhandelen.

Input in de ontwikkeling van de Omgevingswet kan eveneens deel uit maken van de werkzaamheden.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Gunningscriteria:
– Een afgeronde opleiding op planologisch gebied op minimaal hbo bachelor niveau
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior beleidsmedewerker RO bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar

Competenties
Resultaatgericht
Transparant
Ondernemend
Je toont eigenaarschap
Naast samenwerkingsgerichtheid, ook initiërend en zelfstandig
Proactief en adviesvaardig met goed gevoel voor communicatieve aspecten
Klantgericht
Omgevingsbewust
Overtuigend, creatief en organiserend vermogen
Teamworker
Politiek- bestuurlijk sensitief

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 27 januari 2020.
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(20291) Sr. Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022