Stedenbouwkundige 36 u/w
Volgnummer: 11744

>Stedenbouwkundige 36 u/w
Volgnummer: 11744
Stedenbouwkundige 36 u/w
Volgnummer: 11744
2018-10-12T00:00:00+00:00
  • EMMELOORD
  • Start datum: 12-10-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Emmeloord
Duur: 01-11-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja

Ben jij een echte verbinder én wil jij met jouw eigen creativiteit op een innovatieve manier meebouwen aan een pionierend Noordoostpolder? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Vervullen van een regie-, initiërende en uitvoerende rol om de Noordoostpolder toekomstbestendig te maken
Werken aan een aantrekkelijk, goed functionerend, uitnodigend, innovatief maar eigen Noordoostpolder en haar DNA
Visievorming op het niveau van de stad(sdelen), dorp en het landelijk gebied
Stedenbouwkundige inbreng bij stedelijke vernieuwing, inbreiding en/of uitbreiding
(Strategisch) Advies en inbreng in lopende projecten en/of processen
Leiding, uitvoering en procesbewaking binnen het kwaliteitsteam
Begeleiden van externe initiatiefnemers en sturen op kwaliteit van hun voorstellen
Proactieve rol in processen richting bouwvergunning en welstand
Formuleren van uitgangspunten, ruimtelijke principes en randvoorwaarden voor ontwikkelingen, deze vertalen naar stedenbouwkundige plannen en/of beeldkwaliteitsplannen maar ook toetsen op haalbaarheid
Integrale afstemming met vakdisciplines
Het initiëren en uitvoeren van het kwaliteitsteam en het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van lopende processen
Nadruk ligt op actuele thema’s en opgaven op het gebied van Omgevingswet, klimaatadaptatie en toekomstbestendigheid, burger co-creatie, herstructureringen, DNA, energietransitie en specifieke projecten: Emmeloord-Centrum en haar deelopgaven, Uitbreiding Kraggenburg, Uitbreiding Bedrijventerrein de Munt B, nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses.

Wat breng je mee?
Minimaal een afgeronde relevante HBO-opleiding;
Tenminste 3 jaar relevante werkervaring opgedaan in de laatste 5 jaar;
Creativiteit en een eigen visie;
Je bent een verbinder en daadkrachtig indien nodig.
Ervaring met ontwerpprogramma’s.

Wens;
– Ervaring met ontwerpprogramma’s, waaronder MicroStation en Adobe Pakket.

Competenties:
– creatief
– eigen visie
– verbinder
– daadkrachtig, indien nodig

Wat bieden wij jou:
Veel vrijheid om de functie naar eigen inzicht in te vullen;
Professionele werkomgeving met ruimte om jezelf te zijn

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
De functie van Stedenbouwkundige wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Stedenbouwkundige is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’ er/DGA.
Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf.

CV eis:
Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
Gesprekken staan gepland voor 5 november. Hier graag rekening mee houden.

Interesse?

Vacature:
(11744) Stedenbouwkundige 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022