Strategisch Adviseur QA 8 u/w
Volgnummer: 15348

>Strategisch Adviseur QA 8 u/w
Volgnummer: 15348
Strategisch Adviseur QA 8 u/w
Volgnummer: 15348
2019-05-09T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 09-05-2019
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: Den Haag
Duur: start zsm, 1 jaar
Optie tot verlenging: Ja, gedurende het programma

Beschrijving Opdrachtgever
De Directie Strafrechtketen vervult een ondersteunende, stimulerende en faciliterende rol vervult richting keten en ketenorganisaties. Naast het ondersteunen en vormgeven van bovengenoemd proces, biedt de Directie ondersteuning bij onder meer het verbeteren van de samenwerking tussen en het ketenbewustzijn van organisaties en professionals, de digitalisering van de keten en het bieden van inzicht in de prestaties van de keten (Strafrechtketenmonitor). In het kader van het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van werkprocessen in de
strafrechtketen. Er is een programma in opbouw dat verantwoordelijk wordt voor de realisering van de ambirties op het gebied van de digitalisering.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Het programma dat wordt ingericht ten behoeve van de voor de uitvoering van de projecten heeft een indicatieve einddatum van 1 april 2022.
Er wordt een zeer ervaren QA-adviseur gezocht die de ketenbestuurders adviseert over de wijze waarop het programma verder kan worden ingericht, waaronder de verdere vormgeving van het portfolioproces en de ‘Quality Assurance.’

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:
• Gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake projectscope versus uitvoering en risico’s.
• Gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake de aanpak en methodieken.
• Mede bewaken van de aanpak en meer specifiek de aansluiting van toegepaste methodieken op de gewenste projectresultaten.
• Mede bewaken van de kwaliteit van de geboden oplossingen (procesmatig en
organisatorisch).
• Het zo nodig (laten) uitvoeren van reviews op specifieke plannen van aanpak,
mijlpaalproducten en beslisdocumenten.
? Gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake de aanpak en methodieken.

Eisen;
Kandidaat heeft mininaam 10 jaar kennis van en werkervaring (blijkend uit het cv) bij de Rijksoverheid, waaronder justitiële ketens en uitvoeringsorganisaties.
Kandidaat heeft ruim 8 jaar kennis en ervaring , blijkend uit het cv met het functioneren van ketens binnen de rijksoverheid, waaronder het leiden van een programma/organisatieonderdeel dat (mede) tot doel heeft om het functioneren van een keten te verbeteren. Dit programma moet uit minimaal 5 medewerkers (hebben) bestaan.
Kandidaat heeft meer dan 5 jaar werkervaring in projecten met een ICT-component binnen de Rijksoverheid.
Kandidaat heeft mininaal 5 jaar aantoonbare en ruime ervaring met grote gevoelige politiek-bestuurlijke projecten, dat wil zeggen projecten waarover het kabinet voortgangsrapportages naar de Tweede Kamer heeft gezonden. De ervaring moet blijken uit het cv.
Kandidaat heeft aantoonbare en ruime ervaring met minimaal 2 projecten waarbij een BIT-toets is uitgevoerd. De ervaring moet blijken uit het cv.

Wensen:
Kandidaat heeft ervaring met het opzetten van de ‘governance’ van ketenprogramma’s
Kandidaat heeft ervaring met het adviseren van bestuurders van uitvoeringsorganisaties
Kandidaat heeft ervaring met het adviseren van bewindspersonen
Kandidaat heeft ervaring met het reviewen van projecten op het gebied van de informatievoorziening

Beoordelingscriterium Interview;
1. Kandidaat is sociaal communicatief vaardig.
2. Kandidaat is in staat helder te communiceren over complexe vraagstukken en in staat om verschillende vormen van input te kanaliseren tot eenduidige adviezen voor bestuurlijke gremia bestaande uit meerdere ketenpartners.
3. Kandidaat laat zien dat hij/zij sterke analytische vaardigheden heeft.
4. Kandidaat laat zien dat hij/zij grote kennis en ervaring heeft met quality assurance,
informatievoorziening en ketens.
5. Kandidaat toont aan goed om te kunnen gaan met vraagstukken met een grote politiek-bestuurlijke gevoeligheid.

CV eis:
Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.

Interesse?

Vacature:
(15348) Strategisch Adviseur QA 8 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022