Strategisch Beleidsjurist Grachten Amsterdam (10) 30-36 u/w
Volgnummer: 10946

>Strategisch Beleidsjurist Grachten Amsterdam (10) 30-36 u/w
Volgnummer: 10946
Strategisch Beleidsjurist Grachten Amsterdam (10) 30-36 u/w
Volgnummer: 10946
2018-08-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-08-2018
  • Eind datum: 10-08-2019

Standplaats: Hoofdkantoor Waternet (Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC te Amsterdam
Duur: 1 jaar, start z.s.m.
Optie tot verlenging: ja, 1 jaar

Functieomschrijving
In 2013 is de Nota Varen vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam. In deze nota werd nieuw beleid voor varen in Amsterdam gepresenteerd.

Ter uitvoering van het onderdeel passagiersvaart in de Nota Varen is het Programmaplan Varen – Passagiersvaart 2015-2018 opgesteld. In het programmaplan werd o.a. bepaald dat vergunningen voor rondvaartboten langer dan 14 meter werden omgezet naar bepaalde tijd. Rederijen gingen met succes tegen de omzettingsbesluiten in hoger beroep bij de Raad van State.

Na de uitspraak van de Raad van State in 2017, werd een moratorium ingesteld en is er een tijdelijke organisatie onder aansturing van de gemeente Amsterdam ingericht om o.a. nieuw beleid te maken, gedoogverklaringen af te geven en juridische procedures te stroomlijnen en af te handelen. Waternet levert hiervoor de benodigde capaciteit.

Werkzaamheden
Gevraagd en ongevraagd adviseren over juridisch beleid vanuit een multidisciplinaire insteek. Het verstrekken van integrale adviezen over complexe juridische aangelegenheden aan de organisatie en de gemeente Amsterdam. Begeleidt juridische en bestuurlijke procedures.
Generieke taken:
1. Adviseert -gevraagd en ongevraagd- over juridisch beleid vanuit een multidisciplinaire insteek, waaronder:
– het bewaken van de integrale aanpak van juridische vraagstukken;
– het signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen en het vertalen van deze ontwikkelingen in beleidsadviezen.
2. Is belast met de integrale advisering over complexe juridische aangelegenheden (publiek en privaatrechtelijk) aan de organisatie en de gemeente Amsterdam;
3. Begeleidt juridische en bestuurlijke procedures;
4. Is belast met de uitvoering en evaluatie van bestaand beleid;
5. Verricht overige werkzaamheden.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever
De strategisch beleidsjurist grachten maakt deel uit van het Juridisch (scrum)Team Exploitatievergunningen binnen Waternet, dat zich bezig houdt met de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften en vergunningaanvragen, en advisering inzake passagiersvaart, voor en in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam. Daarnaast verricht hij werkzaamheden voor het Programmateam Varen Passagiersvaart van de gemeente. Organisatorisch is de functie geplaatst binnen het onderdeel Juridische Zaken van Waternet.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat is minimaal in het bezit van een erkende wo diploma, juridische richting. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– De aangeboden kandidaat heeft ten minste 5 jaar ervaring met het opstellen of beoordelen van voorgenomen regelgeving bij een gemeente of grote overheidsorganisatie op relevante beleidsthema’s en met politiek gevoelige dossiers.
– De aangeboden kandidaat heeft ten minste 2 jaar ervaring met strategische beleidsvraagstukken en bestuurlijke besluitvorming bij een gemeente of grote overheidsorganisatie op relevante beleidsthema’s en met politiek gevoelige dossiers.

Wensen:
– Beschikt de aangeboden kandidaat over kennis van de Europese Dienstenrichtlijn en Europese regelgeving?
– Heeft de aangeboden kandidaat affiniteit met de bestuurlijke issues die in Amsterdam spelen rond de grachten en binnenstad, thema Drukte en Overlast en/of economische ordening van (toeristisch-recreatief) passagiersvervoer in de gemeente Amsterdam.
– Heeft de aangeboden kandidata affiniteit en ervaring met, en interesse in Agile / Scrum / Lean / Kanban en/of programmatisch werken in beleidsomgeving strekt tot aanbeveling?

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: Week 36

Interesse?

Vacature:
(10946) Strategisch Beleidsjurist Grachten Amsterdam (10) 30-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022