Strategisch Communicatieadviseur 24 u/w
Volgnummer: 14313

>Strategisch Communicatieadviseur 24 u/w
Volgnummer: 14313
Strategisch Communicatieadviseur 24 u/w
Volgnummer: 14313
2019-03-14T00:00:00+00:00

Standplaats: Bergen op Zoom
Duur: 01-04-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functiebeschrijving
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft hoge ambities op de terreinen:
Bestuur, samenwerken en veiligheid.
Samen leven, samen doen.
Economie en werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs.
Woon- en leefomgeving.
Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening.
Duurzaamheid.

Goede communicatie, overheidsparticipatie en interactieve samenwerking zijn hierbij van groot belang.

De functie
In de uitvoering van de ambities vervult de gemeente steeds meer een rol van regisseur in de samenwerking met maatschappelijke instanties en samenwerkingsverbanden. In dit complexe communicatieproces adviseer en ondersteun je het college en de vakafdelingen over de te bepalen communicatiestrategie: de volgorde waarin wordt gecommuniceerd, de mate, wijze en fasering van communicatie. De inzet van social media speelt daarin een nadrukkelijke rol. De strategisch communicatieadviseur is tevens een kritische sparringpartner voor collegeleden en leden van het Concernteam. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het communicatieve vermogen van de organisatie met een coachende rol voor het team Communicatie.

Wij zoeken
Je bent in staat om meerdere complexe onderwerpen in hun onderlinge (maatschappelijke) samenhang te analyseren en weet deze op een heldere wijze, zowel binnen als buiten de organisatie, uit te leggen. Met oog voor de verschillende belangen en politieke verhoudingen binnen de eigen en samenwerkende organisaties, beschik je over het vermogen om draagvlak te creëren voor de te voeren communicatiestrategie. Je weet daarbij de relatie in stand te houden. Ook ben je in staat om organisatie kritische relaties te bouwen en te onderhouden en weet je anderen te stimuleren in het aangaan en onderhouden van in- en externe relaties.
Om hieraan te kunnen voldoen is het van belang dat je bekend bent met de ‘dynamieken’ in de Bergen op Zoomse samenleving.

Eisen:
– Afgeronde WO-opleiding Nederlandse taal en letterkunde
– Aantoonbaar recente politiek bestuurlijke kennis en ervaring in een strategische communicatiefunctie.

Wensen:
– Aantoonbare kennis en ervaring om vanuit de inhoud een veranderingsproces te leiden samen met belanghebbenden.
– Aantoonbare recente kennis en ervaring met: strategisch politiek bestuurlijke dossiers.

Interesse?

Vacature:
(14313) Strategisch Communicatieadviseur 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022