Strategisch Juridisch Adviseur (14) 16 u/w
Volgnummer: 12185

>Strategisch Juridisch Adviseur (14) 16 u/w
Volgnummer: 12185
Strategisch Juridisch Adviseur (14) 16 u/w
Volgnummer: 12185
2018-11-08T00:00:00+00:00
  • ROERMOND
  • Start datum: 08-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2021

Standplaats: Roermond en Maastricht
Duur: 1-1-2019 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 24 maanden na afloop initiële opdracht

Eén Rijkswaterstaat
Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. In de opdracht van strategisch juridisch adviseur draag jij aantoonbaar bij aan de inperking en beheersing van juridische risico’s binnen contractbeheersing. Door de combinatie van hoogwaardige relevante juridisch-inhoudelijke kennis en een kritische blik zorg je voor scherpe en goed onderbouwde adviezen. Ervaring als juridisch adviseur binnen grote infrastructurele projecten met focus op de natte infrastructuur is essentieel. Van grote toegevoegde waarde is jouw proceservaring bij Rechtbanken en de arbitrale instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Door de combinatie van jouw ervaring en persoonlijkheid kun je verder kijken en breder adviseren dan alleen het juridische: het gaat om het bepalen van de juiste strategie in complexe juridische vraagstukken.

In deze opdracht ben je verantwoordelijk voor het gevraagd en ongevraagd adviseren over privaatrechtelijke juridische aspecten en vraagstukken die spelen of kunnen gaan spelen in het project Maasroute van Programma Maaswerken binnen Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud. Je werkt binnen een programma met meerdere projecten en integreert jouw specialistische juridische advisering binnen de projectbeheersing, het risico-, plannings-, en kwaliteitsmanagement. Jouw advisering is vanuit specialistische kennis ”hands-on” en direct toepasbaar en hierbij heb je oog voor de toepassing en bruikbaarheid waarbij je verder kijkt dan alleen het juridische. Je bent een sparringpartner voor met name de contract- en projectmanager en betrekt in jouw advisering zo nodig ook politiek-bestuurlijke aspecten. Dat kun je ook want je hebt ervaring met advisering op dat niveau. Je draagt aantoonbaar bij aan het verder brengen van vraagstukken binnen de projecten van het Programma tot een breed geaccepteerde en gedragen oplossing.

Je analyseert de projecten binnen het Programma vanuit juridisch oogpunt en bepaalt zowel proactief als waar nodig reactief de juridische positie van Rijkswaterstaat en strategie ter beheersing van die positie. Je signaleert tijdig (dreigende) issues. Ook signaleer en analyseer je ontwikkelingen die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en adviseer je daarover. Je werkt actief samen met je collega’s uit andere projectteams en disciplines en draagt bij aan een werksfeer waarin open kan worden gecommuniceerd zodat alle relevante informatie en feiten gezien en besproken kunnen worden.

Op hoofdlijnen gaat het binnen deze opdracht om de volgende werkzaamheden:
– privaatrechtelijke advisering en ondersteuning op project- en programmaniveau;
– focus op uitleg en interpretatie van contracten in relatie tot potentiële risico’s en concrete vraagstukken (waaronder geschillen met opdrachtnemers);
– proactief adviseren ter voorkoming van geschillen;
– juridische analyse van de rechtspositie van Rijkswaterstaat in relatie tot diens opdrachtnemers, zowel in geschillen als daarbuiten, strategisch-tactisch;
– advisering zowel hands-on richting project- en contractmanagement, onder andere in het kader van het wijzigingenproces, mede met het oog op wat Rijkswaterstaat-breed geldt;
– betrekken van het aanbestedings- en mededingingsrecht in de advisering;
– opstellen van schriftelijke analyses en adviezen;
– geven van mondelinge, hands-on, adviezen;
– deelname aan besprekingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau; en
– begeleiden van juridische procedures indien aan de orde.

Samen met anderen
Binnen de organisatie ben je de juridisch-inhoudelijke vraagbaak voor anderen en onderhoud je een netwerk in het werkveld, onder andere met ICG, RWS-advocaten en op directieniveau. Je werkt in projectteams en zorgt er voor dat het belang van een goede dossieropbouw onderkend wordt en dat afspraken worden vastgelegd. Je weet stakeholders, ondanks mogelijke belangentegenstellingen, in een vroeg stadium te beïnvloeden en te betrekken zodat projecten beheersbaar blijven. Je houdt actief contact met andere adviseurs door hen te coachen en vakinhoudelijk te begeleiden.

Elke dag beter
Je werkt aan het initiëren van innovaties en deelt actief kennis en ervaringen betreffende jouw vakgebied binnen de organisatie.

Eisen
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde universitaire opleiding Rechten.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring als juridisch adviseur.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring op gebied van bouw- en contractenrecht.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring met Systeemgerichte contractbeheersing (SCB).
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van aanbestedingsrecht.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar recente en aantoonbare kennis en ervaring met juridische advisering in programma’s en projecten met status ‘groot project’.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.

Wensen
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring op privaatrechtelijk vlak, met name bouw- en contractenrecht en aanbestedingsrecht.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring met juridisch overstijgend adviseren.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring met het samenwerken met technisch adviseurs.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. ervaring als advocaat.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(12185) Strategisch Juridisch Adviseur (14) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022