Teammanager Business Support 36 u/w
Volgnummer: 15469

>Teammanager Business Support 36 u/w
Volgnummer: 15469
Teammanager Business Support 36 u/w
Volgnummer: 15469
2019-05-14T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 14-05-2019
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: 1 jaar
Optie tot verlenging: 1,5 jaar (tot 31 december 2021)

Kamer van Koophandel
KVK is bezig met een grote transformatie. Vergaande digitalisering, sneller inspelen op de behoefte van onze klanten en het voor ondernemers toegankelijker maken van onze informatie en adviesproducten en diensten staan hierin centraal. Dit vraagt een nieuwe manier van (samen)werken en sturen op KPI’s en klantbediening, waarbij agile / scrum principes leidend zijn. Voor het team Business Support betekent dit dat een verdere professionalisering nodig is in het ondersteunen van de primaire klantdienstverlening, zowel op het vlak van rapportages, portfoliomanagement, resourceplanning als procesoptimalisatie. Het Business Support team zal voor de toekomst meer ingericht gaan worden als een centraal PMO, waarin eenduidigheid van werkwijzen geborgd is en ondersteunende processen daar waar mogelijk verder verbeterd worden.

Omschrijving opdracht:
De teammanager geeft vorm aan het verder professionaliseren van het huidige Business Supportteam richting een KVK-breed Project Management Office (PMO). Dit doet de teammanager enerzijds middels het hiërarchisch aansturen van het team, bestaande uit 12 FTE, en anderzijds door het optimaliseren van de ondersteunende processen. De volgende aandachtsgebieden vallen onder deze verantwoordelijkheid:
– Portfoliomanagement: Beheren van en rapporteren over het projectenportfolio
– Resourcemanagement: Zorgdragen voor een efficiënt en effectief proces rondom resourceplanning en tijdschrijven
– Projectmanagement: Beheren en actualiseren van processen, werkwijzen en templates voor projectmatig werken
– Rapportages: Zorgdragen voor tijdige rapportages omtrent de voortgang van projecten en processen
– Projectondersteuning: zorgdragen voor adequate ondersteuning van projecten, door functionele aansturing van projectondersteuners.

Wat vragen wij?
Je hebt een duidelijke visie op organisatieverandering in het algemeen en je hebt ervaring met het inrichten en optimaliseren van ondersteunende processen in het bijzonder. Je brengt van nature structuur aan en weet complexe zaken te vereenvoudigen. Je gelooft in de kracht van continu verbeteren. Je legt verbindingen en bent gesprekspartner op alle niveaus vanuit sterke communicatieve vaardigheden. Je hebt stevige ervaring in het leidinggeven aan professionals en draagt bij aan een open, transparante cultuur.

De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentering van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.

Eisen
– Bent u bereid om voor de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren na gunning? De KvK hanteert vanwege haar publieke taken een beleid waarin al haar medewerkers worden gescreend middels een VOG. Wanneer deze niet binnen een maand na gunning geleverd wordt leidt dat tot ontbinding van de overeenkomst.
– Is WO de hoogst afgeronde opleiding van de kandidaat?
– Kan de aangeboden kandidaat data uit CRM-systemen analyseren en interpreteren?
– Kan de aangeboden kandidaat CMS-data analyseren en interpreteren?
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis van portfoliomanagement in relatie tot operationeel management?
– Heeft de kandidaat ervaring met situationeel leidinggeven aan professionals en minimaal 5 jaar (senior)management ervaring opgedaan binnen business support omgeving of vergelijkbaar?
– Heeft de kandidaat aantoonbare ervaring met het opzetten van een PMO in een dynamische en veranderende omgeving in een leidende rol waarbij grote veranderingen in werkwijze op inhoud en gedrag van medewerkers succesvol zijn gerealiseerd?
– Heeft de kandidaat aantoonbare ervaring met het inrichten en optimaliseren van ondersteunende processen zoals projectmanagement, resourcemanagement, projectondersteuning en portfoliomanagement?
– Heeft de kandidaat ervaring met Agile/Scrum en met de methodiek en ceremonies, waaronder reviews en retro’s?

Wens
– Is het hiervoor genoemde opleidingsniveau een opleiding op het gebied van portfoliomanagement of procesinrichting?

Competenties
– Initiatief: De kandidaat reageert proactief door zaken in gang te zetten. Laat zien dat hij/zij kwartiermaker is geweest en eigenschappen heeft. Toont aan dat hij/zij resultaten beoogd en nastreeft/realiseert.
– Impact: De kandidaat maakt een vertrouwenwekkende en positieve indruk op anderen en weet deze te handhaven.Toont gedrevenheid en ambitie en creëert ook daardoor interesse.
– Organisatiesensiviteit: De kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. Is gewend om verandering te brengen. Heeft oog voor taak- en mens. Is gewend aan werken in een complexe omgeving en vindt dat uitdagend.
– Overtuigingskracht: De kandidaat is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. Is op ieder niveau in de organisatie overtuigend en weet draagvlak te creëren.
– Resultaatgericht: De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Laat zien dat hij kwartiermaker is geweest en eigenschappen heeft. Toont aan dat hij/zij resultaten beoogd en nastreeft/realiseert.

Interview
– In welke mate sluit de kennis van de kandidaat aan op de opdracht?
– In welke mate sluit de ervaring van de kandidaat aan op de opdracht?
-In welke mate sluiten de competenties van de kandidaat aan op de opdracht?

Interesse?

Vacature:
(15469) Teammanager Business Support 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022