Teammanager Publieksdiensten (12) 36 u/w
Volgnummer: 10967

>Teammanager Publieksdiensten (12) 36 u/w
Volgnummer: 10967
Teammanager Publieksdiensten (12) 36 u/w
Volgnummer: 10967
2018-08-14T00:00:00+00:00

Standplaats: Stadskantoor Bergen op Zoom
Duur: 01-09-2018 t/m 01-06-2019
Optie tot verlenging: Ja

De gemeente Bergen op Zoom is een gemeente met bijna 67.000 inwoners en ligt midden op de Brabantse Wal, een groene parel omgeven door water. We zijn trots op onze historie – zowel in de stad als in de kernen – en onze cultuur. Op de dynamiek van Bergen op Zoom en onze sterke regionale functie op de as van Antwerpen en Rotterdam. We willen dat iedereen hier fijn kan wonen, werken en recreëren.
De gemeente Bergen op Zoom is een organisatie die permanent in ontwikkeling is.

Het team Publieksdiensten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverlenende taken. Het team (23 fte) bestaat uit medewerkers burgerzaken, receptie en KCC.

Wij zoeken:
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die ruime gemeentelijke ervaring heeft binnen Publieksdiensten. Om voor deze opdracht in aanmerking te komen is er een goede aansluiting nodig van je werkervaring bij de werkzaamheden.

Als Teammanager Publieksdiensten ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team en bijbehorende HR-management taken. Je stuurt op resultaat, coacht de medewerkers bij de uitvoering van hun taken en begeleidt ze in hun ontwikkeling. Je levert een bijdrage aan de verbetering en vernieuwing van de dienstverlening en waar nodig zorg je ervoor dat de werkzaamheden worden gepland en gecoördineerd.
Daarnaast omvat jouw opdracht de onderstaande aandachtpunten:
1. Opleveren van een kwalitatieve analyse met advies t.a.v. procesoptimalisatie en digitale dienstverlening, zodat wij op gebied van dienstverlening blijven excelleren. Hierbij heb je aandacht voor de ontwikkelingen in het vakgebied en de talenten en kennis binnen het team.
2. Vanuit deze analyse adviseer je de concernmanagers ook m.b.t. de benodigde aansturing van het team. Hierbij houd je verbinding met de koers die het College van B&W t.a.v. van de organisatieontwikkeling wenst.

Je bent medeverantwoordelijk om deze opdracht scherp en concreet te maken, in afstemming met de verantwoordelijke concernmanagers. Het eindadvies lever je voor 01-02-2019 op.

Jouw profiel
De collega die wij zoeken is een stevige, integraal manager die oog heeft voor de effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen. Je bent bekend met de processen bij publieksdiensten (Basisregistratie Personen, Burgerlijke Stand, Loket Niet-ingezetenen en het KCC) en de ontwikkelingen in het vakgebied.

Talenten die bij deze opdracht passen:
Resultaatgericht;
Analytisch;
Slagvaardig;
Verbinder;
Communicatief vaardig;

Wij bieden
Bij interne invulling: detachering / interne doorlening tijdens de periode met behoud van eigen salaris;
Ruimte voor je eigen professionaliteit, verantwoordelijkheid en ontwikkeling van je talenten.

CV eis:
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.

Gesprek:
De gesprekken voor deze opdracht worden bij voorkeur gepland in week: 35.

Interesse?

Vacature:
(10967) Teammanager Publieksdiensten (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022