Teammanager Publieksdiensten 36 u/w
Volgnummer: 13782

>Teammanager Publieksdiensten 36 u/w
Volgnummer: 13782
Teammanager Publieksdiensten 36 u/w
Volgnummer: 13782
2019-02-13T00:00:00+00:00

Standplaats: Bergen op Zoom
Duur: 18-3-2019 t/m 17-12-2019
Optie tot verlenging: ja

Functiebeschrijving
De gemeente Bergen op Zoom is een gemeente met bijna 67.000 inwoners en ligt midden op de Brabantse Wal, een groene parel omgeven door water. We zijn trots op onze historie – zowel in de stad als in de kernen – en onze cultuur. Op de dynamiek van Bergen op Zoom en onze sterke regionale functie op de as van Antwerpen en Rotterdam. We willen dat iedereen hier fijn kan wonen, werken en recreëren.
De gemeente Bergen op Zoom is een organisatie die permanent in ontwikkeling is.

Wij zijn op zoek naar een Teammanager Publieksdiensten (36 uur per week). Voor de duur van 9 maanden met mogelijkheid van verlenging.

Het team Publieksdiensten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverlenende taken. Het team (23 fte) bestaat uit medewerkers burgerzaken, receptie en KCC. Binnen burgerzaken wordt momenteel gewerkt vanuit 3 domeinen:
– Burgerlijke Stand
– Basis registratie Personen (BRP)
– Bijzondere wetgeving/Verkiezingen

Wij zoeken:
Publieksdiensten staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering: deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor -die altijd nodig blijft- naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- hostmanship en vakmanschap.

Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. Publieksdiensten staat aan het begin van een transformatie, die om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers vraagt. Doel is om te komen tot een integrale werkwijze vanuit:
– Persoonsinformatiemanagement (o.a. burgerlijke stand, BRP, adreskwaliteit)
– Identiteitsmanagement (o.a. rijbewijs, reisdocumenten, ID, identiteitsfraude)
– Verkiezingen (o.a. veilig en transparant stemmen)

Jouw profiel
Wij zoeken een teammanager die met het team deze veranderslag maakt, terwijl de dienstverlening gecontinueerd blijft. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau en hebt kennis van en ervaring met verandermanagement op:
– processen (organisatie, beschrijving (automatiserings-)processen) en
– personeel (zelforganisatie, persoonlijke ontwikkeling)

Je bezit de volgende competenties: overtuigend, enthousiasmerend, verbindend, daadkracht, coachend.

Eisen
– Afgeronde minimale HBO opleiding
– Aantoonbare recente kennis en ervaring als teammanager op het gebied van Publieksdiensten (burgerzaken). Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV

Wensen
– Aantoonbare recente kennis van en ervaring met verandermanagement op het gebied van: 1. Processen (ontwerpmodel); 2. Personeel (ontwikkelmodel). Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in CV.
– Aantoonbare recente kennis en ervaring van digitalisering op het gebied van dienstverlening en de verandering daarin. Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV.
– Aantoonbare specifieke recente kennis en ervaring op het gebied van BRP. Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV.
– De kandidaten met de hoogste score van de gunningscriteria kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of het CV van de kandidaat aansluit op de door ons gestelde criteria voor deze vacature.
– Uit het gesprek blijkt (of wordt getoetst door bv casussen) of de volgende competenties t.w. collegiaal, flexibiliteit, vertrouwen en respect aantoonbaar zijn.

Interesse?

Vacature:
(13782) Teammanager Publieksdiensten 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022