Technicus Water & Riolering 36 u/w
Volgnummer: 15440

>Technicus Water & Riolering 36 u/w
Volgnummer: 15440
Technicus Water & Riolering 36 u/w
Volgnummer: 15440
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • ALMERE
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 30-09-2019

Standplaats: Almere
Duur: 01-07-2019 t/m 30-09-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 3 maanden

Functiebeschrijving
Het team Stedelijke Beheer Systemen is op zoek naar een ervaren technicus die waterhuishoudkundige adviezen uitbrengt in het planvormingsproces, plannen voorbereidt en berekeningen uitvoert/uit laat voeren binnen het werkgebied Waterhuishouding (o.a. riolering, drainage, grondwater, watergangen, milieu). Het gaat hierbij om gemiddeld tot complexe vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid.

Als technicus van de vakgroep Riolering en Water ben je belast met:
het opzetten van randvoorwaarden voor technische ontwerpen van riool- en watersystemen
het controleren van ontwerpen van riool- en watersystemen, ook voor meer complexe werken
incidenteel zelf ontwerpen/berekenen
op basis van de rekenresultaten adviseren op alle vlakken binnen het werkgebied Waterhuishouding
het verrichten van ondersteunende technische taken zoals het beheren en analyseren van (meet)data en het begeleiden en adviseren betreffende alle waterhuishoudkundige vergunningen en ontheffingen (o.a. rioolaansluit-, keur-, ontgrondings- en watervergunning).
het maken en beoordelen van (werk)plannen, regelen van inspecties, adviseren van maatregelen en meedenken met de communicatie rondom de realisatie.

Daarnaast voor je regie over een aantal uit te besteden technische/advies werkzaamheden. Daarbij draag je zelf zorg voor deze opdracht(en) en hebt voldoende inhoudelijke kennis om de vraag goed te formuleren en de opdrachtnemers goed aan te sturen zonder zelf in details te hoeven treden. Je hebt hierin een zakelijke opstelling.

Je werkt voornamelijk in projectverband. In dat kader heb je intern contact met alle betrokkenen van zowel je eigen team, als met de andere teams van SBS en andere afdelingen. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, andere partijen in het taakveld en vakgebied en is het mogelijk dat je participeert in landelijke en regionale (net)werkgroepen.

Wie ben je?
Je hebt een HBO-opleiding Watermanagement.
Het verdiepen van vraagstukken en oplossen van problemen, zie je als een uitdaging. Je hebt ruime ervaring in en kennis van het vakgebied waterhuishouding en op het gebied van klimaatadaptatie. Kennis en ervaring van de software pakketen Sobek en Quantum GIS is een pre. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent ondernemend, klant- en resultaatgericht.

Gezien de doorontwikkeling waarin het team SBS zich bevindt, is het belangrijk dat je als collega stevig in je schoenen staat en met overtuiging je positie als deskundig adviseur weet te pakken. Je bent assertief, je hebt lef en je bent positief kritisch maar weet een objectieve blik te behouden. Je hebt een reflecterend vermogen, waarbij je ongevraagd (opbouwende) feedback geeft aan collega’s en ook vraagt op je eigen handelen. Kortom, je toont eigen verantwoordelijkheid voor jouw rol binnen de afdeling en de organisatie.

De werkomgeving
De afdeling Stadsruimte, verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte, bestaat uit vier teams, waaronder het team Stedelijke Beheersystemen (SBS).
Het team SBS draagt zorg voor het beheer, de doorontwikkeling en de vernieuwing van de kapitaalgoederen in de stad (met een waarde van ca. 1,5 mlrd) en is daarmee inhoudelijk verantwoordelijk voor de (technische) programmering in de stad (MPBA). Dit gebeurt in gezamenlijkheid met het team gebieden onder procesmatige aansturing vanuit het team Strategie, Beleid & Programmering. Tevens speelt het team SBS een belangrijke rol in de engineering van nieuwe gebieden en levert het een bijdrage in de realisatie van de projecten van derden, onder andere in samenwerking met het team Projectmanagement en Contractvoorbereiding.
Het team SBS wordt aangestuurd door twee teammanagers en bestaat uit circa 55 fte aan medewerkers, met name technici, op het gebied van riolering, groen, wegen etc.

Eisen:
– Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur richting watermanagement.
– Kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring in en kennis van het vakgebied waterhuishouding en riolering

Wensen:
– Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur richting watermanagement.
– Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van klimaatadaptatie.
– Kandidaat heeft kennis en ervaring van de software pakketen Sobek en Quantum GIS is een pre.
– Kandidaat heeft een basiscursus Riolering gevolgd
– Kandidaat heeft de cursus RAW bestekken gevolgd
– Kandidaat heeft kennis en ervaring met GBI

De competenties, kennis en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek.
Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent ondernemend, klant- en resultaatgericht.
Gezien de doorontwikkeling waarin het team SBS zich bevindt, is het belangrijk dat je als collega stevig in je schoenen staat en met overtuiging je positie als deskundig adviseur weet te pakken. Je bent assertief, je hebt lef en je bent positief kritisch maar weet een objectieve blik te behouden. Je hebt een reflecterend vermogen, waarbij je ongevraagd (opbouwende) feedback geeft aan collega’s en ook vraagt op je eigen handelen. Kortom, je toont eigen verantwoordelijkheid voor jouw rol binnen de afdeling en de organisatie.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
De gesprekken vinden plaats op 24 mei. Zorg dat uw kandidaat beschikbaar is.

Interesse?

Vacature:
(15440) Technicus Water & Riolering 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022