Technisch Adviseur nautische objecten (11) 36 u/w
Volgnummer: 10100

>Technisch Adviseur nautische objecten (11) 36 u/w
Volgnummer: 10100
Technisch Adviseur nautische objecten (11) 36 u/w
Volgnummer: 10100
2018-06-12T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 12-06-2018
  • Eind datum: 01-01-2019

Standplaats: Utrecht en Lelystad
Duur: 26-06-2018 t/m 01-01-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 1 jaar

Eén Rijkswaterstaat
Als adviseur techniek lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland (zoals op het gebied van advies, installaties en bediening, elektrotechniek of bouwtechnologie). Je bent verantwoordelijk voor verdiepte inhoudelijke expertise, adviesproducten of voor generalistische inbreng in het volledige werkproces van aanleg en onderhoud. Jij zet deze verdiepte inhoudelijke expertise in op het volledige werkpakket en adviseert in verschillende fasen van het project en/of proces. Jij zorgt ervoor dat de kaders in het project worden
toegepast, dat ze vertaald worden naar het project en dat projectspecificaties worden opgesteld. Ook stel je uitgangspunten, systeemspecificaties en kostenramingen op. Je toetst ontwerpen op kwaliteit en maakt je een gedegen evaluatie en schouwing van werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek. Je toetst de werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Je werkt mee in een pool van inhoudelijke toetsers. Je signaleert risico’s en afwijkingen en
denkt mee over passende oplossingen. Resultaten leg je vast in rapportages en als inhoudelijk specialist treedt jij op bij claims en geschillen.

PPO Vaarwegen A Midden Nederland cluster techniek heeft behoefte aan een storingsmanager. Een aanspreekpunt voor zowel de opdrachtnemer, het projectteam als de interne opdrachtgever op het presteren van het areaal. Je bewaakt storingsafhandelingen en analyseert storingen waar nodig. Hierin wordt je ondersteunt door inhoudelijke expertise vanuit elektrotechniek, civiel en werktuigbouw. Je hebt de nodige kennis en ervaring van technische installaties rondom bediening, besturing en
bewaking van bruggen, (spui)sluizen, gemalen en spuien voor deze werkzaamheden. Om deze rol goed te kunnen invullen is kennis van de technische installaties in verhouding tot het presteren van de objecten noodzakelijk om het totale gedrag te kunnen beoordelen. Hij/zij heeft ruime kennis en praktijkervaring met soortgelijke –veiligheid kritische – systemen. Kennis van de relevante standaarden en methoden en technieken, waaronder de ITIL processen en de RAMS methodiek zijn
essentieel. Kennis van en ervaring met technische installaties in nautische objecten is een pré, toepassing van de LBS-kaders is wenselijk.

Samen met anderen
Jouw expertise is zowel intern als extern gericht. Als vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat kun je meedraaien in nationale normcommissies en technische werkgroepen. Je weet in een vroeg stadium betrokken stakeholders te beïnvloeden. Verder zorg je voor realisatie van afstemming op de inzet en kwaliteit van de verschillende expertises en/of disciplines.

Elke dag beter
Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en deelt je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je denkt mee over verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie en draagt bij aan het beleid en de ontwikkeling van kennis op het vakgebied. Hierbij gebruik je jouw kennis en de kennis die is opgedaan in de projecten. Je bent inhoudelijke vraagbaak voor collega’s en coacht anderen.

Taken
Primair:
– het leveren van storingsanalyses van meerdere onderhoudscontracten
– volgen en bewaken van het storingsproces
– snelle en juiste melding aan de betrokkenen.
– zorgdragen voor structurele verbeteringen van het proces door opgeloste storingen te
evalueren.
– juiste vastlegging van de storingen
– de ketenpartners in de juiste rol plaatsen (ITIL) in het storingsproces.

Secundair:
– Bijdragen aan het opstellen/implementeren van referentie-ontwerpen (ontwerpschetsen) en/of hoeveelhedenstaten (t.b.v. ramingen (o.m. bij scopewijzigingen);
– Het beantwoorden van technische vragen die vanuit het projectteam afkomstig zijn, en in rapportages vastleggen;
– Bewaken dat het risicodossier voor zaken met een technisch raakvlak periodiek
geactualiseerd wordt en daarvoor benodigde informatie verzamelen en aanleveren (oorzaken en gevolgen van risico’s);
– Beheersmaatregelen ontwikkelen voor risico’s met een technisch raakvlak en daarvan de uitvoering in gang zetten en bewaken;
– Overleggen met interne RWS-partijen initiëren, overleggen houden en gespreksverslagen (laten) verzorgen,
– In voorkomende gevallen de technisch manager assisteren of vervangen bij uitvoerende werkzaamheden (uitvoeren inhoudelijk werk) en in voorkomende gevallen de technisch manager assisteren in overleggen;
– Inhoudelijke reviewen van technische documentatie die door projecten wordt opgesteld ter ontwerp, bouw, integratie, test en oplevering van de systemen op RAMS aspecten;
– Beoordelen of de principes zoals vastgesteld in de LBS-kaders standaard correct zijn
toegepast en deze aan projectteams (zowel Opdrachtgevers- als Opdrachtnemerszijde)
kunnen toelichten;
– Adviseren van de technisch manager m.b.t. bevindingen bij het project en daarbij voorzien van aanbevelingen ter sturing van het project;
– Leveren van technisch inhoudelijke expertise aan auditteams.

Eisen:
– HBO – Bachelor werk en denkniveau
– Je hebt een relevante afgeronde opleiding of certificaten.
– Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring op het gebied van onderhoud van infrastructurele objecten.
– Je hebt kennis met voorbereiding van UAV-GC-contracten in de GWW- en IA- (industriële automatisering)sector.
– Je hebt kennis en ervaring in het ramen van de kosten van de eisen.
– Je hebt ervaring met technisch automatisering in veiligheid kritische omgevingen.
– Je hebt brede inhoudelijke kennis om informatie te kunnen beoordelen en
totstandkomingsprocessen te kunnen aansturen en begeleiden.
– Je hebt kennis van informatiebeheersystemen.
– Je hebt kennis en ervaring met Rijkswaterstaat
– Je hebt kennis en ervaring met ITIL-processen.
– Je hebt kennis van relevante onderdelen van methodieken zoals RAMS, SE, SCB en FMCEA.

Competenties:
Klantgerichtheid
Overtuigingskracht
Motiverend
Dienstverleden
Communicatief vaardig
Organisatiesensitiviteit
Adviesvaardig
Samenwerkingsgericht
Flexibel
Daadkrachtig

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(10100) Technisch Adviseur nautische objecten (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022