Technisch Beheerder Sportaccomodaties (10) 32-36 u/w
Volgnummer: 9650

>Technisch Beheerder Sportaccomodaties (10) 32-36 u/w
Volgnummer: 9650
Technisch Beheerder Sportaccomodaties (10) 32-36 u/w
Volgnummer: 9650
2018-05-14T00:00:00+00:00
  • LEIDEN
  • Start datum: 14-05-2018
  • Eind datum: 01-07-2019

Standplaats: Leiden
Duur: 1 jaar, start 1 juli 2018
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 6 maanden

De aanbesteding wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden. Servicepunt71 verzorgt diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop. Het contractmanagement voortvloeiende uit onderhavige aanbesteding zal worden verzorgd door de Contractmanager van Servicepunt71.

Servicepunt71 treedt in de onderhavige aanbesteding op namens de aanbestedende dienst(en): Gemeente Leiden.

Doel en achtergrond van de aanbesteding
De technisch beheerder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van onze sportaccommodaties en buitensportcomplexen. Dit omvat met name het proces van werkvoorbereiding tot en met de aanbesteding van planmatige- en/of groot onderhoudswerkzaamheden. Het betreft zowel bouwkundige-, civieltechnische, installatietechnische als sport specifieke werkzaamheden. Dit is dan onder andere:
– Technisch beheer van alle sportaccommodaties (binnen en buitensport).
– Het voorbereiden van planmatig- of grootonderhoud werkzaamheden. Dit bestaat o.a. uit:
a. Het zelfstandig uitwerken opdracht, het opstellen van uitvoeringscontracten, het maken van ramingen en ondersteuning van de uitvoering.
b. Het verrichten van alle bijbehorende administratieve werkzaamheden.
c. Het adviseren over eventuele uitbesteding van deel)werkzaamheden uitzetten/aanbesteden van opdrachten naar de markt.
d. Zorgdragen voor een effectieve en efficiënte werkvoorbereiding.
e. Zorgdragen voor bewaking van de voortgang (GOTIK) van onderhoudswerkzaamheden.
f. Vastleggen en borgen (zoals archiveren) van vastgoeddata.
g. Plantoetsing van ontwikkelprojecten.
– Voorbereiden van werkzaamheden ten behoeve van (raam)contracten.
– Het werkpakket omvat civieltechnische, bouwtechnische, installatietechnische en sport specifieke onderhoudswerkzaamheden.
– Adviseren van de beheerorganisatie bij onderhouds- en beheertaken.
РOpstellen voortgangsrapportages voor de procesco̦rdinator of stedelijk beheerder.
– Het up to date houden van de technische meerjaren onderhoudsbegrotingen en jaarplannen

Eisen:
– HBO werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op het gebied van beheer en onderhoud van (binnen- en buiten) sportaccommodaties.
– Minimaal 3 jaar werkervaring bij relevante opdrachten als werkvoorbereider/projectleider beheer en onderhoud
– Minimaal 2 jaar relevante werkervaring met het beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Subgunningscriterium:
– Subgunningscriterium 1: Curriculum Vitae
Met subgunningscriterium 1 “Curriculum Vitae” wenst de aanbestedende dienst aan de hand van het CV van de kandidaat inzicht te krijgen in ervaring en opleiding(en) van de aangeboden kandidaat. Inschrijver dient een CV te overleggen van maximaal drie (3) A4, waarin de opleiding(en) en werkervaring van de aangeboden kandidaat staat beschreven. De aanbestedende dienst zal aan de hand van dit document beoordelen in welke mate de aangeboden kandidaat geschikt is om de opdracht optimaal volgens de wensen van de aanbestedende dienst uit te kunnen voeren. De aanbestedende dienst wenst in dit document in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:
a. HBO werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op het gebied van beheer en onderhoud van (binnen- en buiten) sportaccommodaties.
b. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van beheer en onderhoud van sporttechniek en sportaccommodaties.
c. Een pré vormt kennis en ervaring met installaties (E en W).
d. Kennis van geautomatiseerde systemen zoals: beheerpakketten (bij voorkeur Planon), Microsoft Office pakket.
– Subgunningscriterium 2: Motivatiebrief

Beschrijf wat voor werkzaamheden u hebt gedaan bij vorige werkgevers, die maken dat u nu de expertise in huis hebt die wij van u vragen en beschrijf wat jouw toegevoegde waarde voor de gemeente zal zijn. De aanbestedende dienst wenst in dit document in ieder geval de volgende aspecten terug te zien:
a. Je bent naast je technische kennis ook organisatorisch sterk, belangrijke competenties zijn: ondernemend, besluitvaardig, flexibel, proactief, integer, communicatief sterk zowel binnen als buiten de organisatie, klant- en resultaatgericht.
b. Je bent een echte teamspeler die binnen de organisatie op alle niveaus kan schakelen.
c. Je bent je bewust van het politieke speelveld en weet daarnaar te handelen.
d. Je voelt je thuis in een uitvoeringsorganisatie. Uitwerking: Maximaal 1 (1) A4

Competenties:
Resultaatgerichtheid
Plannen en organiseren
Flexibel
Proactief
Politiek sensitief
Innovatief
Omgevingsbewust
Advisering

De overeenkomst wordt gesloten door de aanbestedende dienst Servicepunt71, namens De gemeente Leiden. De initiële duur van de overeenkomst bedraagt 12 maanden, 32 tot 36 uur per week met een optie tot verlenging van 2 keer 6 maanden. De aanvangsdatum van de overeenkomst ligt naar huidig inzicht op 1 juli 2018.

Interesse?

Vacature:
(9650) Technisch Beheerder Sportaccomodaties (10) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022