Technisch manager Nieuwe Besturing Watersysteem – Technische Automatisering 24 u/w
Volgnummer: 16644

>Technisch manager Nieuwe Besturing Watersysteem – Technische Automatisering 24 u/w
Volgnummer: 16644
Technisch manager Nieuwe Besturing Watersysteem – Technische Automatisering 24 u/w
Volgnummer: 16644
2019-07-11T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 11-07-2019
  • Eind datum: 27-02-2020

Standplaats: Ridderkerk
Duur: 2-9-2019 t/m 28-2-2020
Optie tot verlenging: maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van 24 maanden

Functieomschrijving

Verantwoordelijk voor het vormgeven middels een systeem integratie en systems engineering aanpak, samen met projectteamleden de benodigde (standaard) (deel)producten.
De Manager techniek, eventueel aangevuld met teamleden van het team techniek, zal in principe voorzitter zijn van de werkgroep.
Verantwoordelijk voor de te leveren (standaard) producten
Verantwoordelijk voor (beslis)documenten
Verantwoordelijk voor voortgangsrapportage (onderdeel techniek),
Verantwoordelijk voor bijdrage aan risicodossier en eventueel beheersmaatregelen. Lid Kernteam / Projectmanagementteam
Ondersteuning van de projectmanager bij de inhoudelijke afstemming met stakeholders
Voorzitter Team techniek
Vertegenwoordiging bij issuemanagement
Rapporteren over de technische voortgang
(laten) Beoordelen van (technische) wijzigingen en impact-analyses ter voorbereiding van het besluitvormingsproces
Geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de projectmanager.

et project Nieuwe Besturing Watersysteem – Technische Automatisering (NBWS-TA) betreft de renovatie en uniformering van de huidige automatiseringssystemen in het watersysteem van WSHD.

Het doel van het team Techniek is het plannen, aansturen, controleren en bijsturen van het deelproces techniek voor de realisatie van de standaard producten voor de technische automatiseringssystemen en elektrotechnische installaties in het watersysteem van WSHD.

Betrokken systemen zijn onder meer:
– Kunstwerken: stuwen, gemalen, inlaten, …
– Onderstations
– Hoofd- en bedienposten
– Koppeling met externe TA-systemen
– Koppeling met interne ICT-systemen: Maximo, GEO en SharePoint.

De TA-systemen sturen technische installaties aan ten behoeve van peilbeheer van het watersysteem tijdens regulier en calamiteitenbedrijf. De hoofdfuncties zijn:
– Oppervlakte waterniveau regelen.
– Rapportage peilindicatoren
– Bewaking van beschikbaarheid van technische systemen.
– Afhandeling van calamiteiten

Eisen:
– Dient per 2 september 2019 beschikbaar te zijn.
– Heeft een HBO/WO denk en werkniveau, studierichting elektrotechniek informatiekunde
– Heeft minimaal PRINCE2 Foundation/Practitioner certificaat of haalt dit vóór 31 augustus 2019
– Het is kandidaatniet toegestaan deze rol uit te voeren indien kandidaat onderdeel zijn van de aanbieding van een aannemer aan opdrachtnemerszijde voor de uitvoeringsfase op de projecten.
– Heeft minimaal rijbewijs B
– U dient hier uw CV te uploaden. Deze is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.
– U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

Wensen:
– Heeft minimaal tien jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de gevraagde functie
– Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt
Denk hierbij o.a. aan
Industriële automatisering, ervaring met meerdere merken.
technische installaties in water gerelateerde omgevingen
Systeem engineering
Systeem ontwerpen (bv SYSML)
ISA88/ISA95 standaards
UML
VCA VOL
– Geef aan wat uw motivatie is voor het vervullen van de functie bij Waterschap Hollandse Delta.
– Geef een beschrijving waaruit blijkt dat uw een positieve en kritische werkhouding heeft, eigenaarschap toont, verantwoording neemt, proactief is, oog heeft voor plannen en organiseren en mensen met elkaar wil verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties.

Interview:
Gesprekken zijn gepland op vrijdag 29 juli 2019.

Interesse?

Vacature:
(16644) Technisch manager Nieuwe Besturing Watersysteem - Technische Automatisering 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022