Technisch medewerker bruggen 10-18 u/w
Volgnummer: 15500

>Technisch medewerker bruggen 10-18 u/w
Volgnummer: 15500
Technisch medewerker bruggen 10-18 u/w
Volgnummer: 15500
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • GRONINGEN
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Groningen
Van 11-6-2019 t/m 31-12-2019
Optie verlenging: 3 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water voor alle ingezetenen.
Wij creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in een groot deel van Groningen en Noord-Drenthe. Wij zijn transparant, resultaatgericht en kostenefficiënt op een innovatieve, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze, in samenwerking met onze partners. Wij willen zichtbaar zijn voor onze omgeving. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.

In ons gebied zullen de komende vier jaren in totaal 17 bruggen moeten worden vervangen. In de voorbereidende fase is het belangrijk welke contractvariant het beste past bij dit project, zowel in de planuitwerking als in de realisatiefase. Die keuze is bepalend voor zowel de wijze van aanbesteden als de verdere inrichting van de planuitwerking. Op dit moment is de uitvraag technische adviesdiensten afgerond en wordt er gekozen voor een contractvariant bouwteam waarmee de opgave de komende jaren wordt uitgewerkt en gerealiseerd.
In deze fase is het team op zoek naar tijdelijke ondersteuning en zoeken we een Technisch medewerker.

Kandidaatomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de technische zaken aangaande de vervanging van bruggen. Je helpt mee met het opstellen en checken van documenten zoals PvE’s, VO en DO. Je controleert de verrichtte onderzoeken op de gewenste kwaliteit. Ook zorg je dat de procedure voor vergunningen juist verloopt. Samen met de projectleider bewaak je de planning, budgetten en risicomanagement en houd je de controle op de werkzaamheden van het ingenieursbureau bij. Daarnaast lever je een bijdrage aan het opstellen van het contract richting de uitvoeringsfase. Je voert het noodzakelijke toezicht op uitvoeringszaken. Je voert voorkomende administratieve werkzaamheden uit. Je behartigt de veiligheidsissues in ontwerp en uitvoering voor Noorderzijlvest.

Kandidaat omschrijving
· Minimaal MBO niveau (aantoonbaar) richting Civiele Techniek
· VCA gecertificeerd
· Ervaring in het opstellen van ontwerpen en het maken van bestek
· Ervaring met directievoering en toezicht
· Ervaring met vervanging van bruggen

Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met het opstellen van PvE’s, ontwerp, bestek en de directievoering en toezicht. Let op: als genoemde onderwerpen niet duidelijk worden benoemd, zal de eis niet worden toegekend. Referentie vereist

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.
– Werkervaring technisch medewerker
Op cv aantoonbare werkervaring als technisch medewerker of adviseur bij een overheidsorganisatie, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
1 t/m 2 jaar werkervaring (8 %)
3 t/m 5 jaar werkervaring (15 %)
– Werkervaring met bouw van bruggen
Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaren, met de voorbereiding en/of uitvoering van werken aan bruggen.
werkervaring met de voorbereiding (8 %)
werkervaring met de uitvoering (8 %)
werkervaring met zowel de voorbereiding als uitvoering (15 %)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat en/of opdrachtomschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.
De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Competenties
Kernbegrippen met betrekking je competenties: onafhankelijkheid, samenwerkingsgericht, informatie analyseren en structureren, overtuigingskracht, flexibel, kostenbewustzijn en schriftelijk vaardig.
De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaat omschrijving worden door het Waterschap getoetst in de motivatiebrief en/of het gesprek.

Toelichting op rooster
Dagen zijn in overleg te bepalen. Het aantal uren kan variëren tussen de 10-18, waarbij er rekening gehouden kan worden met een maximum van 18 uur per week.

Aanleveren bij offerte
Motivatiebrief (max. 1 A4, door de kandidaat zelf geschreven)

Aanleveren na gunning:
Kopie diploma
Kopie VCA
VOG

Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

Gespreksplanning
Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op woensdag 5 juni 2019. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze dag. Wanneer u voor dinsdag 4 juni 2019 aan het einde van de dag nog geen uitnodiging heeft ontvangen, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.

Interesse?

Vacature:
(15500) Technisch medewerker bruggen 10-18 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022