Technisch Projectleider 36-40 u/w
Volgnummer: 15365

>Technisch Projectleider 36-40 u/w
Volgnummer: 15365
Technisch Projectleider 36-40 u/w
Volgnummer: 15365
2019-05-09T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 09-05-2019
  • Eind datum: 16-06-2020

Standplaats: Arnhem
Duur: 17-06-2019 t/m 16-06-2020
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden

Opdracht omschrijving
Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als organisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk.

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ICT-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich met behulp van ICT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak.

De provincie Gelderland zoekt een stevige, doortastende en resultaatgerichte Technisch projectleider in het team I&A/O&O (Ontwerp & Ontwikkeling). In het O&O-team zitten de business analisten, de functioneel ontwerpers, de scrummasters en de ontwikkelaars. Hij/zij is pragmatisch van instelling en is in staat problemen of knelpunten creatief en constructief op te lossen. De Technisch projectleider beschikt over een transparante wijze van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, en is daarbij in staat met andere disciplines samen te werken en op elk moment inzicht te geven in de voortgang van de werkzaamheden.

De Technisch projectleider heeft ruime ervaring opgedaan met het leiding geven aan IT-projecten die zowel met behulp van de waterval methode als de Agile methode worden uitgevoerd. Daarnaast beschikt hij/zij over ervaring in het aansturen van diverse partijen, waaronder verschillende onderaannemers. Stakeholdermanagement is hierbij erg belangrijk. De Technisch projectleider heeft ervaring opgedaan met het begeleiden en uitvoeren van releases voor het vernieuwen en upgraden van maatwerkapplicaties in dotNET & C#.

Verantwoordelijkheden
Het takenpakket van deze Technisch projectleider bestaat onder andere uit:
– Zorgdragen voor inpassing van gekozen oplossingen in I-architectuur;
– Resourcemanagement van de business analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en scrummasters;
– Afstemming teamwerkzaamheden met andere (IT)-projectleiders en leveranciers;
– Aanspreekpunt voor teammedewerkers;
– Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken binnen het O&O-team.

Eisen
– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de richting van (Bedrijfskundige) Informatica. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
– Externe beschikt aantoonbaar over een Prince2 certificaat en een ITIL certificaat.
Benoem de naam van het opleidingsinstituut/de opleidingsinstituten en het jaar/de jaren waarin beide certificaten zijn behaald.
– Externe heeft aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) met het leiding geven aan waterval en/of agile IT-projecten bij een organisatie met 1000+ medewerkers. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal twee opdrachten/projecten in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de naam van de organisaties vermelden en daarbij per organisatie het aantal medewerkers.
– Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) in het aansturen van meerdere partijen, waaronder verschillende onderaannemers. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal twee opdrachten/projecten in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek de naam van de verschillende partijen vermelden.
– Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) in het zorgdragen voor inpassing van gekozen oplossingen in I-architectuur. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) een opdracht/project in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek de naam van de organisatie benoemen.

Gunningscriteria
РExterne heeft aantoonbaar ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2009-2019) met het leiding geven aan waterval en/of agile IT-projecten bij een overheidsorganisatie met 1000+ medewerkers, waarbij ook ̩̩n of meerdere onderaannemers betrokken waren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden waarbij graag specifiek het aantal medewerkers en de onderaannemers vermelden. 40%
– Externe heeft aantoonbaar ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2009-2019) met het managen van resources over meerdere projecten tegelijkertijd heen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 30%
– Externe heeft aantoonbaar ervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2009-2019) met het succesvol aansturen van ontwikkeltrajecten ten behoeve van applicatie integratie in een complexe IT-architectuur, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Denk daarbij aan een combinatie van de volgende maatwerkoplossingen: dotNET-applicatie, SharePoint, Kodision, OpenText, BizTalk & MS Dynamics. 30%

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
1. Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
2. Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
3. Situationeel leiderschap: Je bent in staat medewerkers individueel of groepsgewijs zodanig te motiveren, stimuleren en waarderen dat ze zich enthousiast en optimaal inzetten voor de organisatie. Je weet aansluiting te vinden bij de diversiteit in achtergronden en waardepatronen van medewerkers. Je gedrag wordt gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie pas je je stijl van leidinggeven aan.
4. Organisatiesensitiviteit: Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.
5. Resultaatgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4

Interview
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 3 juni en op dinsdag 4 juni 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(15365) Technisch Projectleider 36-40 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022