Technisch Specialist applicatieontwikkeling 36 u/w
Volgnummer: 20231

>Technisch Specialist applicatieontwikkeling 36 u/w
Volgnummer: 20231
Technisch Specialist applicatieontwikkeling 36 u/w
Volgnummer: 20231
2020-01-14T00:00:00+00:00

Standplaats: Driebergen
Duur: 04-05-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: Verlenging is optioneel

Opdracht omschrijving
De politie kent meerdere operationele systemen waaruit ze informatie uit die systemen in real time in een enkel systeem wil presenteren. Daartoe wil ze een systeem maken die dit bewerkstelligt. De opdracht voor de Python ontwikkelaar in dit team is om de backend en de interfaces van dit systeem te maken. Het gaat om een single pane of glass toepassing.

Doelstelling
Als ontwikkelaar zal je vooral het systeem moeten ontwikkelen en ontwerpen. Er zijn andere ontwikkelaars beschikbaar om mee te denken en te beslissen over het ontwerp en technieken. Je werkt samen met een UX designer die de frontend maakt.

Verantwoordelijkheden
Als senior Python ontwikkelaar ken je het Python ecoysteem goed. Je weet goed gebruik te maken van open source componenten. We staan een architectuur voor op basis van microservices en deze applicatie zal daar ook zo veel mogelijk
aan voldoen. Tevens ben je verantwoordelijk voor het inrichten van de CI/CD pipeline. Daarbij wordt je geholpen door de al aanwezige medewerkers en beschikbare tooling.

Vakmatige taken
Zie bovenstaande.

Leidinggevende taken
Geen directe leidinggevende taken.

Contacten
Interne contacten.

Inzet in de lijn of project
Inzet is in het project.

Opleiding
Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur met technische ICT.

Werkervaring
– Minimaal 5 jaar werkervaring als software ontwikkelaar.
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als ontwikkelaar met Python.
– In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met Flask.
– Recente werkervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar), met Docker.
– Recente werkervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar), met GIT.
– Werkervaring met het ontwikkelen van Microservices.
– Werkervaring met message queueing systemen.
– Werkervaring met SQL.
– Werkervaring met maken van mobile apps (Android).
– Werkervaring met Elasticsearch en Kibana.
– Werkervaring met Rabbit MQ.
– Werkervaring met GIS.

Eisen:
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring.U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
– inzetbaar vanaf 04-05-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening
akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
– Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau.
– Meer dan 5 jaar ervaring als software ontwikkelaar.
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als ontwikkelaar met Python.
– In de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met Flask.
– Recente werkervaring (= opgedaan in de afgelopen 3 jaar), met Docker.
– Recente werkervaring (= opgedaan in de afgelopen 3 jaar), met GIT.
– Vereiste (gedrags)competenties:
Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt
vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Initiatief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het
gemeenschappelijke resultaat.
Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

Gunningscriteria:
– Werkervaring met het ontwikkelen van Microservices. 20%
– Werkervaring met message queueing systemen. 15%
– Werkervaring met SQL. 20%
– Werkervaring met maken van mobile apps (Android). 15%
– Werkervaring met Elasticsearch en Kibana. 10%
– Werkervaring met Rabbit MQ. 10%
– Werkervaring met GIS 10%

De gesprekken zullen in week 5 plaats vinden.

Interesse?

Vacature:
(20231) Technisch Specialist applicatieontwikkeling 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022