Technisch Specialist Baggeren (8) 36 u/w
Volgnummer: 7445

>Technisch Specialist Baggeren (8) 36 u/w
Volgnummer: 7445
Technisch Specialist Baggeren (8) 36 u/w
Volgnummer: 7445
2017-12-15T00:00:00+00:00
  • LELYSTAD
  • Start datum: 15-12-2017
  • Eind datum: 30-06-2018

Standplaats: Zwolle
Duur: Start z.s.m. t/m 30-06-2018
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 6 maanden

Beschrijving:
Waterschap Drents Overijsselse Delta is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland. Het werkgebied beslaat door deze fusie uit het zuidwestelijke deel van Drenthe en het westelijke deel van Overijssel. Met een beheersgebied van 275.500 hectare is het waterschap de het één na grootste van Nederland.

Beschrijving context en behoefte
De afdeling Beheer watersysteem en dijken is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de veiligheid binnen het waterschap. Hiervoor beheert en onderhoudt de afdeling watergangen, rivieren, meren, kanalen, kades en dijken. Medewerkers van de afdeling houden zich bezig met de dagelijkse zorg voor watergangen, waterkeringen en de bijbehorende technische installaties.

Om een goed waterbeheer te kunnen realiseren is beheer en onderhoud van het watersysteem van belang. Dit bestaat uit verschillende processen. Een van die processen is het baggeren van watergangen. Daarnaast spelen maaien van watergangen, onderhoud beschoeiingen/beplantingen en onderhoud kunstwerken en peilbeheer als belangrijke processen binnen het watersysteembeheer. De coördinatie, de interne en externe afstemming, het aanleveren van de technische gegevens en het werkinhoudelijk aansturen van de baggeropgaaf, ligt bij de technisch specialisten.

De baan
Als technisch specialist ben je verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de jaarlijkse baggeropgaaf van waterschap Drents Overijsselse Delta. Elk jaar ligt er een grote baggeropgaaf binnen het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit wordt in eigen beheer en door aannemers uitgevoerd. Je draagt technisch inhoudelijk bij aan het opstellen van het baggerplan en pakt daarna de coördinatie over het uit te voeren werk. Je stelt de planning op, zet de verschillende werkzaamheden uit en houdt de voortgang in de gaten. Een groot deel van de verwerking van de data is voor jouw rekening. Daarna houd je toezicht op de uitvoer en evalueert het seizoen. Je onderhoudt de interne en externe contacten. Naast het baggerwerk lever je ook een bijdrage aan de andere processen zoals maaien, assetmanagement en peilbeheer. Je werkt in goed overleg met de teamleider technisch specialisten.

Eisen:
– Een afgeronde opleiding HBO.
– Werkervaring en kunde van Arc gis.
– Werkervaring met baggeren.
– De referentie dient zodanig te zijn beschreven, dat dit het Waterschap voldoende inzicht geeft, om te kunnen beoordelen of aan de eisen is voldaan.

Wensen:
– Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring met baggeren?
– Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring met coordineren?
– Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring met Arc Gis.
– Heeft de door u aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring met Excel?

CV eis;
Curriculum vitae (maximaal vijf pagina’s).

Gesprek:
Het gesprek vind plaats op 19 december 2017 tussen 10:00 en 12:00 uur.

Interesse?

Vacature:
(7445) Technisch Specialist Baggeren (8) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022