Technisch Specialist / Consultant FME (10) 24 u/w
Volgnummer: 10614

>Technisch Specialist / Consultant FME (10) 24 u/w
Volgnummer: 10614
Technisch Specialist / Consultant FME (10) 24 u/w
Volgnummer: 10614
2018-07-12T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 12-07-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Arnhem
Duur: 03-09-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja, 4 x 3 maanden

Opdracht omschrijving
De gezamenlijke provincies werken op het gebied van geografische informatievoorziening samen in het Provinciaal Platform Geo-informatie (PPGEO). Onder aansturing van PPGEO is er een gezamenlijke provinciale Spatial Data Infrastructure (SDI-Provincies) ingericht, waarmee het landelijk samen­werken met behulp van geografische informatie wordt ondersteund. De SDI vormt een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke geo-informatievoorziening van de provincies. Onderdelen van de SDI bedienen of worden hergebruikt als onderdeel van een groot aantal landelijke applicaties en portalen, onder andere de Risicokaart, het Portaal Natuur en Landschap en het Zwem­waterportaal. De SDI-provincies is in beheer bij de gemeenschappelijke beheerorganisatie provincies, een onderdeel van Bij12.

De SDI is inmiddels ruim zeven jaar operationeel en levert een aantal problemen op die – in meer of minder dringende mate – om een oplossing vragen. Daarnaast wil PPGEO met de SDI aansluiten bij landelijke voorzieningen PDOK en NGR, voorzieningen die bij de realisatie van de huidige SDI-Provincies nog in ontwikkeling waren.

In 2017 is hiervoor een transitieplan opgesteld en goedgekeurd. In 2018 willen we de daadwerkelijke transitie uitvoeren. De opdrachtnemer van de transitie is de voorzitter van PPGEO.

De essentie van de voorgestelde transitie bestaat uit:
1. De huidige services uit de Centrale Data en Services omgeving (CDS) (i.e. de INSPIRE-levering) worden overgebracht naar de landelijke voorziening PDOK;
2. Het Provinciaal Georegister (PGR) wordt uitgeschakeld en er wordt helemaal overgestapt op het NGR als register voor de geo-metadata;
3. De CDS-softwarecomponenten voor harvesten, validatie, transformatie en opslag worden door nieuwe, toekomstvaste componenten vervangen;
4. De Flamingo-viewer wordt uit de beheerportefeuille van PPGEO gehaald;
5. Het voorgestelde deel van de services met ondergronden en referenties (datgene wat al door een andere partij beschikbaar wordt gesteld) wordt uitgefaseerd;
6. Het harmoniseren van de INSPIRE-data bij de bron (de provincies).

Op dit moment wordt aan een aantal onderdelen van de transitie gewerkt. Zo zijn de provincies recent direct aangesloten op het Nationaal Georegister en is het Provinciaal Georegister uitgeschakeld (onderdeel 2). Voor het harmoniseren van de data bij de bron (onderdeel 6) loopt nu een project dat in juli 2018 moet zijn afgerond. Ook de onderdelen 4 en 5 zijn een lopend deelproject en vallen daarmee buiten de opdracht.

Voor het aanpassen van de CDS-softwarecomponenten en het overbrengen van de CDS-services naar de landelijke voorziening PDOK wordt een technisch specialist/consultant FME gezocht.

Verantwoordelijkheden
De opdracht van de technisch specialist/consultant FME zal op hoofdlijnen bestaan uit het adviseren over en het realiseren van de transitie naar een nieuwe CDS-omgeving. Activiteiten die hier onder meer bij horen:
1. Het (bijdragen aan) ophalen en vastleggen van de functionele wensen en eisen voor de CDS-omgeving;
2. Het opstellen van het ontwerp voor het nieuwe CDS op basis van (standaard) componenten;
3. Realisatie van de gewenste functionaliteit op basis van door de beheerorganisatie geaccepteerde (standaard) componenten en op basis van het opgelverde ontwerp;
4. Documenteren van de gerealiseerde oplossing;
5. Het overdragen van de gerealiseerde oplossing en de bijbehorende documentatie aan de beheerorganisatie;
6. Het overdragen van kennis aan de beheerder van de beheerorganisatie.

De technisch specialist/consultant FME werkt nauw samen met een projectleider bij de realisatie van de beoogde transitie.

Eisen:
– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2018) als technisch specialist/consultant FME.
– Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2018) in het werken met geo-informatie en GIS.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met de GEO-oplossing FME, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (50%)
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met de GEO-oplossing Geoserver, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met het in beheer brengen van GEO-ICT oplossingen bij een grote overheidsorganisatie (Rijk, Provincie of grote Gemeente met 1000+ medewerkers), aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (20%)

Competenties:
Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Je kunt gemakkelijk samenwerken met verschillende deelnemers in het proces, je bent daarbij flexibel en pro-actief. Je onderneemt uit eigen beweging actie richting de verschillende deelnemers.
Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt naar ter zake doende gegevens en je bent in staat om uit een veelheid van informatie een onderscheid te maken tussen hoofd en bijzaken.
Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden. Je probeert fouten te voorkomen en ziet erop toe dat de taken binnen de afdeling grondig, geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd.
Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
Plannen en Organiseren: Je bepaalt op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties. Bovendien geef je tijd en middelen aan om deze doelen te kunnen bereiken.

Gesprek:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op donderdag 16 augustus en vrijdag 17 augustus 2018. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(10614) Technisch Specialist / Consultant FME (10) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022