Technisch Specialist Informatieanalist 36 u/w
Volgnummer: 20232

>Technisch Specialist Informatieanalist 36 u/w
Volgnummer: 20232
Technisch Specialist Informatieanalist 36 u/w
Volgnummer: 20232
2020-01-14T00:00:00+00:00

Standplaats: Driebergen
Duur: 04-05-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: Verlenging is optioneel

Opdracht omschrijving
De politie kent meerdere operationele systemen met daarin real-time en historische data. Als informatieanalist binnen een scrumteam is jouw opdracht mee te ontwikkelen aan een single pane of glass toepassing. Deze toepassing moet de data uit de diverse systemen op een correcte en logische wijze presenteren aan de gebruikers.
Het scrumteam bestaat uit een product owner en ontwikkelaars met kennis van o.a. UX, data, diverse programmeertalen, scrum en het applicatielandschap. Het scrumteam wordt ondersteund door een expertgroep.

Doelstelling
De doelstelling van het project is om een toekomstbestendige applicatie te realiseren die aan de gebruikerswensen voldoet en geborgd is binnen de IV-organisatie.

Verantwoordelijkheden
Als ontwikkelaar in het ontwikkelteam ben je verantwoordelijk om de gebruikerswensen (in de vorm van user stories) te vertalen werkende software en de daarbij behorende documentatie zodat aan de gedefinieerde kwaliteitseisen voldaan wordt.
Je hebt affiniteit met de strafrechtketen en hebt de ambitie om samen met andere professionals uitdagende en complexe vraagstukken succesvol op te lossen.

Vakmatige taken
– Het bijhouden van de procesbeschrijvingen.
– Het maken van proces- en informatieanalyses.
– Het vertalen van de business requirements binnen de architectuurkaders naar specificaties en implicaties voor (bestaande
en nieuwe) informatiesystemen en de koppelingen tussen deze systemen.
– Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en het bewaken van standaarden op het gebied van quality assurance.

Leidinggevende taken
Geen directe leidinggevende taken.

Contacten
Interne contacten.

Inzet in de lijn of project
Inzet is in het project.

Opleiding
– Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur Bedrijfskunde.
– In het bezit van een Scrum/Agile diploma/certificaat.

Werkervaring
– Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een uitvoeringsorganisatie van de overheid.
– Minimaal 3 jaar werkervaring met digitale transformatie.
– Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een scrumteam.
– Minimaal 3 jaar werkervaring met proces- en/of businessanalyse.
– Werkervaring met het werken onder architectuur.
– Werkervaring met Confluence, Gitlab en Jira.
– Werkervaring met requirement engineering (bijvoorbeeld IREB).
– Werkervaring met referentiearchitecturen (bijvoorbeeld de NORA).
– Werkervaring met bedrijfsfunctiemodel.
– Werkervaring met DevOps.
– Werkervaring met datamodelleren.

Eisen:
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
– inzetbaar vanaf 04-05-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening
akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
– Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau.
– In het bezit van een Scrum/Agile diploma/certificaat.
– Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een uitvoeringsorganisatie van de overheid.
– Minimaal 3 jaar werkervaring met digitale transformatie.
– Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een scrumteam.
– Minimaal 3 jaar werkervaring met proces- en/of businessanalyse.

Vereiste (gedrags)competenties:
Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt
vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Initiatief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het
gemeenschappelijke resultaat.
Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

Gunningscriteria:
– Werkervaring met het werken onder architectuur. 15%
– Werkervaring met Confluence, Gitlab en Jira. 20%
– Werkervaring met requirement engineering (bijvoorbeeld IREB). 15%
– Werkervaring met referentiearchitecturen (bijvoorbeeld de NORA). 15%
– Werkervaring met bedrijfsfunctiemodel. 15%
– Werkervaring met datamodelleren. 10%
– Werkervaring met DevOps. 5%
– De opleiding zoals gevraagd bij eis 2 (een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau), is bij voorkeur van de opleiding Bedrijfskunde.

De gesprekken vinden plaats in week 5.

Interesse?

Vacature:
(20232) Technisch Specialist Informatieanalist 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022